VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

6.2.2013

Vapaamuurarien listoilla eivät näy kaupunkien johtavat virkamiehet ja poliitikot

Miksi oikeusministeriö ei vaadi kaikkia virkamiehiä ja kaupunkien johtavia poliitikkoja julkaisemaan jäsenyytensä?

Hymy-lehti julkaisi 2/2013 taas uuden nimiluettelon Suomen vapaamuurareista loosseineen. Lehden listalla on kaikkiaan 7061 julkaistua nimeä ja 164 loosia.

Lehden mukaan julkaistu luettelo on vuodelta 2011. Aivan kuten Hymyssä 8/2007, näillä listoilla ei näy laajemmin kaupunkien johtavat virkamiehet ja poliitikot. Jokainen rappari on itse saanut päättää julkaistaanko hänen nimensä vai ei näillä ns. julkisuuteen vuotaneilla listoilla.

Tehdyn selvityksen mukaan Vapaamuurarijärjestön yleisohje on, että kaupunkien virkamiesjohto talous- ja hallintoasioiden osalta kieltävät nimensä julkaisun. Näin toimivat myös kaupunkien johtavat poliitikot.

Sen sijaan rapparikerho julkaisee kyllä mielellään mm. yrityssektorin johtohenkilöiden nimiä, teknisillä aloilla olevia, pappeja, lääkäreitä ja viimeisimpänä tuomareiden nimiä, kun niiden kytkentöihin puuttui myös eduskunnan oikeusasiamies.

Tuomareiden ja juristein on ilmoitettava jäsenyytensä oikeusministeriölle, silti myös moni tuomari ja juristi salaa jäsenyytensä niin ns. vuotaneilta listoilta että oikeusministeriöltä, "vain osa varatuomareista noudattaa säännöstä", vaikka olisivat esteellisiä asioiden käsittelyyn oikeudessa (Hymy/ Yle/MOT 21.1.13)

MOT-ohjelmassa (em.) todettiin, että esim. Englannissa vapaamuurarit eivät voi toimia tuomareina. Suomessa kyllä, se kertoo erittäin paljon Suomen oikeusjärjestelmän mädännäsyydestä, myös poliittista ylintä johtoa myöten, kun tällainen hyväksytään.

Lisäksi em. MOT-ohjelma todisti, kuinka kieroksi asioiden supliminen näiden rappariveljien kesken on mennyt. Esimerkiksi kauhavalainen arkkitehti Jukka Paaso kertoi "hyvävelipelistä/ rumasta pelistä/ moraalisesti epäeettistä/ selvästi rikollista". Hän selvitti kaavoitusasioita Turussa todeten, kuinka "raha, politiikka ja virkavalta toimivat yhdessä".

Paason mukaan 'veljiltä' vaaditaan keskuudessaan joustavuutta mm. valmisteluasioissa, vaikka ne olisivat lainvastaisia. Jos ei suostu tulee vaikeuksia, jos suostuu, tuntuu että saa mitallin heti rintaan.

"Vapaamuurarivalassa jäsen sitoutuu suojelemaan toista muurariveljeä."

Paaso kertoi hyvin Seinäjoen rakennushankkeen taustoista, kuin vapaamuurariketju koostui kaupunginjohtajasta, pankinjohtajasta, urakkayhtiön johtajasta sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajista.

Toinen hyvä esimerkki oli Tampereen rantaväylän tunnelisuunnitelmat, jotta kaveripiiri saisi valtavanm, jopa 200 miljoonan euron rakennushankkeen käyntiin vapautuvalle ranta-alueelle. Nimistä mainittiin rakennusfirma YIT:n johto ja tamperelainen keskustapuoluejohtaja. Myös Nurmeksessa aikoinaan Jukolan Osuuskaupan toimitusjohtaja Matti Konttinen suoritti Sotkan kiinteistön kuntoarvion YIT-yhtiöllä, rappareita molemmin puolin, joten kuntoarviokin olisi varmaan sitä luokkaa ennen kuin Jukola osti kylpylä-hotellikiinteistön sähköliittymän hinnalla.

Paaso piti vapaamuurareita suoraan pakanallisena salaseurana, johon kuuluu 22-portainen etenemisjärjestelmä. Paaso mainitsi myös "poliitikkojen ja virkamiesten sitouttamiseksi suoritettavan munien tervauksen".

