VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

13.11.08

Biojätteen erillinen keräysmaksu nousemassa 10,2 prosenttia

”Lähtökohtana jätehuollon kaikkien kustannusten kattaminen jätemaksuilla”

Ylä-Karjalassa ei sanaakaan teknisen lautakunnan jätetaksakorotuksista

Ylä-Karjala (13.11.08, Timo Kyllönen) uutisoi Jätekukko Oy:n tulevista muutoksista ja korotuksista vain sen, että ”jätemaksuihin on tulossa joustavuutta”. Joustavuutta vain siltä osin, että kompostoiva talous haja-asutusalueella voi valita pienimmän 240 litran jäteastian tyhjennysväliksi jopa kaksi kuukautta, vain 1-2 henkilön talouksissa. Suuremman astian kohdalla se ei käy. "Joustavuutta" on paremminkin löytynyt siihen, että maksuja nostetaan ylöspäin.

Lehti jätti pitkässä jutussaan kokonaan kertomatta uudet jätetaksat, jotka tekninen lautakunta 11.11.08 päätti esittää joulukuussa valtuustolle. Ylä-Karjala ei mainitse sanallakaan tulevia jätetaksoja teknisen lautakunnan esityksenä? Ei tuo niitä julki lukijoilleen ennen valtuustokäsittely.

Jätekukko Oy:n hinnoittelun valmistelussa, jossa on mukana myös kuntien edustajat Nurmeksesta, on päätetty 3.10.08 mm., että lähtökohtana on jätehuollon kaikkien kustannusten kattaminen jätemaksuilla.

Kunnassa määritellyn perusnoutoalueen ulkopuolella olevien kiinteistöjen osalta tyhjennyshinta nousee 0,60 euroa jokaista alkavaa 500 metriä kohden , ns. reittipoikkeamamaksuna.

Esitetyt maksujen muutokset (sisältävät alv:n 22 prosenttia): 240 litran jäteastian tyhjennyshinta laskee 3,4 prosenttia, 660 litran jäteastian tyhjennyshinta nousee 1 prosentin, samoin ns. pikakonttien tyhjennyshinta nousee noin 6-9 prosenttia.

Kiinteistökohtaiset perusmaksut nousevat vakituisesti asutulla kiinteistöllä 1,50 e/vuosi (jos biojäte laitetaan sekajätteisiin) ja 1,00 e/vuosi (jos biojäte lajitellaan) sekä 0,60 euroa/vuosi loma-asunnolla.

Aluekeräyspistemaksu nousee 5 euroa (84:stä 89:ään euroon vuodessa) ympärivuoden käytettävällä, vakituisesti asutulla kiinteistöllä. Yhden hengen vakituisesti asutulla kiinteistöllä tai ympärivuoden käytettävälle loma-asunnolla maksu nousee 3 euroa 59:ään euroon. Kesäajan aluekeräyspisteen käyttömaksu pysyy ennallaan. Reittipoikkeama- ja noutomaksu alenee n. 14 prosenttia, käytännössä 0,70 eurosta 0,60 euroon/alkava 500 metrin matka.

Lisäpalveluissa uutena lisämaksu, jos keräysväline tai keräyspaikka ei ole jätehuoltomääräysten mukainen (esim. pyörätön jäteastia, säkkiteline, ylipainava astia, puutteellinen jäteauton kääntöpaikka). Maksu on 5 euroa/tyhjennys. Ennen uuden maksun käyttöönottoa siitä tiedotetaan suoraan asiakasta.

Näitäkin taksoja halutaan Nurmeksessa hilata kohti muka valtakunnallisia keskiarvoja, jotka ovat vähän korkeammat kuin Nurmeksessa. Kunnat eivät ole näissä asioissa vertailukelpoisia. Selviä eroja on myös ihmisten tulotasoissa ja muissa maksuissa. Esimerkiksi kiinteistöveroissa ja elinkustannuksissa jo elintarvikkeiden hintojen osalta on selviä eroja, myös matkakulut ovat haja-asutusalueella korkeammat. Ja Nurmes on näissä vertailuissa kalleimmassa päässä.

Lisäksi Nurmes kattaa jätemaksuilla myös omia vanhoja kulujaan kuntalisällä. Tekninen lautakunta esittää, että nykyinen kuntalisä pidetään ennallaan: 2,30 euroa/vakituinen asuinhuoneisto/vuosi ja 1,15 euroa/loma-huoneisto/vuosi (alv 0 prosenttia). Asukkailta perittävää kuntalisää perustellaan Imanteen suljetun kaatopaikan jälkitarkkailukuluilla. Kuntalisäosuus lisättäisiin kiinteistökohtaiseen perusmaksuun.

Jätekukko Oy:n esityspohja löytyy mm. yhtiön nettisivuilta ja Nurmeksen kaupungin verkkosivuilta

Jätekukko Oy:n liitteen mukaan omakotitaloissa (140/240 litran jäteastia) jätehuollon vuosikustannus nousee alle 10 prosenttia, useissa kunnissa vuosikustannus laskee, jos siirrytään tilavuusperusteiseen käsittelyhintaan. Kuukautta kohti laskettaessa kustannusnousu on liitteen mukaan enimmillään 1,3 euroa.

Asunto-osakeyhtiöillä (600 litran jäteastiat) jätehuollon vuosikustannus nousee enimmillään hieman kuljetusindeksikorotusta (14,4 prosenttia) enemmän. Kuukautta kohti kustannusnousu on enimmillään euro asuinhuoneistoa kohti laskettaessa.

Jäteyhtiön esitykset vuodelle 2009: Jäteastian tyhjennyshinta 240 litran astialle (3,79 - 5,20 euroa), 660 litran asialle 5,46 - 7,33 euroa. Aluekeräyspistemaksuksi 59 - 89 euroa vakituisilta asukkailta, 28 euroa kesäasukkailta. Perusmaksuksi yhtiö esittää vakituisilta 10,50 euroa (plus 10,6 prosenttia) kun biojäte lajitellaan ja 21 euroa (plus 7,7 prosenttia) kun biojäte laitetaan sekajätteen sekaan. Vapaa-ajan asuntojen maksu olisi 6,70 euroa (plus 9,8 prosenttia nykyiseen).

Myös sekajätteen tyhjennyshinnat nousevat lähes poikkeuksetta 0,2 - 9,6 prosenttia astiasta riippuen, vain alle 200 litran lisäsäkin hinta laskee 6,36 eurosta 4,94 euroon, ja 240 litran sekajäteastian tyhjennys 5,37 eurosta 5,19 euroon. Muut nousevat yhtiön esityksessä.

Myös hyödynnettävän biojätteen (astia max 240 litraa) hinta nousisi peräti 10,2 prosenttia 9,20 eurosta 10,14 euroon. Muissa hyödynnettävissä (pahvi, keräyskartonki, keräyslasi, keräysmetalli) hinnat keskimäärin hiukan laskisivat, paitsi pikakonttien ja irtopahvin osalta nousivat 14,4 prosenttia.

Hintaesimerkeissä omakotitalon oman 240 litran astian tyhjennys 2 viikon välein (ei kompostointia) maksaisi 2009 nykyisellä kuntaosalla 158,61 euroa (alennusta 3,31 e) vuodessa ja kompostoivan vastaavan astian tyhjennys 4 viikon välein 80,72 euroa (alennusta 1,40 e). Asunto-osakeyhtiöiden hinta vaihtelee eri keräysastioista asuinhuoneistojen määrän mukaan.