VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

11.4.2011

Yleisradiosta on tullut hallituspuolueiden vaalitoimisto

Ylä-Karjala -lehti syrjii törkeästi yhtä alueensa eduskuntavaaliehdokasta

Karjalaisen lehtikonsernin Nurmeksen ja Valtimon paikallislehti Ylä-Karjala on julkaisut vaalien alla ainakin kolme ns. vaalihaastattelujuttua (22.3., 29.3.,9.4). Näissä lehden vaalijutuissa on haastateltu hyvin valikoidusti vain joitakin Nurmes-Valtimo -alueen ehdokkaista.

Lehti ei ole edes maininnut nimeltä vaalijuttujensa ehdokasluetteloissa valtimolaista Suomen Itsenäisyyspuoleen ehdokasta (sit.) Janne Hiltusta. Saati, että olisi kysynyt häneltä mielipiteitä, kuten muilta ehdokkailta. Hupaisaa tämä on siinäkin mielessä, että Janne Hiltusella on mm. blogikirjoitusten perusteella huomattavasti terävämpiä mielipiteitä, kuin esim. keskustan Nurmeksen ehdokkaalla Hannu Mikkilällä. Janne Hiltusen blogi: http://jannehiltunen.blogit.fi

Lisäksi lehti on esitellyt vaalijutuissaan erityisesti kepulaisten Hannu Mikkilän ja Anne Härkinin "ajatuksenjuoksuja", sekä esitellyt vain heitä erillisillä lavasteluilla yksilökuvilla. Toinen leikkii kuvassa auton ratissa ajelua (29.3.) ja toinen seisoo tyhjän jääkiekkokaukalon äärellä pelivarusteissa (9.4.). Tuskinpa tämä lehti esittelee muita alueen ehdokkaita samanlaisilla mainoskuvilla viimeisen vaalikampanjaviikon aikana?

Näin Laakkosen veljesten lehtikonsernissa politikoidaan paikallislehtitasolla. Nämä lehdet esiintyvät olevinaan sitoutumattomina ja vaalien alla ehdokkaita muka tasapuolisesti kohtelevina, mutta käytännössä tekevät poliittista myyräntyötä minkä vain pystyvät, kepun ja kokoomuksen vaalitavoitteiden saavuttamiseksi. Nyt isoilla henkilökohtaisilla mainoskuvilla lehden sivuilla, vain muutamasta ehdokkaasta. Muita ehdokkaita lehti ei ole esitellyt samalla tavalla.

Ylä-Karjala -lehti syrjii päätoimittaja Pertti Meriläisen johdolla tarkoituksella alueen toisia ehdokkaita. Lisäksi tämä paikallislehti nostaa vain kepulaisia ehdokkaita selvästi tekstimainosjutuillaan ja juttuihin liitetyillä lavasteluilla yksilökuvilla.

Tällainen lehti tulisi välittömästi erottaa Sanomalehtien Liiton ja Paikallislehtien Liiton jäsenyydestä. Vaaliehdokkaiden syrjivästä kohtelusta tulisi valittaa myös ETYJ:n vaalitarkkailijoille.

Suomen Itsenäisyyspuolue on saanut ETYJ:n vaalitarkkailijat kiinnittämään huomiota laajemmin Suomen tiedotusvälineiden, varsinkin Yleisradion, puolueita ja ehdokkaita syrjivään kohteluun.


Lisäys 16.4.2011

Ylä-Karjalan toimitus on julkkaissut puolisenkymmentä vaalihaastattelujuttua eduskuntavaalien alla. Kommentit on aina kysytty antamalla eniten palstamillimetrejä "kusetuspuolueen" eli Keskustan alueen ehdokkaille.

Varsinaisen vaalipäivän aattona (16.4.11) nimi esiteltiin ja yksi kommentti kysyttiin myös Itsenäisyyspuolueen valtimolaiselta ehdokkaalta Janne Hiltuselta. Aikaisemmin lehti ei ole ottanut häntä huomioon mitenkään.

Mutta sekin esittely meni kuitenkin "metsään", ehkä tarkoituksella vääntäen päätoimittaja Pertti Meriläisen jutussa. Meriläinen toteaa: " Urjalassa asuva valtimolaissyntyinen Janne Hiltunen (ipu) on ehdokkaana Pohjois-Karjalan vaalipiirissä."

