VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

Tarkastuslautakunta nosti esille Kämäräisen vaalikelpoisuuden

Matti Kämäräinen on kuntien perustaman yhtymän vastaava hammaslääkäri, hallintovastuu laajempi

Nurmeksen tarkastuslautakunta päätti taas selvityttää Nurmeksen kaupunginhallituksen pj., terveydenhuollon kuntayhtymän vastaavan hammaslääkärin Matti Kämäräisen (kesk.) vaalikelpoisuuden.

Perusteiden mukaan Kämäräisen asema on verrattavissa Kaarinan kaupungin hallintoylijohtajan virkaan. Korkeimman hallinto-oikeuden 2005 antamalla päätöksellä hän menetti vaalikelpoisuutensa. Ylä-Karjalan (23.9.08) mukaan Kämäräinen itse katsoo olevansa vaalikelpoinen, koska ”vastaavan hammaslääkärin tehtävä ei ole hallintovirka, kyse ei ole hallinnollisesta johtamisesta, tehtävä ei sisällä esimerkiksi esittelyoikeutta”. Keskusvaalilautakunta päätti 22.9.08, että Kämäräinen olisi vaalikelpoinen. Keskusvaalilautakunnan pj. on Pentti Pulkkinen (kesk.).

Toisaalta vaalikelpoisuutta kannattaisi tutkituttaa myös siltä kannalta, että Kämäräinen toimii vastaavana hammaslääkäri Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymässä. Kuntayhtymän asema on lainsäädännössäkin itsenäisempi, jäsenkuntien perustama yhtymä jota hallinnoi kuntayhtymän hallitus. Se päättää mm. palveluistaan ja tulosalueidensa toiminnoista. Perusrahoitus tulee jäsenkunnilta, muista asioista päättää kuntayhtymä ja sen vastuuhenkilöt. Kuntayhtymien toiminnalle ja asemalle on myös omaa lainsäädäntöä.

Karjalaisen nettisivuilla oli 23.9.08 alkaen myös kommentti asiaan otsikolla Kuka sitten: ”Hoitaa esittelyn ellei vastaava hammaslääkäri? Ihmetellä sopii ellei näin ole. Mitä sillä nimityksellä on sitten merkitystä. Kyllä tuntuu että demokratia on veteen piirretty viiva. Tämänkin vaalikauden aikana Matilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi kaupunginhallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa sekä valtuutettuna julkisen tulosalueen, hammashoidon tilaan. Mikä lienee oman yksityisvastaanoton merkitys ko. tilanteessa.”

Asiakokonaisuuteen nähden Kämäräisen kannattaisi paikallislehti Ylä-Karjalan tulkintahäiriötä myötäillen tehdä piriset. Lehden mukaanhan Pirinen olisi Kämäräisenkin poisjäämisen kannalla kuntavaaleista. Lehti kirjoitti 18.9.2008: ”Pirisen mielestä Nurmeksen ylimpien päättäjien on aika vaihtua”. Tämä osoittautui sittemmin Pirisen vastineen myötä siis lehden toimituksen lukihäiriöksi, vai olisiko sillä muita tavoitteita vaalien alla?