VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

11.12.2013

Kaupunginhallitus ylitti toimivaltansa, tietenkin Matti Kämäräisen (kesk.) johdolla

Nurmes korottaa veroja ja maksuja, säästöjä terveydenhuollon henkilöstön sijaisista


Ylä-Karjala hehkutti 30.11.13, että talousarviot on hyväksytty Nurmeksessa ja Valtimolla ensi vuodeksi yllättävän helposti. Tuo helppous perustuu pitkälti siihen, että kaikki kulut katetaan kunnallisverotusta ja maksuja kiristämällä. 

Ensi vuoden tuloveroprosentti nostettiin Nurmeksessa 20,5 prosenttiin, Valtimolla 20 prosenttiin. Lisäksi Nurmes nostaa yleisen kiinteistöveron 1,02 prosenttiin, vakituisen asunnon veron 0,45 prosentiin  ja muiden asuntojen veron 0,99 prosenttiin. 

Valtimon kiinteistöveroprosentit pysyvät entisellään. Mutta esimerkiksi ikääntyneiden palveluja karsitaan ja mahdollisesti jopa omaishoidon tuelta tiputetaan läheisistään huolehtivia ihmisiä.

Nurmes nostaa myös vesimaksujaan viitisen prosenttia, 0,95 euroon kuutiolta ja jätevesimaksua 1,50 euroon kuutiolta. Korotus koskee lisäksi myös perusmaksua. Ylä-Karjala lehti oli jutussaan 19.10.13 heti perustelemassa näitä korotuksia sillä, että ne ovat valtakunnallisen suosituksen mukaisia, muusta he lehdessä eivät ole kiinostuneita. Eivät ihmisten maksukyvystä, eikä maksujen vaikutuksesta esimerkiksi myös alueen ihmisten ostovoimaan, joka on monen paikallisen yrityksen elinehto. Veroja ja maksuja nostamalla ihmiset etsivät halvempia tuotteita muualta, myös netistä - tai jättävät ostamatta.

Tämä paikallislehden korostama "helppous" päätöksenteossa osoittaa myös, että valtuutetut eivät kyseenalaista ollenkaan kuntien kulurakennetta, mieti sitä uusiksi. Johtavien virkamiesten kaikki esitykset ja kulut hyväksytään ilman kyseenalaistamista, vaikka maksajina ovat aina asukkaat korotettuina veroina ja maksuina.

Kaupungin postitoimisto vastasi mielipideohjauksesta

Ylä-Karjalan pääkirjoituksessa korostettiin 22.10.13 juuri ennen vero- ja talousarviopäätöstentekoa, että "veronkorotuksille ei ole vaihtoehtoa". Lehden väite ontuu, sillä esimerkiksi yritykset vastaavassa tilanteessa menojen kasvaessa tuskin ensimmäisenä näkevät vain tuotteiden hintojen noston keinona mennä eteenpäin. Tuskinpa Ylä-Karjalassa ja Karjalaisen lehtikonsernissakaan näin yksioikoisesti päätetään, että kaikki kasvavat kulut katetaan vain lehden tilausmaksuja nostamalla. Mutta kaupungin postitoimisto, Ylä-Karjala, kyllä heti on korostamassa ja ohjaamassa päätöksentekoa, että "veronkorotuksille ei ole vaihtoehtoa", kun joku johtava virkamies sen vain toteaa.

Edes lehden toimituksessa pitäisi osata katsoa myös kaupunkien ja kuntien kulurakennetta laajemmin, eikä vain nähdä verojen ja maksujen nostamista kulujen kattamiseksi. Esimerkiksi Nurmeksessa rakennetaan verorahoilla varakkaille yrityksille toimitiloja, mikä on selvästi kilpailulainsäädännön vastaista, kilpailua vääristävänä. Vai onko kaupunki varautunut tukemaan myös muita samojen alojen yrittäjiä vastaavilla satojen tuhansien eurojen investoinneilla? Tuskin.

Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsi halusi ennen veroprosentti- ja kuntamaksupäätöksiä korostaa, että henkilökunnan lomautuksiin ei mennä. Miksi ei? Esimerkiksi johtavien virkamiesten lomauttaminen pariksi kuukaudeksi vuoden aikana toisi mittavat säästöt. He ovat suurin menoerä palkkavertailuissa ja osa jopa täysin joutavaa sakkia, myös Nurmeksessa.

Nurmeksessa uusina suurimpina investointikohteina ensi vuonna tulevat kunnallistekniikan rakentaminen Känkkäälään biohiiltämöä ja bioterminaalia varten (kaikkiaan noin miljoona euroa) ja ryhmäperhepäiväkodin rakentaminen Porokylään. Seuraaville vuosille siirrettiin valtuustossa mm. nuorisotalon ja paloaseman korjaus, kuten aikaisemmin jo kaupungintalon korjaus.