Mitä Meriläinen tällä haluaa kiertää ja kaunistella? Kun yksinkertaisesti vain Pohjois-Karjalassa kirjoilla oleva, vakituinen asuinpaikka, voi olla Pohjois-Karjalan vaalipiirin ehdokas? Ei siihen ehdokkuuteen "valtimolaissyntyisyys" ja synnyinseutu vaikuta mitenkään!!! Hiltunen on ehdokkaana valtimolaisena, ei valtimolaissyntyisenä. Pitäisi pystyä jo lehdessä parermpaan, kun todeta, että moka on käynyt kun ei ole aikaisemmin kysynyt yhtään kommenttia alueen ehdokkaalta, poliittisesti kepulaisissa jutuissaan.

Sarjassamme taas sitä lehden kaunistelua, kun huomasivat vasta vaalipäivää edeltävän päivän lehteen kysyä alueen ehdokkaalta mielipiteitä.

No kaiken kyllä kruunaa ko. lehdessä ollut keskustavaikuttaja Mikkilän vaalimainos. Hän laittoi jo "lapsen" asialle vaalityötä tekemään vaalimainoskuvanaan. Mitäpä muuta voi odottaakaan?


Itsenäisyyspuolueen tiedote tiedotusvälineille 10.4.2011

Itsenäisyyspuolue nosti esiin huolensa tiedotusvälineiden toiminnasta tavatessaan vaalitarkkailijat Helsingissä

 

Itsenäisyyspuolueen edustajat tapasivat viikonloppuna ETYJ:n vaalitarkkailijat Helsingissä. Tapaamisen aikana IPU toisti tarkkailijoille pitkälti saman viestin, jonka perusteella vaalitarkkailijat päätettiin lähettää Suomeen nyt ensimmäistä kertaa.  Nyt asiat käytiin läpi seikkaperäisesti ja ajan kanssa.

"Korostimme huoltamme suomalaisten mahdollisuudesta saada itse vertailla puolueita keskenään", sanoo Itsenäisyyspuolueen puoluesihteeri Saku Mättö. "Aina vaaleista 2003 alkaen media on puhunut pääministerivaaleista, eikä YLE enää ota kaikkia puolueita yhteiseen tenttiin. Nyt valtion yleisradioyhtiö karsinoi puolueet kolmeen kastiin, eikä salli äänestäjien itse tehdä valintaaansa. Ylimpänä kastina ovat ennen vaaleja valitut 'pääministeripuolueet', toisena muut eduskuntapuolueet ja kolmantena paarialuokkaan kuuluvat eduskunnan ulkopuolella vielä olevat puolueet", Mättö kritisoi. Itsenäisyyspuolue kertoi vaalitarkkailijoille, että se on ehdottanut, että puoluelain 10 § edellyttämä puolueiden tasapuolinen kohtelu toteutettaisiin  tv:ssä ja radiossa vaikkapa siten, että puolueet arvotaan keskusteluja varten kolmeen ryhmään ja ryhmiä sekoitetaan eri ohjelmissa. "Näin äänestäjillä olisi aito mahdollisuus vertailla eri puolueiden tavoitteita", Mättö kertaa vaalitarkkailijoille esitettyä.

ODIHRin esiraportti, jonka perusteella vaalitarkkailu päätettiin toteuttaa, nostikin esille juuri median epätasa-arvoisen kohtelun varsinaisen vaalitarkkailun yhdeksi pääasiaksi: "Jotkut lausunnonantajat ... lausuivat huolensa, että pienemmät ja eduskunnan ulkopuoliset puolueet saavat harvempia mahdollisuuksia esittää mielipiteensä kuin eduskuntapuolueet. "

Tapaamisen aikana vaalitarkkailumission johtaja Hannah Roberts ja hänen tiiminsä tekivät paljon tarkentavia kysymyksiä ja olivat silminnähden hämmentyneitä tietyistä seikoista, jotka IPU nosti mukaan keskusteluun. Tapaamisen jälkeen Roberts kirjoitti: "On suureksi avuksi kun esiin nostetaan niin seikkaperäisesti asioita, kuten te [Itsenäisyyspuolue] olette tehneet. Tulemme tekemään lisätutkimuksia, erityisesti Köyhien Asialla -puolueen osalta."

