VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

 

Nurmes-Valtimo maakunnan heikoin lenkki, Juuassa ja Lieksassa mm. parempi potilasturvallisuus

  

NURMES EI PARANNA SAIRAANKULJETUKSEN EIKÄ PALO- JA PELASTUSTOIMEN LÄHTÖVALMIUTTA MUIDEN POHJOIS-KARJALAN KUNTIEN TASOLLE

Nurmeksen kaupunginhallitus päätti 19.10.2009, että se ei noteeraa mitenkään valtuutettu Jouko Kotivuoren (sit.) tekemää valtuustoaloitetta sairaankuljetuksen sekä palo- ja pelastustoimen lähtövalmiuden parantamiseksi. Lähtövalmiutta ei nosteta edes muiden kuntien tasolle maakunnassa, vaikka Nurmes ja Valtimo on maakunnan periferia-aluetta, jo etäisyyksien suhteen erikoissairaanhoitoyksiköihin Joensuuhun ja Kuopioon.

Kaupinginhallituksen jäsen Liisa Honkanen (sit.) esitti, että Kotivuoren tekemä aloite hyväksyttäisiin. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Näin kokouksessa mm. potilas- ja paloturvallisuuden parantamista vastustivat siis läsnäolleina hallituksen pj. Hannu Pääkkönen, Teemu Halonen, Anu Lipponen, Veikko Malk, Lahja Mustonen, Vesa Pyykönen, Pertti Ryynänen, Ritva Rautiainen, Matti Kämäräinen, Yrjö Räsänen ja Jussi Säämänen. Paikalla myös kaupunginjohtaja Pertti Vainionpää ja kaupunginkamreeri Jari Lampinen.

Nurmeksen kaupunginvaltuutettu Jouko Kotivuori esitti valtuustoaloitteessaan, että Nurmeksen ambulanssisairaankuljetus ja muun palo- ja pelastustoimen lähtövalmius nostettaisiin Pohjois-Karjalan muiden kuntien lähtövalmiustasolle eli yhteen minuuttiin ympäri vuorokauden.

Suurimmassa osassa maakunnan kunnista on vähintään yksi ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä 1 minuutin lähtövalmiudessa oleva sairaankuljetusyksikkö. Näin on myös Lieksassa ja Juuassa.     

Nurmeksen terveydenhuollon kuntayhtymä perustelee kielteistä kantaansa lausunnossaan 23.9.2009 nimenomaan kustannussyillä, vaikka samaan aikaan esim. ylilääkäri Jyri Ilenin palkkaa on nostettu, vaikka viran pätevyysvaatimuksia samalla laskettiin. (Ylä-Karjala uutisoi vain pätevyysvaatimusten laskemisen, ei hänen palkankorotusta.)

Kuntayhtymän lausunnon mukaan Nurmeksen ambulanssin lähtövalmiuden muuttamineen 1 minuuttiin ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä edellyttäisi kuntayhtymältä 3 uuden sairaankuljettajan toimen perustamista.   

Kaupunginhallituksen päätöstä perustellaan myös sillä, että valmisteilla oleva uusi terveydenhuoltolaki tulee todennäköisesti siirtämään sairaankuljetuksen tehtävät sairaanhoitopiirien järjestettäväksi. Uusi laki on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi keväällä 2010.

Onneksi näin, että Nurmeksen ja Valtimon periferiassa asuvat asukkaat saisivat näissä perusturvallisuusasioissa edes saman kohtelun kuin maakunnan muiden kuntien asukkaat.

 

 Lähtövalmius 1 minuutti vain "virka-aikana"?

Tällä hetkellä Nurmeksessa terveyskeskuksen ambulanssin lähtövalmius on klo 07-14 yksi minuutti ja klo 14-07 ja viikonlopuisin vähintäänkin 15 minuuttia, riippuen siitä, mistä milloinkin työpari käydään hakemassa kyytiin ennen kohteeseen lähtöä.