Ylä-Karjalassa hehkutetaan 21.11.13 (Anu Saarelainen), että rakennetaan "talojen sijasta teitä". Varaus on 1,5 miljoonaa euroa. Todellisuudessa Känkkäälän kaavoitus ja rakentaminen yritystoimintaa varten syö tuosta potista miljoonan, loppu menee lähinnä Jaakkolantien korjaamiseen. Ja rakennusinvestointeihin käytetään kuitenkin enemmän (1,6 miljoonaa euroa). Kohteina mm. Porokylän ryhmäperhepäiväkoti ja Hannilan päiväkodin korjaukset.

Sijaisia entistä vähemmän ja väkeä vähennetään

Veroprosenttien ja maksujen korotusten lisäksi Nurmeksessa mm. sijaisia otetaan ensi vuonna vähemmän ja väkeä vähennetään. Tämä kiristysohjelma on nimetty "tuottavuusohjelmaksi". 

Kaupunki työllistää ensi kesänä vähemmän kuin aikaisemmin, sitä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Kämäräinen (kesk.) oikein kiittää lehdessä. Lisäksi mm. kaupungin vesitaksat, kiinteistöverot ja monet maksut nousevat. On todella päätöksenteon kiitoksen paikka Kämäräisen mielestä. Siinä koko ns. tuottavuusohjelma, jonka jokainen nurmeslainen olisi voinut raapustaa vaikka vessapaperiin, ilman kaupungin suuripalkkaisten kerhoa.

Nurmeksen kaupunki ei tarkastele kriittisesti ollenkaan kaupungin omaa kulurakennetta ja hallinnon kalleutta. Jo tuo tuottavuusohjelma osoittaa, että muutama johtava virkamies joutaisi ulkoistaa. Saisivat ehkä enemmän aikaa "ulkoistettuna", kuin päivät pöytiensä takana sormiaan pyöritellessä.

Myös terveydenhuollon kuntayhtymässä sijaismäärärahoja säästetään 145 000 euroa. Lisäksi 130 000 euron säästöt, kun uusia virkoja ei perusteta (ylilääkäri Jyri Ilen Y-K 19.10.2013).

Jukolan korruptiotuki EU:n vastainen yritystuki

S-ketjun Jukolan Osuuskauppa on saanut jokaisesta Sotkalla uimassa käyneestä 4,2 euroa kerta tukea Nurmeksen verorahoista, sopimus tehtiin kun Sotkan kylpylä myytiin Osuuskaupalle 2007. EU on nyt todennut, että verorahoista maksettu 95000 euron tuki vuodessa yhdelle yrittäjälle on laiton ja sitä pakotettiin  vähentämään 45 000 euroon.

Ylä-Karjala uutisoi asian 21.9.13 (Anu Saarelainen) kierrellen ja kaarellen syytä siihen, että kaupunkilaisten uintituki pienenee yhteen euroon. Jutussa korostettaan, että kysymys olisi kaupungin tuottavuusohjelman asettamasta 50 000 euron säästötavoitteesta sivistystoimelle. Sanaakaan ei mainita, että tuki on ollut laiton.

Ensi vuoden jälkeen sivistystoimen tuottavuusohjelmaan kuuluu virkojen ja tehtävien täyttämättä jättäminen. 2015 aiotaan jättää täyttämättä lehtorin virka ja vuonna 2016 päivähoidon tehtäviä ja koulunkäynninohjaajan tehtävä. Tätä Jari Lampinen ja Matti Kämäräinen siis kiittävät jo nyt lehdenkin palstoilla, kun lasten ja nuorten sivistyspalvelut heikkenevät ja ihmiset menettävät työpaikkansa.

Kaupunginhallitus ylitti toimivaltuutensa, tietenkin Kämäräisen johdolla

Kaupunginhallitus ylitti toimivaltuutensa puheenjohtaja Matti Kämäräisen (kesk.) toimesta. Kaupunginhallitus yritti ohittaa valtuuston päätettäessä yhdistymisneuvotteluista Lieksan kaupungin kanssa.

Nurmeksen kaupunginhallitus joutui käsittelemään lokakuun kokouksessaan oikaisuvaatimuksen (Y-K 19.10.13). Yksityishenkilön (Kirsi Korhosen, jota lehti ei kierosta tai lapsellisesta syystä maininnut, vaikka näkyy kaupungin nettisivuilla) tekemän oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunginhallitus oli ylittänyt toimivaltansa, kun se oli päättänyt, että kaupunki osallistuu uuden kuntarakennelain mukaisen selvityksen tekemiseen. Oikaisuvaatimuksen mukaisesti yhdistymisselvityksen tekeminen on vietävä valtuuston päätettäväksi. Lain mukaan kuntajakoa koskevan selvityksen tekemisestä päättäminen kuuluu valtuustolle.