Robertsin jälkimmäinen kommentti liittyi Yleisradion MOT-ohjelmassakin jo ilmi tulleisiin epäilyksiin vaalivilpistä. Vilpin mahdollisuus syntyy vaaliasiakirjojen osalta siitä, että osan toimittaa vaalitietojärjestelmän luonut tietokoneyhtiö, eikä oikeusministeriö, jolloin vaalivirkailijoiden allekirjoittamat vakuutukset eivät kata niitä sekä osaltaan siitä, että vaalilautakuntien puheenjohtajat soittavat laskentatulokset sivuhuoneista, jolloin muut vaalivirkailijat eivät voi tarkistaa mitä puhelimessa puhutaan.

Itsenäisyyspuolue uskoo, että vaalitarkkailun merkitys tulee ymmärretyksi, kun tarkkailun raportti julkaistaan. Vaalitarkkailijat saapuivat Suomeen 3.4. ja poistuvat maasta 19.4.2011.

 

 

Lisätietoja antavat:

Itsenäisyyspuolue, puoluesihteeri Saku Mättö, 040-8330088, puoluesihteeri@ipu.fi

ODIHR, Hannah Roberts, Head of Mission, 046-5570870, odihrfinland@gmail.com 

 


 

Tiedotusvälineille 19.1.2011

Itsenäisyyspuolue pyytää Euroopan Neuvoston vaalitarkkailijoita Suomeen

Itsenäisyyspuolue on pyytänyt Euroopan Neuvoston korruption vastaista ryhmää, Grecoa lähettämään vaalitarkkailijoita Suomeen. Jotta vaalit olisivat vapaat ja äänestäjillä olisi todellinen mahdollisuus valita eri puolueiden välillä, tulisi vaaleihin osallistuville puolueille ja ehdokkaille taata edes kohtuullisen tasavertaiset mahdollisuudet oman vaihtoehtonsa esittämiseen ja julkituomiseen. Millään puolueella ei ennen vaaleja ole yhtään tulevien vaalien äänistä. Miksi joillakin puolueilla tulisi olla etuoikeus äänestäjien omistamien tiedotusvälineiden tarjoamaan julkisuuteen?

Yleisradio aikoo jatkaa tulevissa eduskuntavaaleissa uusia puolueita syrjivää menettelyä. Uudet puolueet eivät YLE:n ilmoituksen mukaan pääse kertaakaan samoihin tv:n vaalikeskusteluihin nykyisten eduskuntapuolueiden kanssa.

Greco on kehottanut Suomea korjaamaan syrjivää puoluerahoitustaan, jotta se ei kohdistuisi vain ns. vakiintuneisiin puolueisiin. Tulossa olevat vaalijärjestelmän ja -rahoituksen muutokset kuitenkin vain vaikeuttavat uusien poliittisten voimien pääsyä eduskuntaan. Tulossa on kolmen prosentin äänikynnys ja vaaliliittojen kielto. Samalla on tarkoitus ryhtyä maksamaan puoluetukea eduskunnan ulkopuolelle jääville puolueille - mutta vain sellaisille, jotka saavat vähintään kaksi prosenttia eduskuntavaalien äänistä.

Itsenäisyyspuolueen pyytämien vaalitarkkailijoiden tehtävänä olisi ennen muuta ottaa kantaa siihen, voidaanko edellä mainituissa oloissa käytäviä eduskuntavaaleja pitää vapaina ja demokraattisina.

Itsenäisyyspuolueen kirje Grecolle liitteenä.

 

Antti Pesonen

Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja

 


Kirje Grecolle:

Council of Europe, 67075 Strasbourg, FRANCE

Grecolle

 

Pyyntö vaalitarkkailijoiden lähettämisestä Suomeen

Suomessa järjestetään eduskuntavaalit 17.4.2011. On ilmeistä, että julkisen vallan ohjaama julkisuus ehdokkaita asettaville rekisteröidyille puolueille ja vaalikampanjoiden rahoitus syrjii niitä puolueita, joilla ei vielä ole edustajia eduskunnassa.