Loppukommentti virolaiselta tutkijalta oli hyvä, että kysymyksessä on "konsensus-transsista", joilla ihmiset alistetaan päätöksentekijöiden ja valtaapitävien pyörteisiin, ja siihen osallistuu erittäin selvästi myös tiedotusvälineet, niin valtakunnalliset kuin paikalliset, joilla on kytekentöjä vapaamuurareihin.

Pielisen Karjalan Khadam-loossilaisia

Hymy-lehti julkaisi elokuun ja syyskuun 2007 numeroissa Suomen Vapaamuurareiden jäsenluettelon vuodelta 2005.

Jäsenluettelon mukaan Nurmeksesta porukkaan kuuluvat: Alatalo Matti Vilho johtaja, Arstila Jukka Juhani erikoiseläinlääkäri, Asikainen Matti Olavi yrittäjä, Durchman Mikko Ensio tj, Eloranta Helge Johannes metsätalousinsinööri, Eskelinen Pekka maanviljelijä, Jääskeläinen Lauri Tapani projektip., Konttinen Matti Juhani tj, Korhonen Ossi Yrjö tekn., aineiden lehtori, Liimatta Erkki Antero koulunjohtaja, Pikkarainen Matti Antero tj, Puhakka Markku Juho erikoislääkäri, Saastamoinen Esko Herman aluejohtaja, Saastamoinen Urpo Kalervo, Turunen Matti Kalervo laivuri.

Nyt 2/2013 julkisella listalla ovat Alatalo Matti, Arstila Jukka, Asikainen Matti, Durchman Mikko, Jääskeläinen Lauri, Konttinen Matti, Korhonen Ossi, uutena Laurinus Mikko johtaja, Liimatta Erkki, uutena Mustonen Mika yrittäjä, Pikkarainen Matti, uutena Saastamoinen Olli yrittäjä, Saastamoinen Urpo, Turunen Matti. Julkiselta listalta on poistunut nyt Puhakka Markku, Eskelinen Pekka ja Saastamoinen Esko.

Valtimolta porukassa ovat 2007: Harakka Paavo rehtori, Könttä Markku Kalle musiikin opettaja, Meriläinen Pertti Aulis toimittaja (nyk. Ylä-Karjalan päätoimittaja). Samat ovat myös 2013 listalla.

Lieksan rapparikasa 2007: Eloranta Helge Johannes metsätalousinsinööri, Heikkilä Olavi Martti apteekkari, Hokkanen Matti Juhani hammaslääkäri, Horttanainen Esa Kalevi toim.joht., Hämäläinen Simo Eetu kapteeni evp. Ikonen Osmo Olavi sähköins., Jukola Risto Pekka lääkintöneuvos, Kinnunen Pentti Juhani apteekkari, Lyytinen Matti Aukusti toim.joht., Nuutinen Simo Heikki maanviljelijä, Pehkonen Olli-Pekka toim.joht., Tiainen Kyösti eläinlääkäri.

Nyt 2013 Lieksassa: Heikkilä Olavi, Hokkanen Matti, Ikonen Osmo, Jukola Risto, uutena Junna Petri muusiikkimaj., Kinnunen Pentti, uutena Leinonen Anssi, uutena Lohi Jari, Lyytinen Matti, Nuutinen Simo, uutena Pellikka Jukka aluep., Tiainen Kyösti.

Juuan rapparit 2007: Kähkölä Pentti Olavi johtaja, Vauhkonen Reijo Olavi hall. puheenjohtaja, Vuorinen Timo Juhani markkinointipäällikkö. Nyt 2011-listatietojen mukaan (Hymy 3/2013), Vauhkonen Reijo ei ole ns. julkisella listalla.

 Vuonislahdeltakin löytyy yksi julkinen rappari: Hämäläinen Simo Eetu kapteeni evp. Kuuluu myös samaan Khadam-loosiin.

Kuntapäättäjät usein salaisia jäseniä

Julkaistussa jäsenluettelossa ei näy kaikki rapparit kunnittain, vain ne jotka ovat hyväksyneet nimensä julkaisemisen jäsenmatrikkelissa. Asian kertoi mm. suurmestari Arto Uusitalo Yleisradion TV 1:ssä syyskuussa 2007.

