VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

Hammashoitohenkilökuntakin arvosteli lääkäreiden törkeitä palkankorotuksia

  

NURMEKSEN TERVEYSKESKUKSEN LÄÄKÄREILLE JÄLLEEN PALKANKOROTUS, NYT 750 EUROA

  

Nurmeksen ja Valtimon terveyskeskusten vuodeosastoilla potilaita jätetään jo suoraansanoen heitteille, koska hoitajia on vähän hoidettaviin nähden. Samaan aikaan lääkärit junailivat itselleen 750 euron palkankorotuksen. Työtaakka muka kasvaa, vaikka väki kuntayhtymän kunnissa vähenee kovaa vauhtia.

Vuosien varrella lääkärit ovat saanet jo lähes pari tuhatta euroa erilaisia palkanlisiä Nurmeksessa, silti ammattitaito ei ole kohentunut pätkääkään.

Hoitajatilanne törkeä Nurmeksessa ja Valtimolla

Valtimon kunnanhallitus päätti 17.11.09 yksimielisesti esittää ohi kunnanjohtaja Pentti Kemppisen säästölinjan "yhden sairaanhoitaja/ lähihoitajan lisäämistä Valtimon terveyskeskuksen vuodeosastolle ja tehostetaan vuodeosaston ympärivuotista kuntoutusta". Esimerkiksi kuntoutusta annetaan vain kausittain joillekin. Tämä jo osoittaa, että asiat ovat retuperällä, kuntouttavasta hoitotyöstä ei ole tietoakaan vuodeosatoilla. Vaikka taloissa on huippupalkatut johtajat, niin se ei korreloi mitenkään ammattitaidon kanssa, kun tällaisia vuodeosastojen perustoimintaan liittyviä asioita ei saada kuntoon. Ei haluta, eikä näköjään edes osata ajatella potilaiden ja muun hoitohenkilökunnan kohtelua.

Nurmeksessa hoitohenkilökuntatilannetta vain kaunistellaan niin kaupunginhallituksessa kuin kuntayhtymän johdossa, ylilääkäri Jyri Ilenin johdolla ja hänen lausuntojensa perusteella.

Ilenin vastauksen tiesi jo ennakkoon. Ylä-Karjalassa 19.11.09 hän toteaa, että "henkilöstömäärää on pidetty riittävänä sekä Nurmeksessa ja Valtimolla". Tähän samaan kuoroon, että vuodeosastoille ei tarviste satsata mitään, on liittynyt tietysti myös Valtimon kunnanjohtaja Pentti Kemppinen. Heitä kiinostaa näköjään vain omat palkkaedut ja kaunisteleva julkisuus kuntien tilanteesta.

Samaan aikaan kun hoitohenkilökunnasta revitään irti viimeinenkin pisara ja potilaiden hoito laiminlyödään, niin Nurmeksen ja Valtimon kuntayhtymän hallitus hyväksyi 17.11.09 kaikille vakituisille lääkäreilleen ja hammaslääkäreille 750 euron palkankorotuksen kuukausipalkkoihin.

Luulisi jo näitä "todella köyhiä" lääkäreitä hävettävän pyytää tällaisia palkankorotuksia, kun maan ja kuntien talous on kuralla ja työnantajajärjestöt vaativat palkkamalttia työehtosopimusneuvotteluissa. No sen se ainakin kertoo, että tämä ammattikunta Nurmeksessa ei ajattele muuta kuin omia henkilökohtaisia etujaan.

Myös hammashoitajat ja suuhygienistit arvostelivat lääkäreiden yksipuolista palkankorotusta kannanotossaan kuntayhtymälle. Työmäärä lisääntyy aina myös hoitohenkilökunnalla, jos sen katsotaan lisääntyvän lääkäreillä. Lisäksi he katsovat, että tällainen vain lääkäreiden yksipuolinen huomioiminen vähentää työmotivaatiota.

Esimerkiksi ylilääkärinä heiluvalle Jyri Ilenille tämä oli jo toinen henkilökohtainen palkanlisä lähikuukausina. Ensimmäisen hän sai, kun hän suostui jatkamaan ylilääkärin tehtävien hoitamista, samalla kun ylilääkärin pätevyysvaatimuksia tehtävään alennettiin yleislääkäritasolle.

Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa palkankorotuksesta päättivät pj. Matti Timonen, Valtimon kunnanjohtaja Pentti Kemppinen, Pirkko Lipponen, Anne Härkin, Seija Puoskari, Tuula Rautiainen, Kimmo Savolainen, Anne Siira, tal.päällikkö Juhani Hiltunen (esitti palkankorotusehdotuksen hyväksymistä), ylilääkäri Jyri Ilen ja joht.hoitaja Riitta-Liisa Peltola.

