VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

  

EU-palveludirektiivi: kuntapalvelujen päätöksenteko halutaan keskittää

Isot hallintokokonaisuudet helpottaisivat palvelujen yksityistämistä

Paras-hankkeen aluekunta- ja piirimallilla sekä kuntaliitoksilla pyritään suuriin kokonaisuuksiin. Taustalla on EU-palveludirektiivi, kunnalliset peruspalvelut halutaan kokonaisuuksiksi, jotka on helpompi myös yksityistää.

Suuret sosiaali- ja terveysalan yritykset eivät ole kiinnostuneita yksittäisten pienien kuntien palvelujen järjestämisestä. He haluavat minimoida riskinsä ja se edellyttää myös sopimuksia suuremmista kokonaisuuksista.

Hallituksen Paras-hankkeen kuntamallille asettuja minimiraameja mm. 20 000 asukkaan kokonaisuuksista on ihmetelty eri tahoilla. Etelä-Suomessa ja maakuntakeskusten lähellä ne muodostavat sopivan
pieniä kokonaisuuksia yritysten kannalta. Muualla Suomessa tilanne on kuitenkin toinen. Erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa pinta-alaltaan suurten kuntien yhteistyö tai kuntaliitos johtaa helposti toimimattomiin kokonaisuuksiin jo välimatkojenkin takia, erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen kohdalla. Ei siis ole ihme, että harvaanasutuille alueille tarjotaankin yhtenä vaihtoehtona sosiaali- ja terveyspalvelujen piirimallia.

“Piirimallissakin kustannukset nousisivat ja palvelut keskittyisivät”

Sosiaali- ja terveyspalvelujen piirimallissa maakunnan alueella asioista päättäisivät kunnalliset luottamushenkilöt piirivaltuustossa ja -hallituksessa. Käytännössä lääkärit ja muut viranhaltijat päättäisivät asioista johtokunnassa, kuten nykyisissä sairaanhoitopiireissäkin. Hanke liittyy myös laajemmin maakuntahallinnon ja maakuntaliittojen aseman vahvistamiseen.

Nurmeksen kaupunginhallituksen pj. Matti Kämäräinen (kesk.) kannattaa maakunnallisen terveyspiirin perustamista Pohjois-Karjalassa (Y-K 14.10.08). Hänen mukaansa myös sosiaalipuoli tulisi yhdistää saman organisaation osaksi. Kämäräinen kuuluu seurantaryhmän työvaliokuntaan, Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri on nimittänyt työryhmän laatimaan alueellista järjestämissuunnitelmaa.

Valtimon kunnanjohtaja Pentti Kemppisen (Y-K 14.10.08) mukaan piirimallissa palvelut keskittyvät ja maakunnan syrjäalueet joutuisivat maksajiksi. Kemppisen mukaan piirimallissa ammattiryhmien oma palkka- ja muiden etujen tavoittelu vaikuttaisi toimielimessä ratkaisuihin liikaa. Samalla ammatillisesti suuntautuneista viranhaltijoista koostuva johtokunta, jolla ei ole taloudellista vastuuta, lisäisi menoja. Kemppisen mukaan tämäkin “uudistus”, maakunnallisen terveys- ja sosiaalipiirin muodostaminen johtaisi kustannusten nousuun ja palvelujen keskittämiseen.

Kemppisen nostamat piirimallin epäkohdat ovat ristiriidassa myös Kämäräisen peruspalvelut turvattava lähellä -mainostamisen kanssa (Y-K 28.10.08). Myös Kämäräisen toiminta kaupunginhallituksen puheenjohtajana on ollut juuri päinvastaista: esim. kaikki kyläkoulut lakkautettu (lasten koulumatkat jopa 2 tuntia ja opetusryhmät ylisuuria; Nurmeksen ja Valtimon arkipyhien ja viikonloppujen hammaslääkäripäivystys on siirretty Joensuuhun.

Myös Lieksan kaupunginhallitus (Y-K 23.10.08) katsoo, että terveyspiirissä omistajaohjaus vaikeutuu, kustannukset nousevat ja paikalliset lääkäripalvelut heikkenevät (vrt. Kämäräinen, joka katsoo, että palvelut jakautuisivat tasaisesti).

Kämäräinen (em. lehti) katsoo piirimallin perusteluissaan, että esimerkiksi hammashoidon järjestäminen reppufirmoilla romahduttaisi järjestelmällisen hammashoidon. Kuinkas sitten muiden lääkäripalvelujen on käynyt, kun niitä on jo kauan hoidettu näillä reppufirmoilla, ovatko ne palvelut siis kuralla reppufirmojen takia? Kämäräisen kohdalla kysymys on enemmänkin tahdosta tai tahdon puutteesta järjestää julkinen hammaslääkäripäivystys Nurmeksessa. Kuntayhtymän vastaava hammaslääkäri Kämäräinen toimii myös yksityisenä hammaslääkärinä paikkakunnalla.