VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

Kamreeri Lampisen lausahduksia:

Nurmeksen kaupunginkamreeri Jari Lampisen tavaksi on tullut kaupunginhallituksen ja -valtuuston esityslistatiedoissa asioiden vääristelyn lisäksi leimata muita tahoja. Sellainen ei kuulu hyvään hallintomenettelyyn esityslistatiedoissa.

Yrittäjäomistajat ovat Lampiselle saastuttajia

Nurmeksen kaupunginhallituksen 20.8.2007 kokouksen pöytäkirjassa Loma-Nurmes Oy:n ja kaupungin välisen sopimuksen uudistaminen (pykälä 195) kaupunginkamreeri Jari Lampinen toteaa mm. seuraavaa:

”Loma-Nurmes Oy:llä on edelleen kaksi, yhden osakkeen omistavaa vähemmistöosakasta, mikä tekee yhtiöstä hankintalain katsannossa saastuneen yhtiön. Omistusjärjestely aiheuttaa yhtiölle toiminnallista haittaa ja kustannuksia.”

- Tässä näkyy taas kamreeri Jari Lampisen asenne yrittäjiin, tässä tapauksessa yrittäjänä arvostettuun Reijo Ikoseen ja Säästöloma Oy:öön, jotka omistavat Loma-Nurmes Oy:n osakkeet. Lampisen mielestä he ovat siis saastuttajia.

- Tämä Lampisen yrittäjien leimaaminen osoittaa, kuinka kaupungin edustaja(t) haluaisivat toimia Hyvärilässä ja Loma-Nurmes Oy:ssä mahdollisimman pienellä porukalla, salassa kaikilta ulkopuolisilta.

Samassa yhteydessä Lampinen myös toteaa: ”Valtuusto on asettanut tavoitteeksi vuoden 2007 talousarviossa kaupungin nuorisokeskusmaksuosuuden alentamisen. Tavoitteen asettaminen perusteita ei ollut perusteellisesti valmisteltu. Kilpailuoikeuden ja nuorisokeskustoiminnan logiikan kannalta on terveempää nostaa ensin vuokraa ja arvioida kaupungin rahoitusosuutta vasta tämän jälkeen.”

- Näin Lampinen kääntää asian, kun pyrkii siihen, että liian alhainen vuokra nuorisokeskus- sekä hotelli- ja ravintolatoiminnasta Hyvärilässä ei olisi kilpailulainsäädännön mukaista laitonta toimintatukea. Todellisuudessa tämä johtaa kuitenkin kaupungin Hyvärilän toimintaa koskevan rahoitusosuuden kasvamiseen nimellisen vuokrankorotuksen jälkeen.

Kaupunginhallitus, esityslista 06.08.2007, asia 169:

Kamreeri Jari Lampinen toteaa lausunnossa Kuopion hallinto-oikeudelle: "Kaupunki ei katso tarpeelliseksi osallistua mielipidekeskusteluun, jota valittajataho avustajineen ja liittolaisineen käy valituskirjelmässä, lehtien yleisönosastoissa tai internet-sivuilla."

- Mikä se oli Lampinen Ylä-Karjalassa 14.7.2007, kun kirjoitit mielipidekirjoituksen, jossa muka vastasit mielipidekirjoitukseen otsikolla Vastaus Risto Boxbergille ja alla oli nimesi ja tittelisi ’kaupunginkamreeri’? Eikö se ollut muka osallistumista mielipidekeskusteluun? Lisäksi sotkit em. vastauksessasi kaupungin verorahoilla ja julkisilla tuilla rakennetun mittavan omaisuuden myynnin yksityisten järjestöjen, Karjalan Liiton ja Suojärven pitäjäseura ry:n, omaisuuden myyntiin. Näin ne menee omat ja vieraat rahat sekaisin kaupungin kirstun rahoilla toimiessa.

- Kamreeri Lampinen itse on Nurmeksen kaupungin nettisivuilla esityslistatiedoissa ja pöytäkirjassa leimannut kaikkia, jotka eivät häntä miellytä. Myös muissa asioissa, kuin Bomban ja Sotkan kauppaa koskevassa mielipidekeskustelussa. Lampisen mielestä muut eivät näköjään saisi esittää edes mielipiteitään asioista, ne kaikki hän leimaa mm. joiksikin avustajiksi ja liittolaisiksi.

- Ja sitten kaupungin tiedotuslehtenä toimiva paikallislehti Ylä-Karjala pt. Pertti Meriläisen johdolla toistaa kaikki Lampisen tällaiset lapselliset lausahdukset ja kiukunpurkaukset, tietysti kun lehden suurin ilmoittaja-asiakas on nimenomaan Jukolan Osuuskauppa. 

Nurmeksen kaupunginvaltuuston pöytäkirja 28.6.2007, pykälä 34:

”Terveyskeskuksen toiminnassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisen vuoden kuluessa: perusterveydenhuollon lääkärivastaanotot ovat puoliintuneet ja erikoissairaanhoidon päivystyslähetteet ovat kasvaneet 26%! Koska erikoissairaanhoidon kustannukset eivät ole nousseet, kyse lienee perusterveydenhuollon tehtävien hoidattamisesta erikoissairaanhoidossa.”

