VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

23.4.2010

Teknisessä lautakunnassa lisälistat käyttöön asioiden salaamiseksi

 

Kuntayhteistyössä Ylä-Karjala -lehti jatkaa Lieksan syyttelyä, vaikka sylttytehtaat kotikonnuilla Nurmeksessa ja Valtimolla


Ylä-Karjalan 20.4.10 pääkirjoitus aloitti jälleen lehden linjansa mukaisen Lieksan syyttämisen "laajan kuntayhteistyön" vaikeuksista.

Todelliset syyt ovat Nurmes-Valtimo -akselilla, jonka päättäjien ja vaikuttajien keskuudessa taitaa rehottaa mm. kartelli-kerhot ja hyväveli-korruptio.

Ylä-Karjala väittää pääkirjoituksessaan, että Nurmeksen ja Valtimon hamuama Lieksan liittäminen laajaan kuntayhteistyöhön on saanut jälleen "uusia jarrumiehiä lieksalaisista".

Lehti perustaa syytteensä siihen, että Lieksan "kaupunginhalitus päätti olla osallistumatta neuvotteluun, joka oli kaavailtu pidettäväksi helmikuussa". Lisäksi "viikko sitten kaupunginhallitus katsoi, ettei toimitilayhtiön perustaminen ole ajankohtaista", kun Nurmes haluaisi kaikki toimitilat Nurmes-Valtimo-Lieksa -alueella samaan paskakasaan Pikes Oy:n alaisuuteen.

Näillä eväillä lieksalaisten syyttäminen on törkeää rapparijohtoiselta Ylä-Karjala -lehdeltä.

Toisaalta se on saman linjan mukainen kuin rappari, ent. laivuri Matti Turusen puheet kuntaliitoksen puolesta ja luottamushenkilöiden pelottelusta tämän lehden päätoimittaja Pertti Meriläisen kirjaamana tammikuun alussa. Tuolloin paljastui alueen rappareidenkin tavoitteet saada laaja yhteistyöalue myös poliittiseen päätöksentekoon, ja samalla rappareiden hyväveli-verkoston käyttöön.

Nyt Ylä-Karjalan pääkirjoituksessa syytetään lieksalaisia, kuten aikaisemminkin, vaikka esimerkiksi Pikes Oy:n suunnitteleman alueen yhteisen toimitilayhtiön hylkäsi ensimmäisenä jo Valtimon kunta. Mutta eihän Ylä-Karjala päätoimittaja, varsinkaan valtimolaistaustaisena, sitä enemmälti korosta, vaan syyte heitetään lieksalaisten silmille: "uusimman jarrumiehet ovat lieksalaisia". Vaikka ajatus oli sisällöltään torso jo syntyessään, Pikes Oy:n kolhoosihanketehtaassa.

Ylä-Karjala -kehti osaa kyllä Lieksan ja lieksalaisten tökerön leimaamisen ja painostamisen. Mitähän Ylä-Karjala -lehti yrittää tällä tavalla Lieksaa syyttelemällä rakentaa ja kehittää? Kun alueen "hyväksi" muka toimii?

Aikaisemmin Ylä-Karjalan kohteena oli myös Juuka, joka onnekseen hakeutui tiiviiseen yhteistyöhön Joensuun seutukunnan kanssa. Myös Lieksan tulisi tiivistää yhteistyötä Joensuun seutukuntaan.

Nurmes on kuolemankielissä nimenomaan oman suljetun, lähes sisäsiittoisen kartellisoitumisen ja hyväveli-korruptiokerhotoiminnan takia. Niistä asioista myös aikaisemmat Ylä-Karjalan toimittajat uskalsivat ja osasivat edes joskus kirjoittaa. Mutta nyt lehti on liittynyt laulamaan samoihin "paikalliskerhoihin".

Yhteinen tekninen lautakunta aloitti salailunsa

Ja mitä tulee Ylä-Karjalan pääkirjoituksen (sama 20.4.2010)  korostamaan Nurmeksen ja Lieksan yhteisen teknisen lautakunnan toimintaan, niin sen 4 kuukauden yhteinen työtaival osoittaa jo salailun sävelet.

Ylä-Karjala lehden toimituksenkaan ei tarvitsisi kuin selvittää teknisen viraston virkamiespäätökset ja kokouksiin tuotujen lisälistojen asiat, niin perusteet teknisen lautakunnan kehumiselle hupenisivat. Mutta eihän se ole Ylä-Karjala -lehden tavoitteiden mukaista.

Tammikuun kokouksissa 27.1.2010 puheenjohtaja Hannu Mikkilän (kesk.) johdolla ei otettu yhtään virkamiespäätöstä, esimerkiksi tekninen johtaja Heikki Rautiaisen osalta, käsiteltäväksi. Kokouksen esityslistassa Rautiaisen esitys, että "Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä mainittujen päätösten osalta", hyväksyttiin sellaisenaan.

