VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

25.5.2011

Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja Antti Pesonen:

- Kenelle kellot soivat Espanjan mielenosoituksissa?

- Mitä sisältää USA:sta tilattu hallitusohjelma?

- Umpikujaan mennään yhä syvemmälle

- Työajan lyhentäminen tavoitteeksi

- Vielä suurempia muutoksia on tulossa

- EU:sta ja eurosta eroaminen on mahdollista ja välttämätöntä

- J.P. Roos: Suomelle olisi parasta erota heti eurosta

- Systeemi on pahasti sairas jos totuuden kertominen johtaa katastrofiin

 

Tiedotusvälineille 23.5.2011

Kenelle kellot soivat

Jo viikon jatkuneissa Espanjan mielenosoituksissa vaaditaan aitoa demokratiaa. Mielenosoitukset ovat koonneet yhteen päivittäin kymmeniätuhansia ihmisiä eri puolilla maata.

Mielenosoittajien viesti on, että nykyinen kansanvalta ei toimi. Monet katsovat, että vaaleilla valitut edustajat eivät edusta valitsijoitaan vaan suuren rahan valtaa. Korruptio, suurtyöttömyys ja eliitin kohtuuttomat etuoikeudet ovat saaneet ihmiset vihaisiksi. Kuulostaako tutulta?

Spengler kirjoitti lähes sata vuotta sitten, että demokratiasta tulee rahan pikku apulainen. Näin on käynyt. Taloudellinen ja poliittinen eliitti ovat kytkeytyneet yhteen ja pitävät huolta toisistaan. Kansalaisille on jäänyt maksajan osa. Ja toki myös äänestäjän. Äänet voidaan kuitenkin hoitaa kätevästi oikeisiin paikkoihin. Tulipa puolueiden rahoitus sitten veronmaksajien taskuista vallanpitäjien jaettavaksi tai erilaisilta eturyhmittymiltä, on valtarakenne voinut olla rauhassa. Kun yhteiskunnan avainpaikat on miehitetty oikein, ei ole ollut pelkoa muutoksesta. Ja ainahan voidaan tarjota kansalle vaihtoehtoa, kunhan pidetään huolta, että tämä vaihtoehto ei muuta mitään. Itse asiassa tällaisia vaihtoehtoja pitääkin tarjota, jotta kuvitelma toimivasta demokratiasta pysyisi yllä.

Media on avainasemassa. "Lehdistön tehtävänä on julkaista virallista tietoa ja positiivista kritiikkiä" kirjoitti Paavo Haavikko. Aito demokratia syntyy keskustelusta ja juuri siksi ei aitoon keskusteluun ole varaa. Mistä ei voi puhua, siitä täytyy vaieta.

"Kansanäänestysten uhka jäi väijymään EU-sopua" kirjoitti Suomen valtalehti taannoin. Niinpä. Harvainvallan jatkumisen uhka on kansassa ja suorassa demokratiassa. Kun ns. edustuksellinen demokratia on muuttunut näennäisdemokratiaksi, on todellista muutosta haluavien vaadittava vapaiden ja reilujen vaalien lisäksi sitovia kansanäänestyksiä.

Espanjan mielenosoituksissa kellot soivat harvainvallalle. Se on pukeutunut demokratiaksi, mutta ei enää uskottavasti. Tietämättömiä on helppo hallita, mutta eurooppalaiset eivät ole tyystin tietämättömiä vaihtoehdoista.

Harvainvallan vaihtoehto on aito demokratia, kansanvalta. Sen tulee merkitä aidon ja avoimen julkisen keskustelun lisäksi sitä, että kansalaisten enemmistön tahto muovautuu poliittisiksi päätöksisiksi.

Kansanvallan palauttamisen kamppailu on käytävä ilman väkivaltaa sanan ja kynän voimalla.

 

Tiedotusvälineille 20.5.2011

Mitä sisältää USA:sta tilattu hallitusohjelma?

YLE kertoi helmikuussa 2010 Vanhasen hallituksen värvänneen USA:laisen konsulttitoimiston avustamaan seuraavan hallitusohjelman laatimisessa

http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2010/02/hallitus_pestasi_amerikkalaiskonsultin_ideoimaan_seuraavaa_hallitusohjelmaa_1456302.html

Nyt tuo seuraava hallitusohjelma on virallisestikin muotoutumassa. Konsulttitoimiston työn maksajilla, siis suomalaisilla veronmaksajilla on oikeus tietää mitä USA:sta tilattu hallitusohjelma sisältää.

YLE:n uutinen kertoi, että kyseinen McKinsey-konsulttiyhtiö suositteli Suomeen mm. Britannian mallista terveydenhoidon laajaa muutosprojektia.