Esimerkiksi sydänkohtausten ja aivoverenkiertohäiriöiden ja -tukosten kohdalla 15 minuutin viive lähtövalmiudessa voi olla jo kohtalokas. Valtuustoaloitteen tehneen Kotivuorenkin mielestä ihmishenkien pelastamiseksi olisi tehtävä kaikki voitava.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos toteaa lausunnossaan 20.7.2009, että Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa pelastuslaitoksella ei ole sopimusta sairaankuljetuksen järjestämisestä. Pohjois-Karjalan kunnista vain Nurmeksen kaupunki sekä Rääkkylän, Tohmajärven ja Valtimon kunnat eivät ole tehneet sopimusta. Mikäli terveydenhuollon kuntayhtymä niin haluaa, on pelastuslaitos valmis neuvottelemaan sairaankuljetuksen järjestämisestä Nurmeksen ja Valtimon alueille välittömän lähtövalmiuden pohjalta. 

Palo- ja pelastustoimen lähtövalmiusajat ovat seuraavat: arkisin klo 07-22 yksi minuutti 22-07 ja viikonloput kotipäivystyksessä, jolloin asemalta kohteeseen lähtö vie aikaa lyhimmilläänkin sen 15 minuuttia. Kotivuoren aloitteen mukaan myös pelastustoimi tulisi toiminnallisesti saataa myös vastaamaan muiden Pohjois-Karjalan kuntien lähtövalmiustasoa.

 

 Palo- ja pelastustoimessa yöllä heikoin hetki

 

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan toimintavalmiusaikojen ylityksiä on jonkin verran, ei kuitenkaan yli sallitun 10 prosentin hälytyksistä. Lausunnon mukaan Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on valmis järjestämään Nurmekseen vaadittua palvelutasoa paremman palvelutason, mikäli Nurmeksen kaupunki maksaa siitä aiheutuvat kustannukset. Palopäällikkö Markus Piiraisen mukaan palvelutason parantaminen aloitteen mukaiseksi edellyttäisi ainakin kahden lisähenkilön palkkaamista ja merkitsisi vuositasolla noin 100.000 euron lisäkustannuksia.

Pelastustoimen lähtövalmiudesta Pohjois-Karjalan pelastuslaitos toteaa, että sisäasiainministeriö on 13.6.2003 antanut toimintavalmiusohjeen, jossa mm. määritellään palokunnan toimintavalmiusaika eri riskiluokkiin kuuluville alueille. Pohjois-Karjalassa ensimmäiseen riskiluokkaan kuuluvia alueita on vain Joensuussa ja Lieksassa. Ensimmäisen riskiluokan alueilla toimintavalmiusaika on kuusi minuuttia ja sen saavuttaminen edellyttää välitöntä lähtövalmiutta ja sen saavuttamiseksi paloasemalla on oltava jatkuva miehitys. Muut Pohjois-Karjalan taajamat Nurmes mukaan lukien kuuluvat toiseen riskiluokkaan, jossa toimintavalmius on kymmenen minuuttia. Se ei edellytä jatkuvaa miehitystä, vaan toimintavalmiusaika saavutetaan varallaolosta. Muutoin Pohjois-Karjalan haja-asutusalueet kuuluvat kolmanteen ja neljänteen riskiluokkaan.

Lisäkustannukset olisivat erittäin pieniä potilas- ja paloturvallisuuden lisäämiseksi. Nurmeksessa poliittinen eliitti on näissäkin peruspalveluasioissa päättänyt mennä sieltä, missä aita on matalin, eli kustannukset pienimmät palvelulaadusta tinkimällä. Eipä siis ihme, että moni perhe ja yritys kiertää Nurmeksen huonojen palvelujen takia. Samaan aikaan satojatuhansia euroja syydetään mm. Pikesin projektimaailman hallinnolliseen pyörittämiseen.