Ylä-Karjalan päätoimittaja yhtyy nuoleskeluun

Tähän lääkäreiden palkankorotustarvetta kaunistelevaan kuoroon yhtyi myös Ylä-Karjalan päätoimittaja Pertti Merilänen 24.11.09 kirjoittaessaan muka lääkäreiden urakkatyölisästä.

Meriläisen mukaan palkankorotus tulee lääkäreiden "urakkatyön takia". Mitä urakkatyötä se on, kun tekevät vain normaalit työtuntinsa talossa ja sitten kiirehtivät lääkäriasemalla tai muualle yksityisvastaanottoa pitämään. LIsäksi reppulääkärit hoitavat jo kaikki terveyskeskuksen ensiapupäivystykset ympäri vuorokauden, myös viikonloppuisin. Vakituisten työmäärä on vähentynyt myös hammashuollossa maakunnallisen hammaslääkäripäivystyksen takia.

Ylä-Karjalan päätoimittaja Pertti Meriläinen perustelee jutussaan lääkäreiden palkankorotusta myös sillä, että "tarkoitus on vähentää reppulääkäreiden käyttämistä". Mitään sellaista ei ole kuitenkaan edes todettu kuntayhtymän esityslistatiedoissa, tämä on tätä Meriläinen kaunistelua asiasta. Ja jos siihen joskus mentäisiin vaikka lääkäreiden vuorotyölistoilla, niin niillehän pitäisi taas maksaa lisäpalkkaa, muuten he uhkailisivat muualle lähtemisellä.

Palkankorotuksen esitys on naamioitu kuntayhtymän lääkärityövoiman rekrytointia selvittäneen työryhmän esitykseksi. Todellisuudessa työryhmään kuuluu samoja lääkäreitä, kuntayhtymän hallituksen edustajia ja muita johtavia virka- ja luottamushenkilöitä.

Valitettavaa on, että tällaiset vain omaa etuaan tavoittelevat lääkärit eivät edes pääse muualle töihin Nurmeksesta, vaikka ovat hakeneet. Kuntien verorahat kelpaa omaan palkkapussiin keinoja kaihtamatta, vaikka ammattitaitoa ei ole edes pikkumurtumien kipsauksiin, puhumattakaan vanhustenhoidon parantamiseen vuodeosastoilla.

Samalla kun Nurmeksen terveyskeskuksen lääkärit vaativat erityisetuja ja ylisuuria palkankorotuksia itselleen, niin samaan aikaan kuntayhtymän yhteistyötoimikunta (1.10.09) "on huolissaan kuntoutuksen merkityksestä vuodeosaston pitkäaikaispotilaiden hoidossa ja siitä, onko palkkavaraus vuodelle 2010 riittävä".

Vuodeosastoilla vanhuksia ja sairaita hoidetaan myös erittäin törkeästi lähinnä vain vuoteisiin hoitohenkilökunnan vajeen takia. Moni vuodepotilas pääsee pois huoneestaan lähinnä vain pari kertaa vuodessa, kun huoneessa on suursiivous. Siitä huolimatta ylillääkäri Jyri Ilen vain kaunistelee tilannetta, että hoitajamäärä on lääninhallituksen ohjeistuksen alarajan mukainen, eikä ole korjaamassa oma-aloitteisesti tilannetta mitenkään. Mutta kyllä hän osaa olla itselleen vaatimassa palkanlisiä ja muita etuja jatkaakseen tehtävässä.

Eläkeläis-Puhakalta ostetaan työaikaa 100 eurolla tunnilta

Lisäksi Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä on kesällä sitoutunut ja päättänyt ostaa joulukuussa eläkkeelle siirtyvältä Markku Puhakalta hänen aikaansa 2-6 päivää kuukaudessa 100 euron tuntihinnalla. Korvaus on suurempi kuin reppulääkäreiden keskimääräinen tuntitaksa. Se tulee johtamaan myös reppulääkäreiden korvausten noustamiseen, tämän paikallisen lekurin ruhtinaallisen tukityöllistämisen seurauksena.

Tällaisilta lääkäreiden ammattikunnan omaneduntavoittelijoilta tulisi ihmisten vaatia osaamista ja tutkimuksia, eikä vain tyytyä erinäisiin "pillerinpyörittäjien" resepteihin, joiden määrääminen osoittaa eräiden kohdalla, että eivät edes osaa lukea potilaskohtaisia käyttörajoituksia, ehdottomia älä ota -kieltoja mm. sairauksien takia.