VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

18.12.2012

Lahja Mustonen (kesk.) ja Jari Meriläinen (ps.) yrittivät estää kaupungin toimenpiteet postipalveluasiassa

Nurmeksen kaupunginhallitus päätti vaatia kahta Itellan palvelupistettä kaupunkiin

Nurmeksen kaupunginhallitus päätti kahden äänestyksen jälkeen vaatia kahta Itellan täyden palvelun palvelupistettä Nurmekseen. Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsi esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi Nurmeksen kaupungin lähtökohtana täyden palvelun postipisteen sijaitsemista vain Nurmeksen keskustassa. Samalla Saatsi esitti, että Nurmeksen kaupunki käynnistää hallintomenettelyn postipalvelujen järjestämiseksi Nurmeksessa.

Itella on linjannut viimeksi marraskuun neuvotteluissa, että asiakasmäärään nähden yksi asiamiesposti riittää Nurmeksessa ja tehtävät hoidetaan Jukolan Osuuskaupan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan Porokylän S-marketissa.

Kaupunginhallituksessa maanantaina Anu Lipponen (kesk.) esitti Teemu Halosen (sdp) kannattamana, että kaupungin lähtökohtana olisi täyden palvelun postipisteet sekä keskustassa että Porokylässä.

Sen sijaan Lahja Mustonen (kesk.) esitti Jari Meriläisen (ps.) kannattamana, että kaupunginjohtajan päätösesitys hylätään kokonaan.

Ensimmäisessä äänestyksissä Anu Lipposen esitystä kannatti Teemu Halonen sekä Terttu Komsa (kok.), Ritva Mahlavuori (sdp), Vesa Pyykönen (kesk.) ja Pertti Ryynänen (kesk.). Kaupunginjohtaja Asko Saatsin esitys vain Nurmeksen keskustassa sijaitsevasta palvelupisteestä ei saanut kannatusta. Lahja Mustonen (kesk.) ja Jari Meriläinen (ps.) eivät osallistuneet ollenkaan tähän äänestykseen.

Toisessa äänestyksessä Anu Lipposen (kesk.) esitys voitti Jukolan "kahvinkaataja" Lahja Mustosen (kesk.) esityksen koko asian hylkäämisestä äänin 6-2. Mustosta tuki äänestyksessä vain Jari Meriläinen. 

Nurmeksen kaupungin marraskuussa Itellalle antama yhden kuukauden määräaika tehdä uusi verkostopäätös umpeutuu 20.12.2012. Hallintomenettelyn käynnistämistä koskevissa perusteluissa pidetään kuitenkin todennäköisenä, ettei Itella muuta kantaansa postipalvelujen verkostopäätösasiassa.

Perusteluissa todetaan myös, että "kuntalaisilta tulleen palautteen perusteella nykyisessä postin palvelupisteessä Porokylän S-mar ketin yhteydessä on useita ongelmia: parkkipaikkojen puute, liikenteen ruuhkautuminen, heikko liikenneturvallisuus, kaupan aulan ahtaus, pitkät jonot palvelussa sekä huono tietoturva, koska asiakastiskiä ei ole eroteltu muusta kaupan asiakasvirrasta". Lisäksi todetaan, että "asemakaava-alueella kunnalla on täysi toimivalta ryhtyä mm. liikenneturvallisuutta ja yleistä järjestystä koskevien epäkohtien korjaamiseen". Kunta on myös toimivaltainen edistämään peruspalveluja ja niiden saatavuutta kunnan alueella.

Nurmeksen kaupunginhallitus linjasi myös, että hallintomenettelyssä kuullaan asianosaisia lain edellyttämällä tavalla ja että päätöksen täytäntöönpanoon voidaan tarvittaessa liittää tehosteiden käyttö. Hallintomenettelyn käynnistäminen saatetaan Itellan ja Jukolan Osuuskaupan tietoon.

Lahja Mustonen ja Jari Meriläinen jättivät eriävän mielipiteensä päätökseen. Asian käsittelyn yhteydessä he eivät jäävänneet itseään, vaikka molemmilla on läheiset suhteet Jukolan Osuuskauppaan ja sen toimintaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Hannu Pääkkönen (sdp) poistui kokoushuoneesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapj. Pertti Ryynänen.