Suomen puoluelain mukaan valtion yhteisöjen ja laitosten on kohdeltava kaikkia puolueita tasapuolisesti ja yhdenmukaisia perusteita noudattaen. Tämä koskee myös valtion omistamaa Yleisradiota. Puoluelain 10 § 2 momentin mukaan Yleisradio voi soveltaessaan 1 momenttia yhtiön vaaliohjelmiin ottaa huomioon myös ohjelmallisia näkökohtia.

Yleisradio on tulkinnut muutamissa edellisissä vaaleissa puoluelakia siten, että eduskunnan ulkopuolella olevia puolueita ei ole tarvinnut ottaa samoihin vaalikeskusteluihin eduskuntapuolueiden kanssa. Tämän tulkinnan ovat hyväksynet valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies. Näin on lopetettu 40-vuotinen käytäntö, jossa kaikki vaaleihin osallistuvat puolueet saivat olla äänestäjien vertailtavina sekä tilaisuuden esitellä tavoitteitaan ja keskustella samassa Yleisradion järjestämässä tv:n vaalikeskustelussa.

Ohjelmallisten näkökohtien huomioiminen ei voi tarkoittaa sitä, että osa rekisteröidyistä vaaleihin osallistuvista puolueista suljetaan kokonaan pois keskustelusta eduskunnassa nyt edustettuina olevien puolueiden kanssa.Ohjelmalliset näkökohdat voitaisiin huomioida vaikkapa arpomalla keskustelussa kulloinkin mukana olevat puolueet pienempiin ryhmiin.

Syrjivää menettelyä ei korvaa se, että nyt eduskunnan ulkopuolella oleville puolueille aiotaan Yleisradiossa järjestää yksi keskinäinen keskustelu. Sen ajankohta on yli kolme viikkoa ennen vaalipäivää. On myös otettava huomioon, että eduskuntapuolueille järjestetään useita keskinäisiä keskusteluja erillisten vaalitenttien lisäksi.

Yleisradion uusia puolueita syrjivä menettely on vaalivapauden ja kansanvallan toteutumisen kannalta kestämätön. Lisäksi menettely on ilmeisessä ristiriidassa lain Yleisradiosta 7 kanssa, jonka mukaan Yleisradion Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti ... tukea kansanvaltaa. Kansanvaltaisuuteen kuuluu tasapuolinen kohtelu. Nyt äänestäjille ei anneta yhtään tilaisuutta verrata vallassa olevia eduskuntapuolueita ja niiden tavoitteita uusiin haastajiin.

On myös huomionarvoista, että Yleisradion ohjelmatoiminnasta päättävän hallintoneuvoston puheenjohtajana ja Suomen ylimmän perustuslain tulkitsijan, eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana, on sama henkilö, Kokoomus-puolueen kansanedustaja Kimmo Sasi.

Eduskuntapuolueet jakavat kuluvana vuonna valtion talousarvion kautta puoluetukea 40 miljoonaa euroa. Puoluetuki jaetaan kansanedustajien lukumäärän perusteella. Eduskunnan ulkopuolella olevat puolueet eivät saa mitään julkista rahoitusta.

Suomessa on tullut osittain julkisuuteen merkittävä erilaisten etujärjestöjen, säätiöiden ja yritysten rahoitus lähinnä suurimpien eduskuntapuolueiden vaalityöhön ja muuhun toimintaan. Osa paljastuneesta rahoituksesta on poliisitutkinnassa ja syytteitä lahjusrikoksista harkitaan parhaillaan.

Kun otetaan huomioon valtion omistaman Yleisradion harjoittama uusien puolueiden syrjintä, ollaan siis tilanteessa, jossa maksettu ja ilmaiseksi jaettu julkisuus kohdistuu lähinnä vain vallassa oleviin puolueisiin.

Jotta vaalit olisivat vapaat ja äänestäjillä olisi todellinen mahdollisuus valita eri puolueiden välillä, tulisi vaaleihin osallistuville puolueille ja ehdokkaille taata edes kohtuullisen tasavertaiset mahdollisuudet oman vaihtoehtonsa esittämiseen ja julkituomiseen. Millään puolueella ei ennen vaaleja ole yhtään tulevien vaalien äänistä. Miksi joillakin puolueilla tulisi olla etuoikeus veronmaksajilta koottuun vaalirahaan ja äänestäjien omistamien tiedotusvälineiden tarjoamaan julkisuuteen?

