VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

28.3.2008, lisäys 2.4.2008

Korkein hallinto-oikeus: Kilpailulainsäädännön velvoitteet jääneet selvittämättä Kuopion hallinto-oikeudessa

BOMBAN MYYNTI JA SOTKA-KYLPYLÄN VUOKRAUS JUKOLAN OSUUSKAUPALLE PALAUTETTIIN KUOPION HALLINTO-OIKEUTEEN

Korkein hallinto-oikeus on palauttanut Bomban myyntiä ja Sotkan vuokrausta koskevan Nurmeksen kaupunginvaltuuston päätöksen Kuopion hallinto-oikeuteen. Nurmeksen kaupunginvaltuusto myi 2004 Bomban rakennukset ja noin 8 hehtaarin ranta-alueen 420 000 eurolla ja samalla vuokrasi Sotka-kylpylän ilman todellista vuokraa S-ketjun paikalliselle toimijalle Jukolan Osuuskaupalle. Lisäksi kaupunki päätti jopa maksaa vuokralaiselle yhtiövastiketta Sotkan kiinteisiin kuluihin. Myynti- ja vuokrauspäätöksestä valittivat hallinto-oikeuteen alueen matkailuyhtiöt.

Korkein hallinto-oikeus velvoittaa tutkimaan Nurmeksen kaupunginvaltuuston helmikuussa 2004 tekemän päätöksen kilpailulainsäädännön osalta. Kuopion hallinto-oikeus jätti kilpailuvaikutusasiat selvittämättä 2006 antamansa päätöksen yhteydessä. Todeten valituksen samalla jopa aiheettomaksi, vaikka ei tutkinut edes kaupan lainvastaisuuksia.

Nyt Verkko-Karjalaisen (28.3.08) mukaan: ”Korkein hallinto-oikeus katsoo perusteluissaan, ettei aiemman päätöksen asiasta antanut hallinto-oikeus ratkaissut kaupasta tehdyssä valituksessa esitettyjä väitteitä kaupan lainvastaisuudesta. Hallinto-oikeus ei ollut ratkaisussaan tarkastellut asiaa kilpailulainsäädäntöön liittyvien Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen mukaisten valtiontukijärjestelyjen osalta.”

”Kaupasta valittivat Nurmesviikot Oy sekä kolme kiinteistöosakeyhtiötä. Ne ovat epäilleet valituksessaan kaupan tapahtuneen lainvastaisesti muun muassa asian puutteellisen valmistelun sekä valtuuston tekemän toimivallan ylityksen muodossa" (em. Karjalainen).

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös palauttaa asian myös Nurmeksen kaupungin käsiteltäväksi. Korkein hallinto-oikeus velvoittaa päätöksessään Kuopion hallinto-oikeutta pyytämään asiassa myös kaupungin ja Jukolan Osuuskaupan lausunnot.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös osoittaa, kuinka puutteellisia ja virheellisiä päätöksiä mm. Kuopion hallinto-oikeus tekee suojellakseen tehtyjä kunnallispäätöksiä ja tukeakseen suuria toimijoita mm. matkailualalla. Tällaiset alueelliset hallinto-oikeudet ovat kyseenalaisia ja ne tulisi asettaa tutkittavaksi myös muiden päätösten osalta.

Nurmeksen keskeisten matkailuyrittäjien tekemää valitusta on käsitelty hallinto-oikeudessa jo neljä vuotta. Asian käsittelyaikakin kertoo osaltaan, että kunnallisasioista valittavilla ei ole mitään oikeusturvaa. Matkailualan kilpailua on vääristetty sadoilla tuhansilla euroilla. Julkisilla verorahoilla rakennettu miljoonien omaisuus on myyty 420 000 eurolla ja samalla vuokrattiin Sotka-kylpylä ilman mitään ns. yrittäjäriskiä 2004-2007. Jukolan Osuuskauppa on saanut selvää kilpailuetua, lisäksi mm. kaupunki on tukenut tätä toimijaa muilla päätöksillään. Viimeksi tapetilla on ollut kaupungin Hyvärilässä omistaman golf-kentän laajentamiseen liittyneet sotkut, kentän laajentamista verorahoin on ajanut taustalla erittäin voimakkaasti nimenomaan Jukolan Osuuskauppa.

Vuonna 2007 Nurmeksen kaupunki päätti 2004 tehdyn esisopimuksen mukaan myydä Sotka-kylpylän ja toiset noin 8 hehtaaria maata parin omakotitalon hinnalla Jukolan Osuuskaupalle. Myös tästä päätöksestä matkailuyrittäjät ovat valittaneet, valitus on tällä hetkellä myös Kuopion hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Nurmeksen kaupungin mittavan omaisuuden myynnin puuhamiehinä toimivat erityisesti kaupunginjohtaja Pertti Vainionpää ja kaupunginkamreeri Jari Lampinen.

Ylä-Karjala vaikeni kilpailulainsäädännöstä

Paikallislehti Ylä-Karjala ei maininnut sanallakaan 1.4.08 lehtijutussaan kilpailulainsäädäntö-asiaa. Sen korkein hallinto-oikeus totesi päätöksessään keskeiseksi, palauttaessaan asian uudelleen Kuopion hallinto-oikeuteen. Ylä-Karjala salaa kilpailutekijöiden tutkimisen kertomista lukijoilleen, koska se asettaa myös heidän suurimman ilmoittajan, Jukolan Osuuskaupan, kyseenalaiseen asemaan. Näin sensuroitua on Ylä-Karjalan uutisointi ollut asiasta myös aikaisemmin.

Karjalainen sentään mainitsi kilpailulainsäännön velvoitteiden tutkimisen omassa uutisoinnissaan 28.3.2008 (todettu aikaisemmin myös tässä tekstissä).