VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

7.12.2011


Onko Valtimon Lamminpään vanhusten palvelutalon rakentamisen siirtymisessä kyse hinnasta, ajankohdasta vai jopa sopivien osaurakoitsijoiden saamisesta?

Valtimolla Lamminpään vanhusten palvelutalon kiireellistä rakentamisen kaatumista ja siirtymistä hamaan tulevaisuuteen on Ylä-Karjalan paikallislehtijulkisuudessa perusteltu kunnalle ylisuurilla rakennuskustannuksilla.

Valtion rahoitusosuus ei ARA:n kautta kasvanutkaan niin suureksi kuin hanketta suunniteltaessa oli kunnan johdossa kuviteltu. Kiireellisestä rakentamisesta tehtiin valtuustopäätös 2009, nyt marraskuussa Valtimon kunnanhallituksen esityksestä valtuusto päätti valmistella hanketta kesän väännön jälkeen uudestaan. Liikuntahalli kuntaan kyllä rakennettiin pari vuotta sitten erittäin nopealla aikataululla.


Onko kysymys palvelutalon suunnitteluvirheestä tai eräiden sopivien urakoitsijoiden saamisesta? Ensin julkisuudessa keskusteltiin, että palvelukeskuksen huoneet oli suunniteltu liian pieniksi kopeiksi, ARA:n rahoitustukien vastaisesti. Nämä virheelliset suunnitelmat hyväksyi Valtimon kunnanhallitus pj. Erkki Valjuksen (kepu) johdolla. Miksi suunnittelijalle oli annettu virheellisiä lähtötietoja, palvelutalon asiakashuoneiden mitoutuksen osalta?

Vaikka Valtimon kunta on velaton ja kunnalla on miljoonien eurojen sijoituksia, niin silti palvelutalohanke kaadettiin valtuuston aikoinaan 2009  tekemästä yksimielisestä rakennuspäätöksestä huoli

matta. Rakentaminen olisi pitänyt alkaa tänä vuonna. 

Nyt kesän ja alkusyksyn aikana kunnanhallitus on Erkki Valjuksen johdolla siirtänyt rakentamispäätöstä kustannussyistä ja urakoitsijoita pyydettiin muka tekemään uusia halvempia tarjouksia (Y-K 1.9.2011). Mitä asian siirtämistä tämä oli?

Uusi urakkatarjouskilpailu ei kuitenkaan johtanut suunniteltuihin kustannussäästöihin ja palvelukeskuksen rakentamisesta päätettiin toistaiseksi luopua. Valtimon kunnalle rakennuksen aikaisemmasta suunnittelu- ja valmistelutyöstä  luopuminen aiheutti vajaan 200 000 euron kustannukset.

Miksi suunnittelijalle annettiin virheellisiä perustietoja ja miksi suunnitteluvirheestä johtuvia kustannuksia ei peritä takaisin verorahoilla maksetulta suunnitelman tekijältä, jos se olisi todellinen syy? Luulisi, että se olisi tälle pihille Valtimon kunnan päättäjille itsestään selvää. Kunnalle, joka ei halua käyttää sijoittamiaan miljoonia eurojakaan kuntalaisten hyväksi.

Sitten kun palvelutalon rakentamispaineet nousivat liian suuriksi, kunnanjohtaja Pentti Kemppinen toi kehiin suunnitelman, että yksityinen terveyspalveluyritys MedOne olisi valmis neuvottelemaan ja rakennuttamaan palvelutalon Valtimolle. Siitäkin suunnitelmasta luovuttiin.

Samoihin aikoihin rakentamisen vetkutteluun kunnanhallituksen pj. Erkki Valjus toi julki vielä ajatuksen, että palvelutalo rakennettaisiin terveystalorakennuksen laajennukseksi, vaikka tiedossa hyvin oli, että silloin eri rahoitustuet leikkaantuvat huomattavasti. 

Onko pitkittelyn taustalla muita kytkentöjä?

Paljastuuko Valtimolla palvelutalohankkeen siirtymiseen muita kytkentöjä? Eikö urakoitsijat olekaan sopivia kaikilta osin? Vai oliko jollekin urakoitsijalla tämä vuosi jo liian kiireinen?

Osaurakoitsijoita ei ole kerrottu edes julkisuuteen, vaikka heiltä on pyydetty oikein kahteen kertaan urakkatarjouksia, miksi ne salataan? Onko kunnanhallituksen puheenkohtaja Erkki Valjuksenkin yritys yksi heistä? Vai onko ajankohta heille epäsopiva? Valtimon kunnanhallituksen puheenjohtaja Erkki Valjuksen ryhmän firmahan taitaa hoitaa jo kaikki Nurmeksen ja Valtimon verorahoilla kustannettavat suuret sähköurakat.

Varsinkin 8000 asukkaan Nurmeksessa tekninen viraston johtotroikka käyttää rajoitettua urakkatarjousmenettelyä, ehdot jopa tarjouskilpailuun osallistumisen osalta ovat kuin suoraan yhden sähköfirman "toimintakertomuksesta". Kaikkia päteviä paikallisia sähköurakoitsijoita ei edes hyväksytä osallistumaan julkisella rahoituksella tehtyjen Nurmeksen kaupungin rakennusurakoiden laskentaan.

