VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

31.10.2012

Karjalaisen (netti 30.10.12) mukaan Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsin tiedossa on ollut, että Jukolan osuuskaupan lisäksi keskustan postista neuvotteluja ovat käyneet myös muut keskustan alueella toimivat tahot".

- Mitä on siis päätetty Jukolan Osuuskaupan ja Itellan välisissä neuvotteluissa, kun kaikki postipalvelut halutaan keskittää S-markettiin? Sen jokainen tietää, mutta sitä ei haluta sanoa ääneen: Jukolan Osuuskauppa on vaatinut Itellalta postipalvelujen keskittämistä Porokylän S-markettiin ja myös asiaan liittyvästä tiedotuksesta on päätetty samassa yhteydessä, että kaikki päätösvastuu menisi muka Itelalle.

"Saatsi on kutsunut marraskuun lopulle kokouksen, johon ovat lupautuneet edustajat sekä Itellasta että Jukolan osuuskaupasta. Kaupunki vaatii Saatsin mukaan aukottoman ja totuudenmukaisen selvityksen postipalvelujen nopeasti kärjistyneestä tilanteesta Nurmeksessa. Saatsin mukaan kaupungilla on kerättyä tietoja postin toiminnoista paikkakunnalla. Saatsi sanoo tietoihin pohjaten, että vain yhden postipisteen jatkaessa, pisteen tulisi olla nimen omaan keskustan alueella."

Samalla voisi myös kysyä, että onko oikein, että Jukolan Osuuskauppa saa nyt valmistellulla kiinteistökaupalla omistaa Nurmeksen keskustan torin molempien laitojen kiinteistötontit? Jukolan Osuuskaupan toimitusjohtaja Matti Konttinen totesi aikaisemmin syksyllä (Y-K 30.8.2012), että "olemme jo pitkään selvittäneet mahdollisuutta avata päivittäistavarakauppa entisen kauppalan keskustan alueelta". Vaikka he omistavat jo torin toisella puolella olevan ison kiinteistön? Myös kaupunki voisi selvittää, millä keinoilla se voisi estää kauppatoiminnan keskittymistä entistä enemmän Nurmeksessa. S-ketjulla on jo hallitseva markkina-asema kaupungissa, se estää myös hintakilpailua ja palvelutarjonnan kehittymistä laajemmaksi.


30.10.2012

Siwa hoiti hyvin, miksi Jukolan Osuuskauppaa ei kiinnosta?

Mistä on kyse Nurmeksen keskustan asiamiespostin lakkauttamisessa?

Virallisesti Itella, mutta käytännössä Itella ja Sale-kaupan keskustorille laittava Jukolan Osuuskauppa ovat yhdessä lakkauttamassa Nurmeksen keskustan postipalvelupisteen, kun Siwa lopettaa Jukolan Osuuskaupan tekemän kiinteistökaupan myötä ja rakennuksen tiloihin tulee Sale. Karjalaisen (netti 30.10.12) mukaan "keskustan postin sulkemista on valmisteltu hiljaisuudessa pika-aikataululla". Ja kyllä näitä valmisteluja käydään eri osapuolten välillä ja valmisteluissa on ollut väkisinkin myös Jukolan Osuuskauppa.

Aikoinaan Siwa otti Itellan kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen asiamiespostipalvelut hoidettavakseen Nurmeksen keskustassa. Miksi nyt kiinteistökaupan jälkeen Jukolan Osuuskauppa ei hoida asiamiespostipalveluja tulevassa Sale-kaupassa?

Asiaa ja yhteyksiä tarkasteltaessa kannattaa miettiä seuraavia tapahtumia: 

- Jukolan Osuuskaupan toimitusjohtaja Matti Konttinen: "Olemme jo pitkään selvittäneet mahdollisuutta avata päivittäistavarakauppa entisen kauppalan keskustan alueelta" (Y-K 30.8.12). Ostohanketta on siis valmisteltu 'pitkään', mikä osoittaa että samalla yhteyksiä Siwan kiinteistötontin omistajaan on leivottu jo pitkään ja Siwan kiinteistövuokrasopimuksen päättyminen nyt syksyllä on ollut siis tiedossa Jukolan Osuuskaupan johdolla.

