VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

19.11.08  

Ylä-Karjalan Meriläisellä (11.11.) oli kiire antaa muka puhtaat paperit maakuntaliiton tietoyhteiskuntahankkeelle

Karjalaisessa 14.11. todettiin: ”Ministeriölle haukkuja EU-hankkeiden avustuksista ja valvonnasta”

Ylä-Karjalan päätoimittaja Pertti Meriläisellä oli kiire kirjoittaa 11.11.08 ”puhtaat paperit maakuntaliitolle”, kun EU:n rahoitusta ohjaava elinkeinoministeriö antoi Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle synninpäästön tietoyhteiskuntahankkeista. Eli elinkeinoministeriö antoi lausunnon käytännössä oman valvonnan alaisesta toiminnasta.

Ylä-Karjalan Pertti Meriläiselle oli kiire kertomaan tästä lehdessä, vaikka lehti ei ollut aikaisemmin seurannut mitenkään tietoyhteiskuntahankkeista käytyä kriittistä keskustelua. Maakuntahallituksen jäsen ja tietoyhteiskuntahankkeisiin liittyvän ICT-työryhmän puheenjohtaja on Nurmeksen kaupunginhallituksen pj. Matti Kämäräinen (kesk.).

Karjalainen kertoi 14.11.08 asiasta aivan muuta (toim. Liisa Kuivalainen):

”Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan työ- ja elinkeinoministeriössä on luistettu erityisesti tietoyhteiskunta-avustusten hoidosta. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) arvostelee ankarasti työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimia hanketyössä.”

”Ministeriö on suhtautunut varsin yliolkaisesti toteutettuihin hankkeisiin ja yleensäkin selvitystyöhön. Ministeriön vastauksista eräisiin selvityspyyntöihimme olemme raportoineet eduskunnan tarkastusvaliokuntaa, toteaa ylitarkastaja Tomi Voutilainen.”

”Moitteet liittyvät keväällä julkitulleisiin epäselvyyksiin EU-rahoitteisten hankkeiden avustusten myöntämismenettelyissä ja valvonnassa. Epäilysten ja jälkitarkastusten kohteena ovat olleet muun muassa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja TE-keskus sekä yleisesti kautta maan erityisesti tietoyhteiskunta-avustukset.”

”Olemme edellyttäneet työ- ja elinkeinoministeriötä tekemään päätöksiä, joko myönteisiä tai kielteisiä, eräistä takaisinperinnöistä. Näitä ratkaisuja ei vielä ole meille tullut. Siten emme ole toistaiseksi antaneet ”synninpäästöjäkään”, Voutilainen sanoo.”

”Ongelmaksi Voutilaisen mukaan on myös noussut se, kuka perää virkamiesten virkavastuuta. Työvoima- ja elinkeinoministeriö (TEM) on sitä mieltä, ettei se voi lähteä asiaa selvittämään, koska maakuntaliitot kuuluvat kunnallisen itsehallinnon alle. Mielestämme julkisen toiminnan uskottavuuden kannalta virkavastuuasia pitäisi selvittää, Voutilainen sanoo.”

Eipä taida Ylä-Karjalan Pertti Meriläinen tätä käännettä nyt uutisoida. Ylä-Karjalan lukijat halutaan jättää siihen uskoon, että "puhtaat paperit" ja "synninpäästö" muka saatu maakuntaliitolle ja nurmekselaisille vaikuttajille.

LUE LISÄÄ