VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

24.4.2008

Ylä-Karjalan uutinen Bomba-Sotka -kaupan lausunnosta hallinto-oikeudelle täynnä virheitä

Ylä-Karjala (toimittaja Jukka Räsänen) uutisoi 24.4.08 Nurmeksen kaupunginhallituksen antaman lausunnon Kuopion hallinto-oikeudelle, kun Korkein hallinto-oikeus palautti valituksen Kuopioon.

Kaupunginhallituksen lausunto koskee kaupungin päätöstä vuonna 2004 myydä Bomban rakennukset ja lähes 9 hehtaaria maata 420 000 eurolla ja vuokrata Sotka Jukolan Osuuskaupalle ilman todellista vuokraa, päinvastoin kaupunki maksoi kaikki huoltokulut sekä yhtiövastiketta vuokralaiselle. Valituksen hallinto-oikeuteen tekivät alueen matkailuyrittäjät mm. kilpailun vääristämisestä.

Ylä-Karjalan uutisen ensimmäisessä lauseessa todetaan virheellisesti, että valituksen olisi tehnyt vain Kiinteistö Oy Säästöloma. Kaupasta valittivat Nurmesviikot Oy sekä kolme kiinteistöosakeyhtiötä. Säästölomat on vain yksi niistä.

Toisessa lauseessa todetaan virheellisesti, että “valitus olisi jo korkeimmassa hallinto-oikeudessa todettu aiheettomaksi”. Valitus on todettu vain eräiltä osin aiheettomaksi, eihän sitä olisi muuten edes palautettu Kuopion hallinto-oikeuteen.

Kolmannessa lauseessa todetaan, että Kuopion hallinto-oikeudessa “on jätetty tutkimatta, oliko kaupassa kyse Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen vastaisesta valtiontukijärjestelystä”. Räsänen kirjoittaa seuraavassa lauseessa taas virheellisesti, että “tämän kohdan osalta asia palautettiin Kuopion hallinto-oikeuden käsiteltäväksi”. Korkein hallinto-oikeus palautti asian myös mm. alueen toimenpidekieltoasian osalta. Näin ole myös Pohjois-Karjalan TE-keskuksen menettely on ihmeellinen, koska se on myöntänyt Jukolan Osuuskaupalle investointitukea ja alueelle on rakennettu, vaikka Bombasta ja Sotkasta ei ole vielä lainvoimaisia päätöksiä, asiat ovat valituskäsittelyssä.

Toisen kappaleen ensimmäisessä lauseessa Räsänen taas puhuu virheellisesti vain Säästöloman tekemästä valituksesta, vaikka valituksen on allekirjoittaneet kaikki alueen matkailuyritykset.

Toisen kappaleen toisessa lauseessa todetaan virheellisesti, että “valtuuston päätös sisälsi ainoastaan kehotuksen aloittaa laajennuksen ja liikuntahallin suunnittelu, ei rakentamispäätöstä” (Sotkan kohdalla). Täyttä valetta, vuoden 2004 valtuuston päätöksessä kaupunki sidottiin rakentamaan Sotkan laajennus ja myös liikuntahalli laajennuksen yhteyteen. TE-keskus ei myöntänyt tukia kaupungin rakennushankkeeseen 2005, koska vuokra Sotka-kiinteistöstä oli liian pieni kustannusten kattamiseksi.

Toisen kappaleen kolmannessa lauseessa todetaan virheellisesti, että “käytännössä liikuntahallin sijoituspaikka on sittemmin vaihtunut Hyvärilään”. Taas täyttä valetta lehdeltä, Sotkan yhteyteen suunniteltuun hotellilaajennukseen sisältyi myös liikuntahalli. Se oli tarkoitus rakentaa suunnitellun Hyvärilän liikuntahallin lisäksi kaupungin rahoilla.

Jutussa on vain kolme kappaletta. Vielä viimeisessä kappaleessa todetaan virheellisesti, että "Säästölomien tilintarkastaja Risto Boxberg jätti KHO:lle helmikuussa muistion, jossa väitetään, että valtuuston vuonna 2004 hyväksymä matkailukauppa sisältäisi laitonta valtiontukea". Vaikka Boxberg antoi asiassa vain häneltä pyydetyn asiantuntijalausunnon.

Ylä-Karjalan uutinen on täynnä virheitä ja valheita. Paikallislehti ei näitä virheitään korjaa oma-aloitteisesti vaikka ne olisi lehden tiedossa, tunnetuista syystä. Se antaa kaiken tukensa suurimmalle ilmoittajalleen Jukolan Osuuskaupalle ja Nurmeksen kaupungille, samalla alueen yrittäjiä jutuillaan mollaten.

Tällaista roskaa mm. paikallislehti ja Nurmeksen kaupungin johtavat virkamiehet, erityisesti kamreeri Jari Lampinen syöttävät ihmisille ja hallinto-oikeudelle.