- Siwan puolesta Suomen Lähikauppa Oy:n viestintäpäällikkö Riitta Raasakka (Y-K 30.8.12) kertoi, että "valitettavasti joudumme laukkauttamaan myymälän, emme saaneet solmittua vuokrasopimukselle jatkoa eikä toista paikkaa ollut tarjolla".

- Tähän samaan ajanjaksoon ajoittuu myös Nurmeksen Porokylän puolella olevan Jukolan Osuuskaupan S-marketin laajennus, joka on suunniteltu ainakin vuosi sitten tämän vuoden investointeihin ja valmistuu sopivasti juuri nyt marraskuussa.

- Nyt Itellan kehityspäällikkö Kirsi Laaksolta oli lipsahtanut myös tieto paikkakuntalaisille, että jo S-marketin remonttisuunnitelmassa on suunniteltu tila uudelle isommalle postille. Eli Itellan johtokin on tiennyt, että Jukolan Osuuskauppa on valmistellut myös suurempia postipalvelutiloja jo kauan sitten nyt valmistuvaan laajennukseen.

- Lisäksi S-ketjun Jukolan Osuuskauppa ei ole käynyt minkäänlaisia neuvotteluja Siwan ja postin palvelupisteen henkilöstön kanssa. Halutessaan S-ketju ja paikallinen Jukolan Osuuskauppa olisi voinut jo elokuusta 2012 (kun kiinteistökaupasta tuli julkinen) lähtien käydä neuvotteluja ja esittää Siwan henkilökunnalle siirtymistä tulevan Salen palvelukseen, myös mahdollisten postipalvelujen hoitamisen osalta. Mitään neuvotteluja ei ole kuitenkaan käyty?

- Viimeisen palikan tähän kuvioon kertoi Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsi (Ylä-Karjala 30.10.12): "Asko Saatsi on hämmästynyt asioiden saamasta käänteestä. Hän on keskustellut Itellan kehityspäällikön Kirsi Laakson kanssa asiasta aiemmin syksyllä. Hänelle jäi se käsitys, että Itella neuvottelee yritysten kanssa asiamiespostipalvelujen järjestämisestä."

Vedettiinkö Asko Saatsia siis nenästä syksyllä alusta lähtien? Nyt siis jostakin syystä yritysten kanssa ei olekaan neuvoteltu postipalvelujen järjestämisestä. Ja silti Jukolan toimitusjohtaja Matti Konttinen muka toteaa Y-K:ssa 30.10.12, että "meistä postin lakkauttaminen ei ole kiinni, olisimme voineet jatkaa postin toimintaa, ratkaisu oli Itellan, Konttinen toteaa". Kuitenkaan Konttinen ei ole ollut aloitteellinen postipalvelujen jatkumiseksi Nurmeksen keskustassa.

Kumpi siis valehtelee? Asko Saatsi: "jostakin syystä yritysten kanssa ei ole neuvoteltu". Vai Matti Konttinen: "meistä lakkauttaminen ei ole kiinni, olisimme voineet jatkaa postin toimintaa"? Lisäksi Saatsi on "hämmästynyt asioiden saamasta käänteestä", että jotakin neuvottelua on ollut. Ja on itsestään selvää, että ne neuvottelut on pidetty Jukolan Osuuskaupan kanssa.