McKinseyn mukaan malli on onnistunut Britanniassa. Suomessa ei tiettävästi ole ainakaan näkyvästi ole uutisoitu Britannian terveydenhoidon muutosprojektin tuloksia. 

Yksi esimerkki antaa jonkinlaisen kuvan tilanteesta: Verovaroin rahoitettuja hammaslääkäreitä velvoitetaan ottamaan vastaan neljä potilasta tunnissa. Kun hampaissa on reikiä, vain etuhampaat paikataan. Jos reikä on muussa kuin etuhampaassa, hammas otetaan pois tai kehotetaan menemään yksityiselle lääkärille.

McKinsey laati vuonna 2007 Matti Vanhasen hallitukselle ohjelmaehdotuksen. Se on laajasti toteuttu. McKinsey ehdotti mm. tilaaja-tuottajamallien käyttöönottoa kunnallisissa palveluissa, julkisen terveydenhoidon maksujen korotuksia, työttömyysturvan ehtojen tiukentamista, korkeakoulupaikkojen kohdentamista yritysten tarpeiden mukaan ja yritysten aseman vahvistamista yliopistojen hallinnossa.

 

Tiedotusvälineille 13.5.2011

Umpikujaan mennään yhä syvemmälle

Hallitusneuvottelut ovat alkamassa. Niiden tulokset ja lopullinen hallituspohja ovat vielä auki. Tärkeämpää kuin hallituksen kokoonpano, on se, millaista politiikkaa maassa tehdään.

Jo ennen eduskuntavaaleja oli selvää, että mitään perustavaa muutosta ei politiikan suuntaan ole vielä tulossa. Politiikan suunnan nimittäin sanelee EU-jäsenyys ja kaikki eduskuntapuolueet olivat ja ovat edelleen sillä kannalla, että Suomen tulee pysyä EU:ssa ja eurossa. Tämän tosiasian jyräsivät alleen julkisuudessa levitetyt mielikuvat. EU-kriittisyydestä tehtiin EU-politiikan pikku apulainen.

EU-jäsenyys merkitsee peruspalvelujen yksityistämistä ja tulonsiirtojen leikkauksia sekä pääomien ja vallan keskittymistä, siis eriarvoisuuden lisäämistä. Tämä politiikka vie umpikujaan, koska kansalaisten enemmistö ei sitä hyväksy ja seurauksena on jossakin vaiheessa yhteiskunnallinen törmäys.

Mitä syvemmälle umpikujaan mennään, sitä suurempi muutos on tulossa, koska umpikujasta on joskus tultava pois.

Demokratia syntyy keskustelusta. Kun ei ole todellista avointa keskustelua tulevaisuuden vaihtoehdoista, ei ole todellista demokratiaakaan.

Suunnan muuttamisessa on kyse demokratian toteutumisesta, Suomen oman päätösvallan palauttamisesta ja oikeudenmukaisempaan yhteiskuntakehitykseen siirtymisestä. Mikään ei muutu ennen kuin kaikki muuttuu.

Eduskuntaan pyrkivillä puolueilla on mietittävää. Miten ylittää uskottavuuskynnys kun toimitaan ilman veronmaksajilta kerättyä puoluetukea ja ilman tasavertaisia mahdollisuuksia käydä keskustelua eduskunnassa jo olevien kanssa.

Itsenäisyyspuolue on olemassa, jotta suomalaiset voivat halutessaan palauttaa päätösvallan maansa asioihin. IPU:lla on myös näkemys siitä, millainen on hyvä yhteiskunta, jossa kaikki pärjäävät. IPU:n työllä on tähän asti ollut lähinnä välillistä vaikutusta, joka sekin voi olla merkittävää.

 

Tiedotusvälineille 1.5.2011

Työajan lyhentäminen tavoitteeksi

Espanjan työttömyys on noussut yli 21 prosenttiin. Luku on maan suurin 14 vuoteen ja euromaiden korkein. Teollisuusmaissa on työttömiä lähes 20 miljoonaa enemmän kuin ennen nykyistä talouskriisiä.

Meneillään on talousjärjestelmän kriisi. Sen yksi ilmentymä on laaja työttömyys. Todellinen työttömien määrä on noin kaksinkertainen virallisiin työttömyyslukuihin verrattuna. Piilotettua työttömyyttä ovat osa-aikatyöt ja pätkätyöt. Suomessa osa työttömyydestä jää piiloon työvoimakoulutuksen, tukityöllistämisen ja työttömyyseläkkeiden ansiosta.

