VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

7.11.2012

Vaalikonekyselyssä Nurmeksen valtuustoon valituilta selvä kanta itsenäisen kunnan puolesta

Vaalikonevastauksissa eräät Nurmeksen ehdokkaat johdattaneet äänestäjiä harhaan

Vaalikonevastauksissa (Karjalainen/ Ylä-Karjala) ehdokkaat ovat johtaneet äänestäjiä myös harhaan. Nurmeksen kuntavaaliehdokkaat Matti Kämäräinen (kesk.) ja Hannu Pääkkönen (sdp) ovat vastanneet olevansa "täysin samaa mieltä"  väittämään "11. Nurmes on säilytettävä itsenäisenä kuntana". 

Välittömästi kuntavaalien jälkeen Y-K 30.10.12 todetaan, että "jos Matti Kämäräinen (kesk.), Hannu Pääkkönen (sd.) ja Mikko Meriläinen (kok.) saisivat ratkaista, Pielisen Karjalan neljä kuntaa liitettäisiin yhteen".

Mikko Meriläinen on sentään vaalikoneessa ymmärtänyt kysymyksen. Mutta miten on mahdollista, että jo vuosikymmeniä merkittävissä luottamustehtävissä, mm. Nurmeksen nykyinen valtuuston pj., entinen kaupunginhallituksen ja Loma-Nurnes Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen pj. sekä Keskustan piirin ja puoluehallituksen jäsen Matti Kämäräinen ei ole ymmärtänyt kysymystä tai on halunnut antaa äänestäjiä harhaan johtavan vastauksen Karjalaisen vaalikoneeseen?

Täysin sama koskee myös Nurmeksen nykyistä kaupunginhallituksen pj. Hannu Pääkköstä (sd.). Onko ymmärtänyt kysymystä vai onko tarkoitus ollut johtaa äänestäjiä harhaan ennen vaaleja? Ollakko vai eikö olla?

Jo keväällä nämä em. valtuutetut ja Nurmeksen nykyinen valtuusto yksimielisesti kannatti kuntaliitosta Valtimon kanssa. Ei kuntaliitos säilyttäisi Nurmesta itsenäisenä.

Valtuutetut kannattavat Nurmeksen itsenäistä kuntaa

Lisäksi nyt vaalikonekyselyssä myös Nurmeksen keskustan ehdokkaiden riveistä mm. Hannu Mikkilä, Kari Turunen, Matti Timonen, Samuli Hakala, Emmi Korkalainen ja Pertti Ryynänen ovat selvästi Nurmeksen itsenäisyyden kannalla. Anneli Ollilaisen vastaus Nurmeksen itsenäisyyteen on puolivälissä (asteikolla eri mieltä - samaa mieltä).

Sen sijaan keskustalaisista esim. Jussi Säämänen ja muutamat muut, jotka ovat vastanneet kyselyyn, ovat rehellisiä keskustan linjasta tai ymmärtäneet kysymyksen todetessaan olevansa eri mieltä Nurmeksen itsenäisenä säilyttämiseen. Niinhän koko keskustan valtuustoryhmä viime keväänäkin toimi, kun Nurmeksen valtuusto päätti kuntaliitoksen hyväksymisestä Valtimon kanssa.

Demareista itsenäisen Nurmeksen kannalla on vaalikonekyselyyn vastanneista entisistä valtuutetuista vain Merja Makkonen, myös uusi valtuutettu Anni Savolainen, kannattaa itsenäisenä säilyttämistä. Kuusi muuta vaalikonekyselyyn vastannutta valtuutettua ei kannata Nurmeksen itsenäisenä säilyttämistä, kuten keväällä kun kuntaliitosta Valtimon kanssa käsiteltiin.

Kokoomuksen leiri jakaantuu kahtia. Jukka Juntunen on enemmän sillä kannalla että Nurmes tulee säilyttää itsenäisenä kuntana. Mikko Meriläinen taas ei. Nykyiset valtuutetut Terttu Komsa ja Mauri Mahlavuori tippuivat varavaltuutetuiksi, he kannattivat keväällä kuntaliitosta.

Perussuomalaisista vaalikonekyselyyn on vastannut kaksi. Jukka Mikkonen ei ole itsenäisyyden ehdottomalla kannalla, Jorma Ahponen taas on vastatessaan kysymykseen: Nurmes täytyy säilyttää itsenäisenä kuntana?Myös Jaana Meriläinen piti em. haastattelussa "mieluummin lähtökohtana itsenäisenä pysyvien kuntien yhteistyötä".

Paikallislehti sävytti vastaukset

Kuntaliitokseen ajaminen on myös Ylä-Karjala -lehden toimituksessa jo lähes täysin sokeaa. Lehden pääkirjoituksessa 1.11.12. vähätellään kuntaliitosta vastustavia valtimolaisia valtuutettuja, todeten että "Valtimolla vaaleissa menestyivät kuntaliitosta viime keväänä kannattaneet valtuutetut, joskin myös liitosta vastustaneilla oli omat tukiansa". 

Kuitenkin jo saman lehden seuraavalla sivulla todetaan, että "valtuustoon valituista valtimolaisista kunnan itsenäisyyden kannalla on 13:sta vaalikoneen kysymyksiin vastanneesta 8". Jutussa myös lisäksi todetaan, että "ehdokkaille itsenäisyys on tärkeä asia".

Myös Nurmeksessa 25 vastanneesta valtuutetusta kaupungin itsenäisyyttä puolustaa puolet. Vaalikonevastauksissa 12 on Nurmeksen itsenäisyyden kannalla selvästi, lisäksi yhden (Anneli Ollilainen, kesk.) vastaus on puolivälissä asteikolla; eri mieltä - samaa mieltä, kysymykseen Nurmes on säilytettävä itsenäisenä kuntana.

Pielisen Karjalan kuntien yhteistyötä kannattavat kaikki vaalikoneeseen vastanneet ehdokkaat. Jotakin Ylä-Karjalan ja Karjalaisen yhteisestä vaalikoneesta kertoo myös se, että valtimolaisille ehdokkaille ei edes esitetty kysymystä Pielisen Karjalan kuntien yhteistyöstä. Sitä ei esitetty valtimolaisille edes vaihtoehtona.

Juuka ja Lieksa tähtäävät varmemmalle pohjalle

Nurmeksen ja Valtimon tulevien valtuutettujen lisäksi itsenäisenä kuntana säilyminen on huomattavasti voimakkaampaa Juuassa ja Lieksassa. Joten luulisi, että kädenvääntö ja jauhaminen kuntaliitoksista loppuisi ja päättäjät katsoisivat eteenpäin joko yksin tai yhteistyötä lisäten. Kuntaliitoksista jauhaminen on vain ajan ja rahan haaskausta. Keväällä tehty selvityskin tuli maksamaan kaikkine kuluineen useita kymmeniä tuhansia euroja, konsulttipalkkiot taisi olla jo yli 30 000 euroa ja lisäksi muut kulut.

Lisäksi myös SOTE-uudistuksen (sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen) osalta Juuka ja Lieksa eivät edes halua selvittää erillistä Pielisen Karjalan kuntien yhteistä palvelujen järjstämismallia. Juuka ja Lieksa haluavat suuntautua siinäkin Joensuuhun päin ja selvittää vain maakunnallista mallia. Neljän köyhän kunta malli ei toimisi missään.

Lopuksi vielä kevennys tästä poliittisesta pelistä Nurmeksen vaalikentillä. Viikon 44 sitaatti: "Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12). Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.