Asiamiespostipalveluista paikallinen yrittäjä/ toimija, tässä tapauksessa Jukolan Osuuskauppa, saisi neuvotteluissa sovitun korvauksen esimerkiksi kaikesta tavara- ja kirjeliikenteestä asiamiespostin kautta. Jukolan Osuuskaupalle korvaukset päivittäisestä postiliikenteestä olisivat siis aivan saman suuruiset, hoitaisivatko he asiamiespostipalveluja yhdessä tai kahdessa toimipisteessä. Lisäksi Itella osallistuisi vielä tn. muihin kiinteisiin kuluihin.

Tältä pohjalta voikin kysyä Jukolan Osuuskaupan motiiveja ja mitä he ovat esittäneet Itellalle yhteistyöstä Nurmeksessa? Miksi postipalveluja ei järjestetä tulevaan Sale-myymälään? Ja mitä on sovittu myös Itellan tiedottamisesta, kun Itella perustelee asiaa erittäin ontuvasti, että koko kaupunki voidaan hoitaa yhdellä asiamiespostilla; "välimatka Porokylän puolen ja keskustan välillä on vähäinen"?

Yksi hyvä viesti selittää koko kuvion: "Tässä on varmaan hyväveli-verkosto taas toiminut ja eihän Jukolan enää tarvinnut kuin ostaa kilpailija pois markkinoilta niin homma on bueno. Sopii vain epäillä onko Matti Konttinen junaillut koko homman Itellan kanssa kaikessa hiljaisuudessa ja saa näin kaikki nurmeslaiset käymään S-marketissa. Tutkimusten mukaan Alkon vaikutus kasvattaa samoissa tiloissa olevan päivittäistavarakaupan myyntiä 10-15% ja sama tilanne on postin osalta. Monopoli on Jukolalla."

Jukolan Osuuskaupalla ei ole näköjään mitään haluja palvella keskustan postin asiakaskuntaa laajalta alueelta, asukkaita ja yrittäjiä? Jukolan Osuuskauppa pystyisi hoitamaan keskustan postipalvelut tulevassa Salessa vaikka minkälaisella Itellan asiamiespalvelusopimuksella, jos vain haluaisi. Siwa on hoitanut postipalvelut, miksi Itella ei muka jatkaisi uuden toimijan, Jukolan Osuuskaupan kanssa, jos uusi yhteistyökumppani vain haluaisi?

Ylä-Karjala ja Karjalainen (30.10.12) uutisoivat keskustan asiamiespostin lopettamisen niin, että kysymys olisi vain Itellan päätöksestä palvelujen keskittämisestä Porokylän S-markettiin asiamiespostina. Kuitenkin S-marketin osalta toisena sopimusosapuolena on Jukolan Osuuskauppa, joka myös olisi voinut vaatia Itellalta että postipalvelut tulisi tarjota myös Nurmeksen keskustan alueella. Jos Jukola olisi todella halunnut postipalvelujen säilyvän Sale-myymälässä? Näin Jukolan Osuuskauppa ei ole kuitenkaan toiminut.

Asukasyhdistyksellä verkkoadressi

Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys on käynnistänyt nimien keräyksen lakkautuspäätöksen perumiseksi.

Kampanjaa perustellaan: "Lähiposti on välttämätön peruspalvelu jo alueen asukkaiden ikärakenteen vuoksi. Keskustan ja itäkaupungin alueella asuu yli 800 yli 65 -vuotiasta, joista useimmat ovat autottomia. Itäkaupungissa ja keskustassa asuu yli 2.800 asukasta, Porokylällä vajaa 2.600. Lisäksi postinumeron 75500 alue kattaa suuren osan Nurmeksen haja-asutusaluetta. Postinumeron alueella on yhteensä 475 yritystä. Keskustan yritykset tarvitsevat lähipostia päivittäin. Postin palveluiden lakkaaminen vaikuttaisi olennaisesti yritysten haluun sijoittua Nurmeksen keskustaan. Asiamiespostin lakkauttaminen veisi keskustan alueelta muitakin palveluja."

Linkki verkkoadressiin

http://www.adressit.com/nurmeksen_asiamiesposti