- Lampinen ei taida tietää, että erikoissairaanhoitoon pääseminen on ensisijainen jo potilasturvallisuudenkin kannalta. Ei siihen yleislääkärin taidot paikallisessa terveyskeskuksessa aina riitä. Siitä on useita, jopa kuolemiin johtaneita esimerkkejä, kun potilaita ei ole laitettu ajoissa Nurmeksesta erikoissairaanhoitoon. Onko Lampisella terveydenhoidossa muita tavoitteita kuin säästötavoitteet?

Nurmeksen kaupunginvaltuuston pöytäkirja 28.6.2007, pykälä 34:

”Kaupunki pääsi neuvottelutulokseen kylpylän kiinteistöyhtiön myynnistä Jukolan Osuuskaupalle. Koska ostaja halusi kiinteistökaupan, kaupunki osti kylpylän ja sen tontin kylpyläkiinteistöyhtiöltä, myydäkseen ne edelleen määräalojen ja Bomban torin rakennusten kanssa. Ratkaisu merkitsi kaupunginvaltuuston asettaman irtautumistavoitteen toteutumista. Irtautumista on vaatinut myös Bomban hotellin myynnistä valittanut, alueella toimiva yrittäjätaho, joka on aiemmin kieltäytynyt yhteistyöstä vedoten kaupungin omistukseen. Nyt yhteistoiminnasta kieltäytymisen perusteeksi ei käy enää kaupungin kiinteistöomistus.”

- On se Lampisella ajatuksenjuoksua, kun ei tiedä yrittämisestä mitään. Bomban ja Sotkan alueen majoitus- ja matkailuyrittäjät ovat koko toimintansa ajan tehneet yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa, niin kylpylä- kuin ravintolapalvelujen sekä ohjelmapalvelujen osalta ja muutenkin. Lampinen jaksaa vain leimata oikeita yrittäjiä, kun eivät ole kaupungin virka- ja luottamusmiesjohdon talutusnuorassa. Miksi Nurmeksen paikallinen yrittäjäjärjestö ei ota mitään kantaa tällaiseen kaupungin virkamiehen toimintaan, ai niin puheenjohtajana on Kalevi Kämäräinen?

Nurmeksen kaupunginhallituksen pöytäkirja 4.6.2007 sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksestä vuodelta 2006:

”Sosiaaliasiamieheen oli vuonna 2006 yhteydenottoja Nurmeksesta yhteensä 64 kappaletta (vuonna 2005 33, vuonna 2004 36 ). Yhteydenotot jakautuivat seuraavasti: omaishoidon tuki 14 (vuonna 2005 1), vammaispalvelut 11 (18 ),vanhustenhuolto 10 (4), toimeentulotuki 7 (4), kehitysvammahuolto 6(-) ja lastensuojelu 4 (4). Yksittäisiksi jääneitä yhteydenottoja oli kotipalvelusta, perheasioissa ja sosiaalityössä. Kohteluun liittyviä yhteydenottoja oli 4 (-).”

”Selvityksessä on vaihtelevalla laadulla käsitelty sosiaalipalveluiden ongelmakohtia. Lainsäädännön muutosten vaatimien toimien suunnitteluun liittyvät havainnot ovat ammatillisia. Osa havainnoista ovat kevyitä viraston ohikulkijan tasoisia mm. kuntien toiminnan uudelleenjärjestämisen vaikutusten arvioinnin , talouden ja hallinnon osalta. Selvityksessä kuntien säästöjen käsitettä käytetään harrastelijamaisesti. Nurmesta huomautetaan mm. väärästä valitusosoituksesta. Tapahtuman vaikutuksia yritetään vielä psykologisoida. Asiassa sotkettaneen asiakirjajärjestelmän muutoksenhakuosoituksen valintavirhe (mahdollinen huolimattomuus?) virheelliseen muutoksenhakuohjeeseen (ammattitaidon puutteet). Asiakkaan kannalta asia näyttää samalta, mutta oikea sosiaaliasioiden muutoksenhakuohje on ollut järjestelmässä jo vuodesta 2004.”

- Kamreeri Lampinen taitaa itse luulla olevansa jo psykologikin, ainakin leimatakseen esityslistatiedoissa toisia. Tässä sosiaaliasiamiestä, kun hän toi julki epäkohtia Nurmeksesta. Asiakkaan kannalta ei ole ollenkaan sama asia, jos Nurmeksen sosiaalitoimistossa päätökseen liitetään tieto maksullisesta valitusoikeudesta euromäärineen, kun ne valitukset ovat maksuttomia.

- Miksi Ylä-Karjala ei toistanut tässä asiassa Lampisen ajatuksenjuoksua, mutta matkailuyhtiöasioissa kaikki menee läpi niin kuin Lampinen toteaa?