Greco on kehottanut Suomea korjaamaan syrjivää puoluerahoitustaan, jotta se ei kohdistuisi vain ns. vakiintuneisiin puolueisiin. Tulossa olevat vaalijärjestelmän ja -rahoituksen muutokset kuitenkin vain vaikeuttavat uusien poliittisten voimien pääsyä eduskuntaan. Tulossa on kolmen prosentin äänikynnys ja vaaliliittojen kielto. Samalla on tarkoitus ryhtyä maksamaan puoluetukea eduskunnan ulkopuolelle jääville puolueille - mutta vain sellaisille, jotka saavat vähintään kaksi prosenttia eduskuntavaalien äänistä.

Edellä kerrotuilla perusteilla Itsenäisyyspuolue pyytää Grecoa lähettämään Suomeen vaalitarkkailijoita. Näiden tehtävänä olisi ennen muuta ottaa kantaa siihen, voidaanko edellä mainituissa oloissa käytäviä eduskuntavaaleja pitää vapaina ja demokraattisina. Koska eduskuntavaalit pidetään jo 17.4.2011, pyydämme käsittelemään asiamme kiireellisenä.

 

Kunnioittavasti

Itsenäisyyspuolue r.p.

 

Antti Pesonen        Saku Mättö

Puheenjohtaja        Puoluesihteeri

e-mail Info@ipu.fi tel. +358 400 565 366

 

 

Tiedotusvälineille 29.12.2010

Suomeen tarvitaan ulkopuolisia vaalitarkkailijoita

Puoluelain 10§ mukaan valtion yhteisöjen ja laitosten on kohdeltava kaikkia puolueita tasapuolisesti ja yhdenmukaisia perusteita noudattaen. Tämä koskee myös Yleisradiota. Pykälän 2 momentin mukaan Yleisradio voi soveltaessaan 1 momenttia yhtiön vaaliohjelmiin ottaa huomioon myös ohjelmallisia näkökohtia.

YLE on tulkinnut muutamissa edellisissä vaaleissa puoluelakia siten, että eduskunnan ulkopuolella olevia puolueita ei ole tarvinnut ottaa samoihin vaalikeskusteluihin eduskuntapuolueiden kanssa. Tämän tulkinnan ovat siunanneet oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies. Näin on lopetettu 40-vuotinen käytäntö, jossa kaikki vaaleihin osallistuvat puolueet olivat samassa vaalikeskustelussa äänestäjien vertailtavina.

Ohjelmallisten näkökohtien huomioiminen ei voi tarkoittaa sitä, että osa rekisteröidyistä vaaleihin osallistuvista puolueista suljetaan kokonaan pois keskustelusta eduskunnassa nyt edustettuina olevien puolueiden kanssa. Ohjelmalliset näkökohdat voitaisiin huomioida vaikkapa arpomalla keskustelussa kulloinkin mukana olevat puolueet pienempiin ryhmiin.

Syrjivää menettelyä ei korvaa se, että nyt eduskunnan ulkopuolella oleville puolueille aiotaan YLE:ssa järjestää yksi keskinäinen keskustelu. Semminkin kun eduskuntapuolueille järjestetään useita keskinäisiä keskusteluja erillisten vaalitenttien lisäksi.

YLE:n uusia puolueita syrjivä menettely on vaalivapauden ja kansanvallan toteutumisen kannalta kestämätön. Lisäksi menettely on ilmeisessä ristiriidassa lain Yleisradiosta 7§ kanssa, jonka mukaan Yleisradion ”Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti ... tukea kansanvaltaa”. Kansanvaltaisuuteen kuuluu tasapuolinen kohtelu. Nyt äänestäjille ei anneta yhtään tilaisuutta verrata vallassa olevia eduskuntapuolueita ja niiden tavoitteita uusiin haastajiin.

Suomen rakenteellisesta korruptiosta kertoo omaa kieltään, että YLE:n hallintoneuvoston puheenjohtajana ja maan ylimmän perustuslain tulkitsijan, eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana, on sama henkilö, Kokoomuksen Kimmo Sasi.

Eduskuntapuolueet jakavat kuluvana vuonna verovaroista jaettua puoluetukea 40 miljoonaa euroa. Tähän on lisättävä osittain paljastunut erilaisten etujärjestöjen, säätiöiden ja yritysten puoluerahoitus ja äänestäjien omistaman YLE:n harjoittama uusien puolueiden syrjintä. Ollaan siis tilanteessa, jossa maksettu ja ilmaiseksi jaettu julkisuus kohdistuu lähinnä vain vallassa oleviin puolueisiin.

