VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

Kuntapalveluja hinnoitellaan yksityisen palveluntarjoajan taksojen mukaan

Nurmeksen sosiaalilautakunta on päättänyt 7.8.2007 sosiaalijohtaja Ritva Tikan esityksestä, että kaupunki perii kuntouttavasta päivätoiminnasta 13.8.2007 alkaen asiakasmaksuna 14 euroa käyntikerralta. 

Kaupungin tarjoaman kuntouttavan päivätoiminnan asiakasmaksu yli kaksinkertaistui. Aikaisemmin maksu oli 6 euroa. Perusteluna on todettu yksityisen palveluntarjoajan, Nurmeskotiyhdistys ry:n perimä 16 euron maksu. Perustelu on ihmeellinen, koska kunnan tehtävänä olisi tarjota edullisia palveluja, eikä noudattaa yksityisen palveluntarjoajan hinnoittelua.

Myös esityksen perusteena todettu väite, että ”kuntouttavan päivätoiminnan asiakasmaksujen erilaisuus Nurmeskotiyhdistys ry:llä ja kaupungilla saattaa asiakkaat eriarvoiseen asemaan” on katteeton, koska nimenomaan kunnan tulisi tarjota palveluja edullisemmin kuin yksityisen palveluntarjoajan ja niin edistää kilpailua ja kohtuullista hinnoittelua asiakasmaksuissa.

Kysymys ei ole siis myöskään "asiakkaiden tasa-arvoisesta kohtelusta", kuten päätös vielä perustellaan, jos kaupunki ei ole naimisissa yksityisen palveluntarjoajan kanssa. Tämän päätöksen perustelu osoittaa, että Nurmeksessa sosiaalitoimi on naimisissa yksityistä yritystoimintaa harjoittavan tahon kanssa, kun yksityistaksoja käytetään perusteena kuntapalvelujen hintojen korottamiselle.

Nurmeksen kaupungin valtuusto päätti talousarviokokouksessa 28.11.2006 kotipalveluasiakkaille tarkoitetun kuntokerhon aloittamisesta Kyrölän palvelukeskuksen tiloissa. Kuntokerho toiminta sisältää fysioterapeutin tekemän kuntoarvion, ohjatun liikunnan, ruokailun, virkistysohjelman, tarvittaessa saunomisen ja kuljetuspalvelun.

Toiminta käynnistyi 8.1.2007. Asiakkaat ovat ohjautuneet toimintaan kotipalvelun ja muitten yhteistyökumppaneitten kautta. Edellytys tähän toimintaan pääsemiselle on liikkumis- ja toimintakyvyn heikkeneminen tai muistiongelmat tai muut sosiaalisen elämän ongelmat, kuten yksinäisyys.