Talouden kasvukaan ei korjaa työttömyysongelmaa. Kasvu saadaan aikaan paljolti tehostamalla tuotantoa eli korvaamalla ihmistyötä koneilla. Tilastot puhuvat selvää kieltä: Kahdenkymmenen viime vuoden aikana Suomessa kokonaistuotantanto kaksinkertaistui ja vienti kolminkertaistui samalla kun tehtyjen työtuntien määrä väheni.

Järjestelmä on sellainen, että se vähentää ihmistyön tarvetta. Siksi työttömien syyllistäminen työttömyydestään on todella väärin.

Rahan ottaminen ainoaksi arvon mitaksi johtaa siihen, että paljon tärkeää jää tekemättä. Monet vanhukset ovat yksin, monet lapset liian vähällä huomiolla.

Päättäjät palvelevat ensisijaisesti joko markkinoita tai ihmisiä. Nyt valtaosa päättäjistä on rähmällään markkinoiden - eli käytännössä ylikansallisen talouselämän edustajien edessä. Kun päättäjät palvelevat ensisijaisesti ihmisiä, he ottavat tavoitteeksi työn jakamisen ja työajan lyhentämisen. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi siirtymällä nelipäiväiseen työviikkoon.

Valtion ja kuntien on huolehdittava siitä, että kaikki työkykyiset työttömät saavat työtä. Erityisesti nuorten työllistymisestä on huolehdittava. Tämä voidaan toteuttaa uuden työllistämistukijärjestelmän avulla. Siihen voidaan ottaa mallia 1980-luvulla toteutetusta kokeilusta.

 

Tiedotusvälineille 18.4.2011

Vielä suurempia muutoksia on tulossa

Eduskuntavaaleissa on yksi todellinen voittaja, Perussuomalaiset. Voittajia on syytä onnitella. Tulevaisuus näyttää suomalaisille mitä puolue vaalivoitollaan tekee.

Ps:n vaalivoitto oli monen tekijän summa. Kansalaisten muutostahto purkautui sinne, minne valtamedia sen ohjasi. Sanonta "Niin kansa huutaa kuin sitä huudatetaan" muuttui todeksi.

Kun kaikkien eduskuntapuolueiden lähtökohtana on Suomen pitäminen eurossa ja EU:ssa, seurauksena on nykyisen politiikan jatkuminen hallituspohjasta riippumatta.

Vaalitulos horjutti vanhoja puoluerakenteita ja se on myönteistä. Vakiintunut rakenteellinen korruptio kuitenkin piti huolta siitä, että eduskunnan ulkopuolella olevien puolueiden mahdollisuudet haastaa vanhoja puolueita estettiin. Vapaista ja aidosti demokraattisista vaaleista ei ollut kysymys.

Vaalitulos oli suuri muutos Suomessa. Vielä suurempia muutoksia on kuitenkin tulossa. Yhteiskunnallisen kehityksen suunta on muutettava ja se tulee muuttumaan tavalla tai toisella, koska kansalaisten enemmistö ei hyväksy eriarvoisuutta lisäävää politiikkaa.

Suomen ja suomalaisten kannalta oleellinen kysymys on, keiden ehdoilla ja keiden hyväksi päätöksiä tehdään. Todellista muutosta ei tule niin kauan kuin olemme yhtiövallan ohjaaman EU:n alamaisia. Todellinen muutos siis lähtee oman päätösvallan palauttamisen vaatimuksesta. Eurosta ja EU.sta on päästävä irti. Valtiollinen itsenäisyys tarvitaan hyvinvoinnin perustaksi.

 

Tiedotusvälineille 14.4.2011

EU:sta ja eurosta eroaminen on mahdollista ja välttämätöntä

Ministeri Sirkka-Liisa Anttila väitti Juvan lehdessä 24.3., että Suomi ei voi erota Euroopan unionista. Saman väitteen esitti toinen keskustan kansanedustaja Esko Ahonen Seinäjoella 11.4. Väitteet ovat vailla pohjaa. 

Tällaista seuraa, kun julkinen keskustelu tärkeimmistäkin kysymyksistä on heikkoa. Kansanedustajat voivat levittää juuri sellaista huuhaa-tietoutta, josta Anttila itse mainitussa lehdessä varoittaa.

Suomi voi erota EU:sta eduskunnan enemmistön päätöksellä. Siitä ei seuraa mitään sakkomaksuja. Kaupankäynti, ihmisten liikkuminen ja opiskelu sujuvat EU:n ulkopuolella nykyisellä tavalla. Sen takaa Euroopan talousaluesopimus, joka on Suomen osalta voimassa edelleen.

