VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

30.11.08

Nurmeksessa maksetaan kokouspalkkioita reilusi enemmän kuin kunnissa keskimäärin

Kaupungin luottamus- ja virkamiehille esitetään 10 prosentin korotuksia kokouspalkkioihin

Heti kun kaupunginvaltuustossa päätettiin vesi- ja jätemaksujen korottamisesta vedoten mm. Kuntaliiton keskiarvoselvityksiin, niin nyt esitetään valtuutettujen ja viranhaltijoiden kokouspalkkioihin 10 prosentin korotusta, eikä kuntaliiton keskiarvoselvityksistä välitetä pätkääkään.

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 1.12.08 kaupunginjohtaja Pertti Vainionpään esitystä, jonka mukaan valtuustossa, valiokunnissa, kaupunginhallituksessa sekä jaostoissa ja toimikunnissa istuville maksettaisiin vuodenvaihteen jälkeen 62 euroa, lauta- ja johtokuntien sekä niiden osastojen ja jaostojen henkilöille 41 euroa, koulujen toimielimien jäsenille 21 euroa sekä pöytäkirjan tarkistamisesta eri toimituksena 7 euroa. Kokouspalkkiot nousivat nykyisestä 10 prosenttia.

Lisäksi toimielinten puheenjohtajille esitetään maksettavaksi 50 prosentin korotus. Myös valtuuston puheenjohtajille maksetaan osallistumisesta kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokouksiin sama palkkio kuin kaupunginhallituksen jäsenille, ja lautakuntien kokouksista he kuittaisivat saman palkkion kuin muut lautakunnan jäsenet. Myös kaupunginhallituksen jäsenille maksetaan valtuusto- ja valiokuntakuntakokouksista samaa palkkiota kuin muille valtuuston jäsenille. Yli kolmen tunnin kokouksista maksetaan 50 prosentin korotus jokaiselta sen ylittävältä tunnilta.

Vuosikorvauksien osalta valtuuston puheenjohtajalle esitetään 1425 euron korvausta, varapuheenjohtajille 611 euron, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle 1832 euron ja sen varapuheenjohtajille 814 euron. Kaupunginhallituksen muille jäsenille, jaostojen puheenjohtajille sekä lautakuntien puheenjohtajille maksettaisiin 611 euron vuosikorvaus, lukuun ottamatta keskusvaali- ja vaalilautakuntia. Niissä jäsenet saisivat 81 euroa ja muut toimijat 101 euroa vuodessa. Ansiomenetyskorvaus sekä korvaus sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä olisi enintään 22 euroa tunnilta.

Kaupunginjohtaja Vainionpää esittää samalla, että samansuuruisia kokouspalkkioita sovelletaan myös viranhaltijoihin.

Kuntaliiton keskimääräiset kokouspalkkiot ylitetään reilusti

Kuntaliiton 2005 selvityksen mukaan valtuutettujen keskimääräinen korvaus on ollut 47 euroa, eli reilusti vähemmän kuin Nurmeksessa. ja puheenjohtajien 66 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten palkkio keskimäärin 46 ja puheenjohtajien 65 euroa. Lautakunnan jäsenet ovat keskimäärin saaneet 38 ja puheenjohtajat 54 euroa, johtokunnissa jäsenet ovat saaneet 33 ja puheenjohtajat 48 euroa.

Kun esim. näihin keskimääräisiin korvauksiin lisätään 10 prosenttia, korvaukset jäävät huomattavasti pienemmiksi kuin mitä Nurmeksessa nyt taas esitetään. Nurmeksessa on maksettu siis koko nykyisen valtuustokaudenkin aikana keskimääräistä suurempia kokouspalkkioita.

Kuntaliiton selvityksen mukaan keskimääräinen ansiomenetyskorvaus on ollut 16 euroa tunnilta, 10 prosentin korotus siihenkään ei nosta korvausta Nurmeksessa suunniteltuun 22 euroon. Myös erilliskorvaukset ovat keskimäärin pienemmät kuin Nurmeksessa, esimerkiksi valtuuston puheenjohtajalle on maksettu keskimäärin 1208 euroa vuodessa, Nurmeksessa enemmän jo ilman korotustakin.