Nurmeksen ja Valtimon rapparit kuuluvat juukalaisten ja lieksalaisten veljiensä kanssa Khadam-nimiseen loosiin, lisäksi siihen kuuluu jäseniä mm. Joensuusta (esim. Tuomi Pentti Olavi rehtori), Kuhmosta (Blom Arrigo soitonopettaja, Palviainen Martti Juhani tj.), Siilinjärveltä (Pitkänen Jarkko metsänhoitaja), Etelä-Suomesta ja ulkomailta.

Hymyn (8/2007) mukaan järjestön suurvirkailijat valitaan suuristunnoissa:

“Suurloosin korkeimmat suurvirkailijat valitaan suuristunnossa, ja muodollisesti suurmestari määrää vanhimpain neuvoston jäsenet, suurvirkailijat, valiokuntien, jaostojen ja toimikuntien jäsenet sekä piirien suurvirkailijat tehtäviinsä. Suurmestarina toimii jäsenluettelon mukaan professori Arto Uusitalo, suurloosin sijaissuurmestarina Heikki Kukkonen ja apulaissuurmestarina Heikki Mäki.”

“Vapaamuurariveljeskunnan ylimmiksi lainvalvojiksi on valittu juristeja, joista monet käyttävät tai ovat käyttäneet tuomiovaltaa myös työssään. Suurlainvalvojana toimii laamanni Pekka Suninen, hänen sijaisenaan varatuomari Kimmo Valkiala. Suuroikeuden puheenjohtaja ja suurtuomari on Itä-Suomen hovioikeuden entinen presidentti Esko Kilpeläinen. Suuroikeuden jäseninä ja varajäseninä ovat OTT Tapio Takki, hovioikeudenneuvokset Teppo Hurme ja Allan Ahnger sekä asianajaja Aarno Arvela.”

Vaikka vapaamurareiden toimintaa yritetään vähätellä yhteiskunnallisina vaikuttajina ja vain munien tervaajina, niin silti heidän verkosto on hyvin laaja, Suomessa 7061 julkista jäsentä 164 loossissa (Hymy 3/2013). Myös Hymyn nimimerkkikirjoitus 19.5.2010 kertoo paljon:

SuuriKusetus (vierailija), 19.5.2010 klo 13.40

Vapaamuurarit pitävät itse yllä uskomusta, jonka mukaan heillä olisi salaisia menoja ja mystiikkaa. Tällä tavoin pidetään piilossa todellinen rahakas liiketoiminta. Todellisuudessa kyse on korruptiosta ja erittäin suurista summista.

1. ryhmä jäseniä on julkisissa yhteisöissä sellaisissa tehtävissä, joissa heillä on valtaa päättää hankinnoista ja muusta rahan käytöstä. Näitä ovat mm. kunnat, koulut, yliopistot, valtio, sairaalat, isot yritykset, KELA, vakuutusyhtiöt ym.

2. ryhmä jäseniä taas kuuluu yrityksiin, jotka myyvät edellämainituille tuotteitaan ja palveluitaan. Näitä ovat mm. Rakennusliikkeet, kuntien yhtiöittämät palvelut (palvelusetelisysteemi yms.) ulkoistetut muut palvelut.

3. ryhmä jäseniä kuuluu pankkeihin, rahoitusyhtiöihin tms, jotka järjestävät rahoituksen 1. ja 2. ryhmän välisissä kaupoissa.

4. ryhmä jäseniä kuuluu kuntien ja valtion päättäviin elimiin, jotka järjestävät sopivat olosuhteet muiden ryhmien välisille kaupoille. Näitä ovat mm. kaavoitusviranomaiset, lakeja säätävät poliitikot, kuntien päättäjät.

Hinnat, toimitukset, muut ehdot kuten pikku neuvottelupalkkiot sovitaan vapaamuurarien keskinäisissä tapaamisissa. Samoin voidaan sopia kaikista muista järjestelyistä, joilla vältetään julkisia maksuja, kuten veroja työnantajamaksuja, alv, tullimaksuja.

5. ryhmä muokkaa yleistä mielipideilmastoa vapaamuurareille sopivaksi, poliitikot puhuvat sopivien lakien puolesta, oppilaitoksissa opetetaan vaivihkaa markkinataloutta. Tähän ryhmään kuuluvat rehtorit, dosentit, professorit, luennoitsijat, opettajat, urheiluseurojen edustajat.