Euroopan neuvoston - joka siis ei ole EU:n elin - korruption vastainen toimielin Greco on kehottanut Suomea korjaamaan syrjivää puoluerahoitustaan. Muutosta parempaan ei ole näkyvissä. Jos YLE:n esillä ollut syrjivä linja jatkuu, on vahvoja syitä pyyttää Grecoa tai muuta vastaavaa elintä lähettämään Suomeen vaalitarkkailijoita tutkimaan, miten vapaat vaalit todellisuudessa ovat.

Lisätietoja antavat Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja Antti Pesonen, antti.pesonen@ipu.fi, 0400-565366 ja puoluesihteeri Saku Mättö, saku.matto@ipu.fi, 040-8330088

Lue lisää Itsenäisyyspuolueesta nettisivuiltamme: http://www.ipu.fi 


Tiedotusvälineille 14.2.2011

Millään puolueella ei ennen vaaleja ole yhtään tulevien vaalien ääntä

Olin runsas viikko sitten Torstai-lehden ja Alajärven kaupungin järjestämässä vaalipaneelissa. Keskusteluun oli kutsuttu seutukunnan kaikki kansanedustajaehdokkaat. Paneeli oli merkillinen kokemus, kun sitä vertaa siihen, miten puolueita ja ehdokkaita kohdellaan valtakunnallisesti.

Alajärvellä järjestettyyn keskusteluun oli ensinnäkin kutsuttu kaikki alueen ehdokkaat riippumatta siitä, oliko ehdokkaan puolueella edustajia eduskunnassa. Toiseksi kaikki ehdokkaat saivat puheaikaa saman verran ja kaikkia ehdokkaita kohdeltiin muutenkin tasavertaisesti, vaikka mukana oli yksi nykyinen kansanedustaja.

Miksi eivät järjestäjät toimineet kuten esim. valtakunnallinen Yleisradio? Se jakaa puolueet valmiiksi eri kasteihin eikä päästä uusia puolueita yhteenkään vaalikeskusteluun yhtä aikaa nykyisten eduskuntapuolueiden kanssa.

Yleisradion uutisten vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen ilmoitti 14.2., että YLE:n pääministeritentti vaihtuu neljän suuren tentiksi. Näin Perussuomalaisten puheenjohtaja pääsee puolueen gallupnousun ansiosta kolmen vielä suuren kumppaniksi.

Jääskeläinen kirjoittaa, että "Ylen on eri lakien perusteella noudatettava vaaliohjelmissaan tasapuolisuutta, mutta journalistiset valinnat ja painotukset ovat mahdollisia. Vaalit ovat demokratiassa niin tärkeä hetki, että virallisissa vaaliohjelmissa noudatettavat, tasapuolisuuden varmistavat periaatteet vahvistaa peräti Ylen hallintoneuvosto". Vaalit ovat siis "tärkeä hetki" ja "tasapuolisuus varmistetaan". Tuon tärkeän hetken tasapuolisuus on YLE:ssä varmistettu niin, että äänestäjät eivät varmasti pääse vertaamaan nykyisiä eduskuntapuolueita haastajiin.

YLE:n uutisten vastaava päätoimittaja kirjoittaa edelleen: "Vaaliohjelmien tavoitteena on antaa äänestäjille kuva vaaleissa tärkeistä kysymyksistä ja tukea heidän mahdollisuuksiaan tehdä ratkaisuja". Eikö äänestäjille tulisi antaa tilaisuus vertailla kaikkia vaaleissa tarjolla olevia vaihtoehtoja, niin asiakysymysten kuin puolueiden suhteen? Nyt YLE antaa äänestäjille tahallaan epätäydellisen kuvan todellisuudesta.

Laki Yleisradiosta 7 määrää, että Yleisradion Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti ... tukea kansanvaltaa.

Millään puolueella ei ennen vaaleja ole yhtään tulevien vaalien äänistä. Miksi joillakin puolueilla tulisi olla etuoikeus äänestäjien omistamien tiedotusvälineiden tarjoamaan julkisuuteen?

 

Antti Pesonen

Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja