VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

24.1.2013

Osoittiko Nurmeksen uusi kaupunginvaltuusto heti kumileimasimen asemansa?

Matti Kämäräisen vaalikelpoisuus kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi erittäin kyseenalainen


- Matti Kämäräisen vaalikelvottomuutta kierrelty vuosikausia 'määrättynä' johtavana hammaslääkärinä

- Suomen Kuntaliitolta ei ole edes pyydetty vaalikelpoisuuslausuntoa Kämäräisen yritystoiminnan perusteella

Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoi kaksi vuotta sitten, että "Tuusulan kunnanhallituksen puheenjohtajan oli erottava" (STT, Iltalehti 19.1.2011):

"Tuusulan kunnanhallituksen puheenjohtaja Juhani Sjöblom (kok) valittiin tehtäväänsä vastoin lakia, katsoo korkein hallinto-oikeus (KHO). Myös Helsingin hallinto-oikeus katsoi aiemmin, ettei Sjöblom ollut vaalikelpoinen. Hän jätti tehtävänsä tämän ratkaisun jälkeen. Oikeuden mukaan Sjöblom ei voinut toimia tehtävässään, koska kunnanhallituksessa käsiteltiin hänen yrityksensä toimialaan kuuluvia asioita, ja tästä olisi voinut olla hänelle hyötyä. Hän omistaa puolet muun muassa kiviaineksia jalostavasta Seepsula Oy:stä. Valituksessaan KHO:lle Sjöblom kertoi eronneensa yrityksen hallituksesta valintansa aikoihin tammikuussa 2009. Hänestä pelkkä osakkeiden omistaminen ei estänyt puheenjohtajuutta kunnanhallituksessa. KHO katsoi Sjöblomin silti kuitenkin olevan vastuullisessa tai johtavassa asemassa perheyrityksessä. Sjöblom on Tuusulan kunnanvaltuuston jäsen. STT"

Tähän KHO:n päätökseen liittyviin kysymyksiin Suomen Kuntaliiton johtava lakimies Heikki Harjula totesi vastaukseksi seuraavaa:

Kysymys: Eikö Nurmeksen ja Valtimon THKY:n johtavan hammaslääkärin ja hänen yritystoimintansa (Hammashoito M. Kämäräinen Oy) välinen kytkentä muka muodosta tätä suhdetta: "kunnanhallituksessa käsiteltiin hänen yrityksensä toimialaan kuuluvia asioita, ja tästä olisi voinut olla hänelle hyötyä" (KHO). Lisäksi "KHO katsoi Sjöblomin kuitenkin olevan vastuullisessa tai johtavassa asemassa perheyrityksessä",  ei siis edes eroaminen yrityksensä hallituksesta riittänyt valitusperusteena muuttamaan hovioikeuden päätöstä?

- En löydä oikein vertailukohtaa tapausten välillä. Kysymys on nimenomaan liikeyrityksen intresseistä kunnanhallituksen tehtäväalueella ja sellaisia ao yrityksellä oli Tuusulassa. Hammaslääkäriyritykselle olennaista hyötyä tai vahinkoa tuottavia asioita ei taideta käsitellä Nurmeksen kaupunginhallituksessa tavanomaisesti, mitä pykälä vaatii, toteaa Harjula.

Kommentti: "Osakeyhtiö mikä osakeyhtiö, Hammashoito M. Kämäräinen Oy. Terveysalan osakeyhtiö, josta hän ilta- ja viikonlopputöinään tekee tuloksen (ja myös muilla vapailla). Kaupunginvaltuuston pöytäkirjassa (17.1.13) Kämäräinen toteaa kiittäessään valinnasta puheenjohtajaksi, että "edessä on isoja palvelurakennetta koskevia ratkaisuja". Kyllä Kämäräinen näin vaikuttaa erittäin merkittävästi myös terveyspalvelujen kehittämispäätöksiin ja sitä myötä myös hammashuoltoon, ja sillä alalla hän toimii paikallisena yrittäjänä. KHO:n päätös kertoo, että pelkkä epäily hyödyn saamiseksi riittää, sillä perusteella ei voi toimia kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Suhteet ja hänen asemansa (Kämäräinen) vaikuttaa, monessa mukana lukuisilla luottamustehtävillä. Nurmeksessa hänen kaupunginhallituksen pj. aikana 2005-08 on lisäksi tehty päätöksiä, joiden seurauksena julkisen terv.hoidon hammaslääkäripäivystystä ei paikkakunnalla ole iltaisin ja viikonloppuisin, hänellä on. Mitä muuta tämä suhde on Kämäräisenkin kohdalla, osakeyhtiönsä kautta.

Tähän kommenttiin Heikki Harjula ei enää vastannut.

KHO:n em. päätökseen riitti, että kaupunginhallituksessa käsiteltiin "hänen toimialaansa kuuluvia asioita, olisi voinut olla hyötyä... "(KHO). Esteellisyydet ja jääviydet asioissa ovat vielä erikseen, mutta tässä on kyse asemasta ja vallasta vaikuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan asemassa. Eikö muka terveydenhuoltopalvelujen ja mm. Sote-uudistuksen käsittelyä ole sekä Nurmeksen kaupunginhallituksessa ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksessa?

Aikaisemmin Harjula vastaili näin:

Kysymykset: 1. Nurmeksen kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi on valittu Matti Kämäräinen  keskeisistä kuntaan/ kuntaliittoon/ ammattialansa yritystoimintaan liittyvistä sidonnaisuuksista huolimatta. Onko hän vaalikelpoinen, erityisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi? Mikä on teidän mielipide? Nurmeksessa Matti Kämäräinen on vastaava hammaslääkäri (Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymässä), alaisia Nurmeksessa ja Valtimolla. Vastaa mm. hammashuollon henkilöstöasioiden valmistelusta ja esittelystä kuntayhtymään. Suunnitteilla kuntayhtymän purkaminen ja sos. ja terv. palvelujen (myös hammashuollon) järjestäminen kuntakohtaisesti.

 

2. Toimii myös yksityisyrittäjänä, hammaslääkärinä. Ja on vaikuttanut myös siihen, että terv.huollon kuntayhtymän alueella ei ole hammashuollon ilta- ja viikonloppupäivystystä (sovittu Joensuuhun). Matti Kämäräinen ottaa yksityislääkärinä asiakkaita iltaisin ja viikonloppuisin, muita ko. vastaanottoaikoja tarjoavia hammaslääkäreitä ei ole terveydenhuollon kuntayhtymän alueella.

 

3. Nurmeksen kaupunginhallituksen puheenjohtaja on hyvin keskeinen vaikuttaja kaupunginjohtajan asioiden valmistelussa ja päätösesityksissä. Matti Kämäräinen on itse todennut: "Kaupunginjohtajasopimus Asko Saatsin kanssa on lisännyt kaupunginhallituksen puheenjohtajan roolia asioiden valmistelussa, minkä vuoksi keskustan kunnallisjärjestö halusi paikan edustajalleen" (Y-K 20.11.12).

Heikki Harjulan vastaus: "Kun Matti Kämäräinen on katsottu vaalikelpoiseksi valtuustoon, hän on ollut kelpoinen myös kunnanhallitukseen. Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi kelpaavat taas kaikki kunnanhallitukseen valitut varsinaiset jäsenet. Mitään lisärajoituksia ei puheenjohtajan kohdalla ole. Yksittäisessä asiassa hän voi toki olla esteellinen."

- Tämä ensimmäinen lausekaan ei pidä paikkaansa, KHO on tehnyt em. päätöksen vain kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävien osalta, mistä Sjöblomin oli erottava.

Harjula toteaa: "Kuntaliitto antoi Nurmeksen keskusvaalilautakunnalle ennen kunnallisvaaleja sen pyytämän lausunnon Kämäräisen vaalikelpoisuudesta valtuustoon. Lausunnossa todettiin vaalikelpoisuus tulkinnanvaraiseksi ja se päätyi seuraavaan lopputulemaan: Käsityksemme mukaan asiassa on tulkinnanvaraista se, voidaanko hänet asemaltaan kuntayhtymässä rinnastaa tehtäväalueen johtavassa tehtävässä olevaan henkilöön, joka ei ole kuntalain 34 § 2 kohdan ja 4 kohdan nojalla vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan valtuustoon. Hän vastaa kuntayhtymässä hammashuollosta Nurmeksen kaupungin osalta. Toisaalta kuntayhtymän hammashuollon käyttömenot verrattuna koko kuntayhtymän käyttömenoihin eivät ole kovin suuria. Tilanne on siinä mielessä tulkinnanvarainen, ettei vastaavanlaisesta tilanteesta ole oikeuskäytäntöä olemassa, joten on suositeltavaa, ettei häntä poisteta ehdokaslistalta, jos asia tulee arvioitavaksi keskusvaalilautakunnassa.”

Nämä vastaukset ovat siis vain lausunnosta, joka on tehty Matti Kämäräisen kohdalla vain hänen terveydenhuollon kuntayhtymän työsuhteen perusteella.

 Jatkovastaukset olivat "tätä luokkaa":

Kysymykset:

1. Kysyisin lisäksi, että eikö hänen virkatyöhönsä liittyvä yritystoiminta vaikuta mitään? Siitä on joitakin oikeuspäätöksiä.

- Yritystoimintaa ei liene Nurmeksen kaupunginhallituksen tehtäväalueella, toteaa Harjula.

2. Kuntayhtymässä hän vastaa johtavana hammaslääkärinä laajemmasta kokonaisuudesta, kuin peruskunnassa. Myös Valtimon hammashuollon osalta (vaikka on todettu vain Nurmes), ei siellä ole erikseen vastaavaa hammaslääkäriä nimetty?

- Ei liene vaikutusta, ks. kuntalain 35 §, toteaa Harjula. (Tuo lakipykälä on vain yleishöpinää vaalikelpoisuudesta.)

3. Lisäksi nyt paljastui tämä kaupunginjohtajasopimus Asko Saatsin kanssa. Ja Kämäräinen korostaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan asemaa? Kaupunginjohtajasopimusta ei ole julkistettu sisällön osalta, ette taida tietää tekään? Kaupunginhallituksen puheenjohtajan asema näkyy ainakin valintaprosessin takia olevan hyvin vahva, kun Nurmeksen keskustaryhmä halusi sen Matti Kämäräiselle? Onko teillä kantaa näihin salaisiin yhteistyösopimuksiin poliittisen johdon ja virkamiesjohdon välillä?

- Ei vaikuta vaalikelpoisuuteen. Lähtökohta johtajasopimuksissa on etteivät ne ole salassa pidettäviä, kertoo Harjula.

Tämä viimeinen vastaus on mielenkiintoinen, koska Asko Saatsin kanssa sopivittu kaupunginjohtajasopimus voi sisältää mitä vain kaupunginhallituksen puheenjohtajan asemasta? Matti Kämäräinen on itse todennut, että se "on lisännyt kaupunginhallituksen puheenjohtajan roolia asioiden valmistelussa". Lisäksi vain kaupunginjohtaja on näistä kahdesta erotettavissa luottamuspulan takia, kaupunginhallituksen puheenjohtaja/ Matti Kämäräinen ei Nurmeksen keskustaköörissä.

Kaupunginjohtajasopimus?

Kaupunginjohtajasopimuksen sai pyytämällä. Kaupunginsihteeri Eeva Piironen sanoi kyselyyn 24.1.2013, että "oli tarkoitus laittaa kaupunginhallituksen pöytäkirjan (5.12.2011) liitteeksi, mutta jäi jostakin syystä laittamatta".

Kaupunginjohtajasopimuksessa korostetaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan asemaa. Kaupunginhallitus mainitaan lähes jokaisessa asiakokonaisuudessa (asioita hoitavat puheenjohtajat). Kaupunginjohtajan työnjakoa poliittisen johdon kanssa käsittelevässä kohdassa 2 todetaan mm., että "kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista päätöksentekoprosessia".

Lisäksi todetaan 3. kohdassa: "Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja kaupunginjohtaja käyvät vuosittain työsuorituksen arviointikeskustelun edelliseltä vuodelta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Keskusteluissa arvioidaan seuraavia osa-alueita ja niihin soveltuvia mittareita: strategiatyö, hallinnon sujuvuus, työilmapiiri, kaupungin talous, palvelutuotanto, elinkeinotoiminta, konserniyhtiöiden tilanne, edunvalvonta, asukasluvun ja työllisten määrän kehittyminen, kaupungin imago ja yhteistyösuhteet."

Tämäkin kappale korostaa kaupunginhallituksen puheenjohtajien asemaa mm. kaupungin talouden, palvelutuotannon (mm. terveydenhuoltopalvelut) ja elinkeinotoiminnan osalta.

Lausuntopyyntö ja kuntaliiton vastaus kertoo paljon


Nurmeksen kaupunginkansliasta saadut asiakirjat todistavat, että kaupunki ja keskusvaalilautakunta ei pyytänyt Matti Kämäräisen (kesk.) vaalikelpoisuudesta lausuntoa hän yritystoiminnan perusteella, vain hänen terveydenhuollon kuntayhtymän johtavan hammaslääkärin tehtävän osalta. Lausuntopyyntö ja lausunto ovat ala-arvoisia.

Lisäksi samat asiakirjat paljastavat Nurmeksen päättäjien kieron "korkkiruuvin", johon kuuluvat ainakin Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus (edellisen ja nykyisen puheenjohtaja Matti Timosen johdolla), Nurmeksen johtoryhmä (siihenkin Kämäräinen kuuluu lähinnä muiden kepulaisten ja demarien kanssa), Nurmeksen kaupungin keskusvaalilautakunta 2008-12 sekä Keskustapuolueen Nurmeksen kunnallisjärjestö.

Kuntaliiton lakiosaston lausunto paljastaa, että Nurmeksessa em. tahot ovat yhteispelillä toimineet niin, että Matti Kämäräinen ei ole johtavan hammaslääkärin 'virassa', vaan 'määrätty' johtavan hammaslääkärin tehtävään. Tätä määräysvaltaa käyttää kuntayhtymän hallitus, mutta se on tarkoitettu vain tilapäisjärjestelyihin esim. jos johtavan hammaslääkärin virkaa ei saada hakemalla täytetyksi. Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymässä sitä ei haettukaan. Sen sijaa Kämäräinen on toiminut kuntayhtymän hammashuollossa määrättynä vastaavana hammaslääkärinä jo ainakin lähes vuosikymmenen ajan.

Myös Suomen Kuntaliitto on lausunnossaan 12.9.2012 tältä osin todennut, että Matti Kämäräisen vaalikelpoisuutta puoltavassa lausunnossa on jo "kuntaliiton vuonna 2004 antamassa lausunnossa tulkintaan vaikuttanut se, ettei kuntayhtymässä ole ollut vastaavan hammaslääkärin virkaa, vaan yksi hammaslääkäreistä on nimetty johtosäännön nojalla vastaavaksi hammaslääkäriksi hallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi".

Näin on siis juonittu jo 2004 kuntavaalien alla  ja tätä vedätystä yritetään nyt myös jatkaa pelkästään kuntayhtymän hammaslääkärityöhön liittyvässä kaupungin ja keskusvaalilautakunnan lausuntopyynnössä vaalikelpoisuudesta.

Kuntaliiton lausunnon loppulauseena on: "on siinä mielessä tulkinnanvarainen, ettei vastaavanlaisesta tilanteesta ole oikeuskäytäntöä olemassa, joten on suositeltavaa, ettei häntä poisteta ehdokaslistalta, jos asia tulee arvioitavaksi keskusvaalilautakunnassa". Näin on todettu kun on tarkasteltu kapeasti vain Kämäräisen työtehtävää terveydenhuollon kuntayhtymässä, mutta ei ole käsitelty samalla hänen toimimista terveydenhuollon yksityisyrittäjänä osakeyhtiössään.

Eikä sitä ole tarkoituksella kysytty kaupungin ja keskusvaalilautakunnan lausuntopyynnössä Suomen Kuntaliittoon. 

Myöskään viime valtuustokaudella istunut tarkastuslautakunta ei puuttunut puutteelliseen lausuntopyyntöön viime syksynä. Onko näin myös tarkoituksella harhautettu Suomen Kuntaliiton lakiosastoa, muita Nurmeksen kaupunginvaltuuston jäseniä sekä äänestäjiä? Kuntaliiton lausunnon ovat allekirjoittaneet lakiasiain johtaja Arto Sulonen ja lakimies Tanja Mansikka.

Nurmeksen kaupunginhallitus on nimetty vain kahdeksi vuodeksi tammikuuhun 2015. Miksi? Aikaisemmin vain muutama yksittäinen jäsen on nimetty 2-vuotiskausiksi, esim. vaaliliittojen järjestelyjen takia. Johtuuko tämä järjestely nyt vuoden 2015 eduskuntavaaleista, aikooko Nurmeksen keskustaporukka näin nostaa jonkun "viheroksan", kuten Hannu Mikkilän, kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi parin vuoden päästä juuri ennen eduskuntavaaleja, että "kuvatus" olisi muka puhdas eduskuntavaalien alla? Eikä olisi puheenjohtajavastuun mahdollisia roiskeita vielä "naamalle heitettynä". 


Hammaslääkäripäivystyksen siirtämisestä Joensuuhun päätettiin 2008

Pielisenkarjala.com on uutisoinut asian 13.11.2008. Matti Kämäräinen (kesk.) toimi selvitysmiehenä(?!)

"Vastaava hammaslääkäri ja yksityishammaslääkäri, kaupunginhallituksen pj. Matti Kämäräinen (kesk.) yhtenä selvitysmiehenä, ilman tuloksia

Nurmes ja Valtimo jatkamassa hammaslääkäripäivystystä Joensuussa

Terveydenhuollon kuntayhtymän hallitukselle esitetään 20.11.08 kokoukseen, että hallitus päättäisi, että kuntayhtymä on mukana maakunnallisessa hammaslääkäripäivystysrenkaassa viikonloppujen ja arkipyhien osalta myös 1.1.2009 lukien toistaiseksi. Samalla esitetään, että hammashuollon henkilöstölle suoritetaan korvaukset heidän osallistuessaan Pohjois-Karjalan alueelliseen hammaslääkäripäivystykseen Joensuussa.

Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 28.8.2008 § 73 päättänyt, että kuntayhtymä liittyy maakunnalliseen hammaslääkäripäivystysrenkaaseen viikonloppujen ja arkipyhien osalta 1.9.2008 alkaen kuluvan vuoden loppuun saakka. Samassa yhteydessä kuntayhtymän hallitus päätti, että loppuvuoden 2008 aikana selvitetään kuinka jatkossa suun terveydenhuollon kiireelliset palvelut järjestetään lääninhallituksen edellyttämällä tavalla viikonloppuisin ja arkipyhinä.

Käsitellessään vuoden 2009 talousarvioesitystä ja vuosien 2009 - 2011 taloussuunnitelmaa 16.10.2008 § 86 kuntayhtymän hallitus päätti, että suun terveydenhuollon kiireelliset palvelut järjestetään suunnitelmakauden aikana valvontaviranomaisten vaatimusten mukaisesti. Samalla päätettiin selvittää yhteistyömahdollisuudet Lieksan terveyskeskuksen kanssa, ja samalla selvitetään mahdollisuudet työaikojen porrastamiseen.

Kuntayhtymän hallitukselle tehty esitys osoittaa, että mikään selvitystyö ei ole johtanut mihinkään. Päätösehdotuksessa todetaan, että ”jos edellä esitetyt toimenpiteet eivät johda toivottuun tulokseen pyritään saamaan kiireelliset suun terveydenhuollon palvelut erikoissairaanhoidon toimintana toteutettavaksi”.

Kuntayhtymä salaa liitteitä kaupungin verkkosivuilta

Terveydenhuollon kuntayhtymä salaa kaupungin verkkosivuilta kaikki hallituksen esityslista-asioiden liitteet. Tässä asiassa liitteen 4/hall 20.11.2008 (vastaavan hammaslääkäri Matti Kämäräisen asiaa koskeva selvitys) ja liitteen 5/hall 20.11.2008 (erillisen virka- ja työehtosopimus, jonka mukaan hammaslääkäreille maksetaan Joensuun keikoista).

Terveydenhuollon kuntayhtymän esityslistassa on tälläkin kertaa mainittu lukuisia liitteitä, joita ei kuitenkaan laiteta verkkosivuille vaikka ne olisivat käytettävissä. Muut hallintokunnat laittavat huomattavasti paremmin myös liitteet verkkosivuille luettavaksi.

Liitetiedostoja salaava käytäntö on ollut yleinen jo pitemmän aikaa. Näin halutaan salata tarkempia tietoja lukijoilta, varsinkin kun paikallislehtikin harjoittaa virkamiessensuuria kuntayhtymän asioista uutisoidessaan."

Nurmeksen "kuumimmat" kumileimasimet:

Nurmeksen kaupunginvaltuusto hyväksyi poliittiset luottamushenkilöpaikat 17.1.13, kenellekään ei välähtänyt selvittää vaalikelpoisuutta kaupunginhallitukseen perusteellisesti. Uskottiin vain esitystä ja kuntia edustavan Suomen kuntaliiton yleisluonteista lausuntoa asiassa, vaikka tiedetään, että "korppi ei korppia noki".

Kaupunginvaltuusto 2013-2016: pj. Hannu Pääkkönen (sd.), 1. vpj. Vesa Pyykönen (kesk.), 2. vpj. Pertti Ryynänen (kesk.)

Kaupunginhallitus 2013-2014: pj. Matti Kämäräinen (kesk.), 1. vpj. Jaana Meriläinen (ps.), 2. vpj. Hannu Mikkilä (kesk.), Anu Lipponen (kesk.), Anneli Ollilainen (kesk.), Jukka Juntunen (kok.), Liisa Honkanen (sd.), Yrjö Räsänen (sd.), Merja Makkonen (sd.).

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta 2013-2016: pj. Matti Timonen (kesk.), vpj. Jorma Pikkarainen (sd.), Hannu Martikainen (ps.), Jukka Juntunen (kok.), Veikko Jaaranen (kd.).

Keskusvaalilautakunta 2013-2016: pj. Pentti Pulkkinen (kesk.), vpj. Marko Lindell (ps.), Lahja Rautiainen (sd.), Riitta Pyykönen (kok.), Tenho Rautiainen (kd.).

Sivistyslautakunta 2013-2016: pj. Yrjö Räsänen (sd.), vpj. Reija Kuvaja (kesk.), Emmi Korkalainen (kesk.), Pasi Korhonen (kesk.), Pasi Leppälä (kesk.), Pia Määttä (sd.), Anneli Kainulainen (sd.), Mikko Meriläinen (kok.), Hannu Martikainen (ps.).

Sosiaalilautakunta 2013-2016: pj. Leena Moilanen (kesk.), vpj. Anni Savolainen (sd.), Catalina Mustonen (kesk.), Vesa Pyykönen (kesk.), Martti Tiainen (kesk.), Jouni Hiltunen (sd.), Hannu Juutinen (sd.), Henry Määttä (kd.), Helena Makkonen (ps.).

Tarkastuslautakunta 2013-2016: pj. Matti Pellikka (sd.), vpj. Lahja Mustonen (kesk.), Kaija Kokkonen (kesk.), Jouni Korhonen (kesk.), Veli-Matti Hurskainen (sd.).

Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen jäsenet 2013-2016: Matti Timonen (kesk.), Leena Moilanen (kesk.), Timo Pelkonen (kesk.), Hannu Pääkkönen (sd.), Merja Makkonen (sd.), Jorma Ahponen (ps.).

Lieksan ja Nurmeksen yhteinen tekninen lautakunta 2013-2016: pj. Jussi Säämänen (kesk.), Reeta Rönkkö (kesk.), Matti Pellikka (sd.), Liisa Honkanen (sd.) (Nurmeksen edustajat).

Lieksa ja Nurmeksen yhteinen rakennus- ja ympäristölautakunta 2013-2016: vpj. Jukka Mikkonen (ps.), Ritva Mahlavuori (sd.), Kari Turunen (kesk.), Mari Mäkkeli (kesk.) (Nurmeksen edustajat).

Kaupunginhallituksen edustajat kokouksissa hyvällä korvauksella: Sivistyslautakunta: Anu Lipponen (kesk.), varaedustaja Anneli Ollilainen. Sosiaalilautakunta: Merja Makkonen (sd.), vj. Liisa Honkanen. Nurmeksen ja Lieksan tekninen lautakunta: Yrjö Räsänen (sd.), varaj. Jouni Hiltunen. Nurmeksen ja Lieksan rakennus- ja ympäristölautakunta: Hannu Mikkilä (kesk.), varaj. Pasi Korhonen.

Ansiomerkkitoimikunta: pj. Hannu Pääkkönen (sd.), varapj. Matti Kämäräinen (kesk.), Jukka Juntunen (kok.), Jaana Meriläinen (ps.), kaupunginjohtaja Asko Saatsi ja -sihteeri Eeva Piironen.

Kiinteistö Oy Nurmeksen vuokratalot: pj. Veli-Matti Hurskainen (sd.), varaj. Matti Pellikka, Timo Pelkonen (kesk.), varaj. Esa Säppi, Pihla Puumalainen (kesk.), varaj. Marjut Kortelainen, Satu Smura (kesk.), varaj. Emmi Korkalainen, Helena Makkonen (ps.), varaj. Jaana Meriläinen.

Nurmeksen Lämpö Oy: pj. Matti Kämäräinen (kesk.), varaj. Veijo Niskanen, Yrjö Räsänen (sd.), varaj. Hannu Pääkkönen, Pertti Ryynänen (kesk.), varaj. Erkki Siira, Kaija Kokkonen (kesk.), varaj. Kaisa Tolonen, Merja Makkonen (sd.), varaj. Ritva Mahlavuori, Hannu Nevalainen (ps.), varaj. Hannu Martikainen.

Loma-Nurmes Oy: pj. Anneli Ollilainen (kesk.), varaj. Satu Smura, Ritva Mahlavuori (sd.), varaj. Merja Makkonen, Reeta Rönkkö (kesk.), varaj. Emmi Korkalainen, Kari Turunen (kesk.), varaj. Timo Pelkonen, Yrjö Räsänen (sd.), varaj. Jorma Pikkarainen.

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus (Pikes), Nurmeksen edustajat: Jussi Säämänen (kesk.) varaj. Seppo Laaninen, Seija Puoskari (kesk.), varaj. Reija Kuvaja, Jorma Pikkarainen (sd.), varaj. Veli-Matti Hurskainen.

Nurmeksen Yrityspalvelu Oy: pj. Seija Puoskari (kesk.), varaj. Marja Kivinen, Hannu Mikkilä (kesk.), varaj. Pertti Ryynänen, Marko Lindell (ps.), varaj. Hannu Martikainen.

Nurmeksen Jäähalli Oy: Hannu Mikkilä (kesk.), varaj. Matti Timonen, Yrjö Räsänen (sd.), varaj. Jouni Hiltunen.

Lieksa-Nurmes lentokenttä Oy:n hallitus: Asko Saatsi, varaj. Eeva Piironen, Seija Puoskari (kesk.), varaj. Marja Eskelinen, Jouni Korhonen (kesk.), varaj. Veijo Niskanen.

Ajoharjoitteluratasäätiön hallitus: Asko Saatsi, varaj. Eeva Piironen, Sami Pieviläinen (ps.), varaj. Jorma Ahponen.

Jätekukko Oy: Asko Saatsi, varaj. Eeva Piironen.

Yhtiökokousedustajat: Kiinteistö Oy Nurmeksen vuokratalot (Hannu Nevalainen, varalla Jukka Mikkonen), Nurmeksen Lämpö Oy (Liisa Honkanen, varalla Jouni Hiltunen), Loma-Nurmes Oy (Vesa Pyykönen, varalla Pertti Ryynänen), Nurmeksen Yrityspalvelu Oy (Yrjö Räsänen, varalla Merja Makkonen), Nurmeksen Jäähalli Oy (Matti Timonen, varalla Pasi Korhonen), Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (Hannu Mikkilä, varalla Pasi Korhonen), Lieksa-Nurmeksen lentokenttä Oy (Jukka Juntunen, varalla Mikko Meriläinen), Jätekukko Oy (Hannu Mikkilä, varalla Pasi Korhonen).