VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

5.12.08

Valvonta olematonta tai kuntayhtymä on hyväksynyt romuosien laittamisen ihmisille?

Duracon-malliset polven tekonivelet poistettu käytöstä ennen vuotta 2002, silti niitä on laitettu ihmisille sen jälkeen myös Ylä-Karjalassa

Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymän alueella on 2000-luvulla annettu runsaasti maksusitoumuksia mm. polvien tekonivelleikkauksiin, joissa on tyhjennetty ns. vanhaa varastoa eli laitettu käytöstä poistettuja Duracon-mallisia tekoniveliä ihmisille.

Seurauksena on ollut jopa useita korjausleikkauksia potilaille, kipuineen ja särkyineen. Lisäksi huonoksi todetuista ja käytöstä poistetuista polven tekonivelistä korjausleikkauksineen on aiheutunut mm. terveydenhuollon kuntayhtymälle julkisen terveydenhuollon maksusitoumuksina isot kustannukset.

Suomen Ortopedia ja Traumatologia (vol. 29, 3-2006) -lehden mukaan Duracon-mallinen polven tekonivel on poistettu käytöstä ennen vuotta 2002.

Lehdessä todetaan: “Tutkimuksen lopussa (2002-2003) oli käytössä ainoastaan kaksi osatekonivelmallia: Oxforf menisceal Bering (Biomet) ja Miller Galante II osatekonivel (Zimmer).Aikaisemmin käytössä olleista tekonivelistä todetaan: Duraconilla ja PCA:lla oli kohonnut uusintaleikkauksen riski verrattuna Oxford osatekoniveleen.

Lisäksi sivulla 392 kerrotaan, että enoproteesirekisteri perustettiin vuonna 1980 tarkoituksena seurata sellaisten tekonivelten käyttöä ja pysyvyyttä, joita suomalaiset ortopedit käyttävät eri puolilla Suomea. Seurannan tarkoituksena on antaa myös ortopedeille ajankohtaista tietoa tekonivelten laadusta ja kestävyydestä.

Miksi esimerkiksi Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä on hyväksynyt maksusitoumuksia tekonivelleikkauksiin mm. 2003, joissa potilaille on laitettu käytöstä poistettuja Duracon-mallisia polven tekoniveliä, ja myöhemmin jouduttu jopa useisiin korjausleikkauksiin?

Onko näitä Duracon-tekoniveliä laitettu tarkoituksella mm. heikkokuntoisille ja vanhoille ihmisille Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella? Onko tavoitteena ollut vain saada potilaita jatkuviin uusintaleikkauksiin taloudellisen hyödyn maksimoimiseksi eräille toimijoille, aiheuttamalla potilaille samalla ylimääräistä kipua ja särkyä?

Vaikka asia ei kiinnosta Nurmeksen päättäjiä potilaiden kärsimysten osalta, niin luulisi eräitä tahoja kiinnostavan sen takia, että käytöstä poistettujen ja huonoksi todettujen tekonivelien osalta korjausleikkauksetkin on maksanut maksusitoumusten kautta kuntayhtymä eli Nurmes ja Valtimo?