6. ryhmä jäseniä varmistaa sen, että muiden sopimat asiat eivät mene mönkään jonkin ulkopuolisen valituksen vuoksi. Näitä ovat tuomioistuinten jäsenet (käräjäoikeudet, hovioikeudet, korkein oikeus, hallinto-oikeus), lääninhallitukset (nyk. aluehallintovirastot).

7. ryhmä varmistaa vielä sen, että jos joku jäsenistä rikkoo vaitiolovelvollisuutensa tai joku ulkopuolinen taho alkaa kyselemään liikaa, niin kyseinen henkilö ohjataan sopivalle lääkärille, joka ”hoitaa” potilaansa sopivalla lääkityksellä, lääkeyhdistelmällä joka on potilalle tuhoisa tai pikku hoitovirheellä. Eräs käyttökelpoinen vaihtoehto on psykiatrin diagnoosi mielisairaudesta tai jopa pakkohoitolähete. Kuka hullua sitten enää uskoo. Homma hoidettu.

Tähän ryhmään kuuluu lääkäreitä, psykiatreja, anestesiologeja, hammaslääkäreitä, kirurgeja, monenlaisia hoitoja, joissa voi vaikka puudutusaineen määrä lipsahtaa hiukan liialliseksi, tai leikkausveitsi lipsahtaa. Seurauksena mahdollisesti kirjallinen huomautus, ellei vapaamuurariveli oikeudessa toteaa pelkäksi vahingoksi.

Samoin on syntynyt koko joukko ”terapeutteja”, jotka käyttävät psykologeille tuttuja terapiamenetelmiä, mutta epäeettisesti ja vahingollisesti. Oikea psykoterapeutti osaa hoitaa potilaansa alitajuntaa ja tunnetasoa parantavasti. Väärä ”terapeutti” tekee sen päinvastoin. Tätä voidaan verrata uskonlahkojen käyttämään aivopesuun. (Lisätietoa mm Uskontojen uhrien tukisivuilta).

Samalla muodostuu verkosto, jossa jäsenet saavat järjestettyä toistensa avustuksella muille halpoja lainoja, halpoja autoja, halpoja tontteja, halpoja asuntoja, halpaa elektroniikka. Useimmissa tapauksissa jopa täysin ilmaisia etuja.

Tärkeä salassapitovelvollisuus on määrätty juuri tätä varten, ei siinä mitään mystiikkaaa tarvita. Samoin vapaamuurari ylenee asteikossa aina kun hoitaa ”asiallisen kauppakokonaisuuden”, joista muut muurarit hyötyvät.

Valtiolta jää vuosittain miljardeja saamatta tämän pikku veljesseuran toiminnan vuoksi. Viime kädessä rahat on poissa veronmaksajilta. Veroprosentit ja muut maksut olisivat useita kymmeniä prosentteja pienempiä ilman vapaamuurareita. Suomen kansa köyhtyy koko ajan ja pieni prosentti rikastuu valtavalla vauhdilla. Kas kummaa kun rikastuvat löytyvät vapaamuurarilistoilta.

Jokainen voi itse tarkistaa oman paikkakuntansa vapaamuurarit ja katsoa, mihin ryhmään he kuuluvat edellämainituista ottamalla selvää heidän asemastaan yhtiöissä ja yhteiskunnassa. Usein vapaamuurari on tärkeässä asemassa olevan henkilön perheenjäsen tai lähisukulainen, jolloin välitön suora yhteys jää piiloon. Monella päättäjänaisella on aviopuolisonaan vapaamuurari. Samoin päättäjien veljiä, poikia, isiä on muurareissa, joten äkkiseltään ei näyttäisi yhteyttä olevan. Perheen varallisuus kuitenkin kummasti vaan kasvaa, kun lähipiiristä löytyy muurari. 

Viime aikoin esillä olleet vaalirahoitusselvitykset ovat minimaalinen pintaraapaisu Suomessa tapahtuvasta korruptiosta. Ne yrittäjät jotka ihmettelevät tarjoustensa hylkäämisiä julkisissa kilpailuissa, voivat kummastua kun taustoja hiukan tutkii, niin mitäs muuta sieltä löytyy kuin vapaamuuraripäättäjä – vapaamuurariyrittäjä yhteys. Ellei ihan suoraan nimistä niin lähipiiristä ainakin. Sama koskee yksityisiä ihmisiä. Jos jokin asia ei suju viranomaisissa tai muussa julkisessa yhteisössä, kannattaa tarkistaa josko vapaamuurari havitteleekin samaa asiaa.