Vai eikö Valtimon palvelutalon rakennusurakan ajankohta ole tällä hetkellä joillekin firmoille sopiva? Onko jollekin urakoitsijalle parempi ajankohta myöhemmin? Näköjään eräiden toiveiden mukaan kunnat jaksottavat urakat ajallisesti yrittäjille sopivammin. Näitä toiveita on esitetty myös Ylä-Karjala -lehden sivuilla. Keille valituille yrittäjille?

Nurmeksessa oma soppa

Tätä linjaa urakoiden "sopivaa ajankohtaa" eräille tietyille yrittäjille on jo korostettu myös Nurmeksen kaupungin virkamiesjohdon toimesta, erityisesti Nurmeksen teknisessä virastossa. Jopa kaupungin virallisissa suunnitelmissa puhutaan kohteiden sopivasta jaksottamisesta myös urakoitsijoille. Keille valituille?

Lisäksi Nurmes käyttää rajoitettua hankintamenettelyä urakkalaskennassa, rajaamalla päteviä yrittäjiä pois jo tarjouskilpailuista, vaikka kysymys pitäisi olla veronmaksajien edusta kunnallisissa urakoissa, ei eräiden yrittäjien eduista.

Nurmeksen kohdalla kaupungin teknisen viraston tarjouskilpailun osallistumisehtoihin on syötetty eräiden suhteilla mm. se, että on aikaisemmin tehnyt viime vuosina vastaavia kohteita ja että firmalla on varamiesjärjestelmä, sivuliike Lieksassa. Tarjouskilpailuun eivät pääse näin välttämättä edes osallistumaan ne alueen yrittäjät, joilla on ollut kaikki oikeudet firman töissä olevilla urakoitsijoilla, eikä vain joillakin entisillä "toimijoilla"???

Osaltaan näin menettelemällä esimerkiksi Nurmeksen Kirkkokadun koulun useiden miljoonien remontin urakkakilpailuun saatiin lopulta vain yksi sähköurakkatarjous. Vaikka esimerkiksi Nurmeksen kaupungin hankintaohjeenkin mukaan urakkatarjouskilpailuun pitäisi saada tarjoukset jopa viideltä eri urakoitsijalta. Mutta nämä ohjeet ja hankintalainsäädäntö ei ole Nurmeksen teknisen viraston eikä Nurmeksen virkamies- ja luottamushenkilöjohdon toimintaohjeita, periaatteena taitaa olla paremminkin ohjeiden ja lainsäädännön kiertäminen julkisissa hankinnoissa, kun verorahoja ja valtion julkista tukea halutaan jakaa vain  sulle-mulle -periaatteella?

Nurmeksessa virka- ja luottamushenkilöjohto tukee eräiden valittujen yrittäjyyttä paikkakunnalla. Eräiden kohdalla taitaa pitää olla varmaan jo erittäin ruskeakielinen tässä pienessä piirissä? Eipä siis ihme, että Nurmes ei kiinnosta muualla olevia.

Tämän Nurmeksen kaupungin johtaman kerhon kustannukset maksavat aina veronmaksajat, kun julkisia hankintoja koskevat urakat eivät ole kaikille avoimia, kuten muualla, suuremmillakin paikkakunnilla.

Nurmeksen ja Lieksan yhteistä teknistä lautakuntaa on johtanut pitkää nurmekselainen Hannu Mikkilä, kuka muukaan kuin kepulainen.

Kirkkokadun koulussa jo kosteusvauriomikrobeja

Valtimon kunnanhallituksen pj. Erkki Valjus (kepu) osallistui Valtimon Lamminpään palvelutalon rakentamisesta käytyyn laajaan keskusteluun paikallislehdessä (Y-K 13.10.2011), puoltain sen hyllyttämistä. Samalla hän osasi kehuskella, varmaan jo koulun remontin valvontaan liittyvien suhteidensa perusteella, että "sain työni (sähköurakoisijana) puolesta läheltä seurata naapurikaupungin (Nurmeksen) hirsirakenteisen koulun peruskorjausta enkä voi muuta kuin ihailla lopputulosta: siitä tuli todella hieno".

Nyt tässä koulussa, siis myös Kirkkokadun koulun vanhassa hirsirakenteisessa osassa, on pahat sisäilmaongelmat. Jo Sisäilmakeskuksen pelkissä sisäilmanäytetutkimuksissakin on löydetty kosteusvauriomikrobeja (Y-K 24.11.2011). Koulun remontti valmistui kesällä 2010, reilu vuosi sitten.

Se niistä Valtimon kunnanhallituksen puheenjohtaja Erkki Valjuksen kehuista, kun kaunistelee asiaa varmaankin jo nuollakseen (?), istuen hienosti ainakin "kahdella jakkaralla": Valtimon kunnanhallituksen puheenjohtajana ja alueellisen sähköliikkeen edustajana.