Korkeat kokouspalkkiot ovat olleet voimassa jo nykyisen valtuustokauden, viimeksi niitä nostettiin joulukuussa 2005.

Ajetaan vain omia etuja

Marraskuun lopussa kaupunginhallitus ja -valtuusto olivat kyllä korottamassa vesi- ja jätehuoltomaksuja vedoten mm. siihen, että maksut olisivat mm. Kuntaliiton selvityksen keskiarvojen alapuolella. Nyt kun kysymys on valtuutettujen ja kaupungin viranhaltijoiden eduista ja kokouspalkkioista, niin kuntaliiton selvityksen keskiarvoihin ei edes pyritä, vaan ne halutaan ylittää tarkoituksella reilusti.

Lisäksi mm. vesihuollon kustannusten osalta vertaaminen Kuntaliiton keskiarvotietoihin on perusteetonta. Niitä tilastoja vääristävät mm. suurten asuinalueiden, kuten esim. Etelä- ja Länsi-Suomen seudun vesihuollon kalleus, mm. juomavesi tuodaan kaukaa muualta tai valmistetaan todella kalliilla menetelmällä. Täällä Nurmeksessa pohjavettä riittää, mutta esim. vesihuoltomaksut halutaan nostaa kattoon, erityisesti perusmaksuja myöten, suhteessa kustannuksiin. Vedotaan vain kuntaliiton keskiarvotilastoihin. Ja paikallislehti Ylä-karjala (29.11.98 Jukka Räsänen ) perustelee vesimaksujen korottamista ihmisille näillä samoilla väitteillä ja maakunnan vertailutiedoilla, kyseenalaistamatta niitä mitenkään.

Kaupunginjohtajan perusteluissa käytettyjä tietoja:

Suomen Kuntaliiton vuonna 2005 tekemän selvityksen mukaan kuntakoon mukaan valtuutettujen palkkiot vaihtelevat 15:sta 235 euroon ja puheenjohtajien palkkiot ovat 20:stä 310 euroon kokoukselta. Keskimääräinen valtuutettu saa 47 euroa ja valtuuston puheenjohtaja 66 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenten palkkio on keskimäärin 46 euroa ja puheenjohtajan 65 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot vaihtelevat hallituksen jäsenillä 15 eurosta 195 euroon ja puheenjohtajilla 20:sta 255 euroon.

Lautakunnan jäsenen kokouspalkkio on keskimäärin 38 euroa ja puheenjohtajan 54 euroa kokoukselta. Johtokunnissa palkkiotaso on hieman alhaisempi; jäsenillä keskimäärin 33 euroa ja puheenjohtajilla 48 euroa.

Suurin osa kunnista maksaa kokouspalkkiot korotettuina, jos kokous kestää yli kolme tuntia.

Valtaosa kunnista on asettanut ylärajan luottamushenkilön ansionmenetyskorvaukselle. Keskimääräinen ansionmenetyskorvaus on 16 euroa tunnilta ja se maksetaan korkeintaan kahdeksalta tunnilta päivää kohden. Puheenjohtajat saavat useimmiten erillisen vuosipalkkion.

Melkein kaikki kunnat maksavat valtuuston puheenjohtajalle erillisen vuosipalkkion, joka on keskimäärin 1 208 euroa vuodessa. Vuosipalkkion määrä vaihtelee kunnittain varsin paljon, 100 eurosta 7 000 euroon. Osa kunnista maksaa myös valtuuston varapuheenjohtajille vuosipalkkiota, joka on keskimäärin 695 euroa ja vaihtelee 78 eurosta 4 650 euroon.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan myös lähestulkoon kaikissa kunnissa erillistä vuosipalkkiota, joka on keskimäärin 1 615 euroa vuodessa. Kunnittain hallituksen puheenjohtajien vuosipalkkiot vaihtelevat 300 eurosta 6 970 euroon. Hallituksen varapuheenjohtajille maksetaan myös osissa kunnista vuosipalkkiota, joka on keskimäärin 739 euroa ja vaihtelee 78 eurosta 4 650 euroon.

Nurmeksessa voitaisiin maksaa myös vaikka palkkioiden alarajojen mukaan.