Vaikka aihetta olisi ollut myös veronmaksajien rahojen kannalta, esim. Nurmeksen julkisten hankintojen osalta. Hankintapäätösten taloudellisuus ja julkisten hankintojen reilu kilpailuttaminen kunnan veronmaksajien kannalta ei näköjään kiinnosta yhtään myöskään poliittisia luottamushenkilöitä? Mihin se perustuu, onko julkisten hankintojen osalta tehty sulle-mulle -kassakaappisopimuksia?

Lisäksi 31.4.2010 tämä sama tekninen johtaja Heikki Rautiainen toi jonkin asian salaamiseksi myös kokoukseen ns. lisälistan käsiteltäväksi. Sillä pyritään tietoisesti salaamaan asia?

Mutta eihän Ylä-Karjalan toimitus näitä asioita selvitä, kun ovat samaa hyväveli-verkostoa luomassa. Eli palveluja ja hallintoa alueelle, joka olisi mahdollisimman kaukana kuntalaisista, salaamassa asioita ja toimimaan hämärästi kaveripiirissä?

Lisäksi vastottain lehden toimitus narisi jo palstoillaan siitä, että toimituksen saamista käräjäoikeuspäätöksistä ei selviä rikospaikkakuntaa. Nämä "toimittajina" toimivat joutuvat nyt peräti KYSYMÄÄN asioita käräjäoikeuden kansliasta? Tässä näkyy jo toimituksen laiskuus, kun kaikki pitäisi tulla valmiina mm. sähköpostilla, lehden palstoille siirrettäväksi? Toisaalta voiko virkamiesten ja eräiden toimijoiden postitoimistolta, Ylä-Karjalalta, muuta odottaakaan? 

Nurmeksen ja Lieksan yhteisessä teknisessä lautakunnassa 27.1.2010 "loistivat" hiljaa varsinaiset jäsenet: Hannu Mikkilä (pj.), Antero Vesa (varapj.), Katja Itäaho, Taisto Lehikoinen, Ritva Malinen, Pentti Oinonen, Anneli Ollilainen, Riitta Seppänen, Jouko Tervo. Sekä edustajina: Sulo Eskelinen (kunnanhallituksen pj., Lieksa), Hannu Pääkkönen (kh:n pj. Nurmes), Seppo Kiiskinen (kh:n edustaja Lieksa), Teemu Halonen (kh:n edustaja Nurmes), Pertti Vainionpää (kaupunginjohtaja, Nurmes) ja lisäksi Heikki Rautiainen (tekninen johtaja, Nurmes-Lieksa).

Kokouspaikalla olivat 31.3.2010 salaista lisälista-asiaa käsittelemässä Antero Vesa (varapj.), Katja Itäaho, Taisto Lehikoinen, Ritva Malinen, Pentti Oinonen, Anneli Ollilainen, Riitta Seppänen, Jouko Tervo, Teuvo Tervo (varajäsen), sekä Sulo Eskelinen, Seppo Kiiskinen, Matti Pellikka, Heikki Rautiainen.

Kyllä siinä on Ylä-karjala -lehtisen pääkirjoituksessakin  Meriläisen johdolla teknisessä toimessa ylistettävää, kun ei tiedä asioista - tai halutaan asioita salata ja kaunistella ihmisille. Paremminkin naurussa on pitelemistä, kun vähätellään kuntalaisten tietämystä asioista, varsinkin lehden levikkialueen hyväveli-verkoston toiminnasta. Mutta Juuan ja Lieksan syyttelyjen taakse tämä lehti saa varmasti kätketyksi monta muuta, tärkeämpää, asiaa.

Lopuksi kertaan aikaisemmin todetun: Mitähän Ylä-Karjala -lehti yrittää tällä tavalla Lieksaa syyttelemällä rakentaa ja kehittää? Kun alueen "hyväksi" muka toimii? Ei mitään. Se kolahtaa omaan nilkkaan, kun asioita salaillaan ja osaltaan luodaan korruptoitunutta hyväveli-verkkoa.

Toimituksessa on turha puhua tietämättömyydestä, kyllä siellä alueensa asioista tiedetään, ainakin pitäisi tietää. Eri asia on mitä julkisuuteen halutaan ihmisille kertoa. Tämä koskee Nurmeksen seudulla monia eri asioita. Lehti jopa täysin vaikenee mm. Bomban ja Sotkan myynnistä tehdyistä valituksista Euroopan komissiota myöten. Siitä lehden toimitus  ei kerro sanallakaan. Lisäksi lehti kaunistelee mm. sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen asioissa.

Postitoimistolehden linjasta esim. matkailuvalituksiin: lue lisää...

Toimituksen Jukka Räsänen vihjasi jo aikoinaan valitusten tekijöille jostakin `kylmästä kyydistä`. Oliko tämä Räsäseltä jo yritys rohkaista toimimaan ko. tavalla? Lue lisää...