On helppo yhtyä professori J.P. Roosin tuoreeseen esitykseen, että paras strategia Suomelle tässä tilanteessa olisi irrottautua eurosta heti ja päästää uuden markan kurssi kellumaan vapaasti. Jos Suomi irtoaa eurosta vasta kun on pakko – tilanteessa, jossa sen kilpailukyky on jo täysin mennyt – lopputulos on samanlainen sokki kuin 1990-luvun taitteessa.

On korkea aika saada eduskuntaan sellainen puolue ja sellaisia edustajia, joiden tavoitteena on EU:sta ja eurosta eroaminen. Mikään nykyisistä eduskuntapuolueista ei aja näitä tavoitteita. Kansalaisille pitää kertoa, mikä on vaihtoehto EU-politiikalle. Eduskunnassa on myös tehtävä tarvittavat esitykset Suomen valtiollisen itsenäisyyden palauttamisesta ja oman rahan käyttöönotosta.

 

Tiedotusvälineille 14.4.2011

J.P. Roos: Suomelle olisi parasta erota heti eurosta:

http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Suomelle+olisi+parasta+erota+heti+eurosta/1135265379705/?cmp=tm_etu_paakirjoitus

 

Tiedotusvälineille 14.4.2011

Professori Hesarissa: Suomen erottava heti eurosta - uusi markka kellumaan

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/Professori%20Hesarissa%20Suomen%20erottava%20heti%20eurosta%20-%20uusi%20markka%20kellumaan/art-1288382524765.html

 

Tiedotusvälineille 11.4.2011

Systeemi on pahasti sairas jos totuuden kertominen johtaa katastrofiin

Kansanedustaja Erkki Tuomioja (sdp) kirjoittaa blogissaan, että "luottaisin komissaariin (EU:n talouskomissaari Olli Rehn) paljon enemmän, jos voisin olla varma että hän valehtelee". 

Kyse on siitä, että Rehn väittää ettei eurokriisiä elävissä maissa jouduta velkasaneeraukseen. On kuitenkin selvää, että siihen joudutaan. Kreikassa ja Italiassa valtionvelka on runsaasti yli 100 prosenttia kokonaistuotannosta. Vastaavia velkoja ovat valtiot voineet aiemmin hoitaa vain inflaatiolla tai jättämällä ainakin osan veloista maksamatta.

Tuomioja on siis oikeilla jäljillä. Jos komissaari Rehn ymmärtää tosiasiat, hän valehtee sanoessaan, että velkasaneerauksia ei ole tulossa. Jos taas komissaari on tosissaan, hän on todella ulkona todellisuudesta.

Meneillään on monen tasoinen kriisi. On euron kriisi, koska monien euromaiden yritykset häviävät kilpailussa saksalaisyrityksille eikä vienti vedä euron kalliin kurssin takia. Euromailla ei ole keinoja muuttaa valuuttansa arvoa, koska ei ole omaa valuuttaa.

On myös velkavetoisen talousjärjestelmän kriisi. Uutta rahaa - siis velkaa - luovat liikepankit on saatettu asemaan, jossa voitot ovat yksityisiä, mutta tappiot sosialisoidaan veronmaksajien vastuulle. Tästä on kysymys niin Kreikassa kuin Portugalissa. Velkaan perustuva järjestelmä tuottaa toistuvia talousromahduksia.

Järjestelmäkriisin aiheuttaa myös talouskasvun pakko, joka syntyy velasta. Vaatimattomalta kuulostava kolmen prosentin vuosikasvu merkitsee kaksikymmenkertaistumista sadassa vuodessa. On sanottu, että vain hullut ja taloustieteilijät uskovat, että jatkuva kasvu on mahdollista rajallisessa tilassa.

Elämme järjestelmässä, jossa totuuden kertominen johtaa katastrofiin. Järjestelmä siis sortuu väistämättä, koska totuutta ei pääse karkuun.

Demokratiasta on tullut rahan pikku apulainen. Päättäjien siirtyminen kansan edustajista markkinoiden edustajiksi on mahdollistanut nykyisen tilanteen.

On kehitettävä demokratiaa, joka erottaa toisistaan politiikan ja rahavallan. Demokratia tarvitsee puitteet toteutuakseen. Mitä pienemmät ovat puitteet, sen paremmin voi demokratia toteutua. Suomen osalta Suomi on sopiva kehikko kansan vallan toteutumiselle. Siihen tarvitaan valtiollista itsenäisyyttä, siis eroamista valehtelulle perustuvasta Euroopan unionista.

Demokratia syntyy myös keskustelusta. Sitä on syytä opetella.