VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

20.4.2010 

Pikes Oy tuottaa kolhoosihankkeita: määrä korvaa laadun

Nurmeksessa varattu verovaroista 3,3 mijoonaan euroa pelkkiin hankkeiden kuntaosuuksiin

 

Bomban ja Sotkan aikaisempi tukeminen verorahoista on vaihtunut Nurmeksen kaupungin koneistossa nyt matkailuun liittyvien hankkeiden paperien pyörittämiseen.

Nurmeksen kaupunki on varannut kuluvalle vuodelle erilaisiin hankkeisiin peräti yli 3,3 miljoonaa euroa. Lisäksi rahaa ohjataan hankkeisiin myös muuta kautta erilaisten muiden kulujen kattamiseen.

Nurmeksen hankerahoitus on erittäin suuri. Lisäksi Pikes Oy:tä tuetaan muilla verorahoilla, tälle vuodelle myönnettiin mm. oiminta-avustusta 143 141 euroa ja erillisenä hankerahoituksena on junailtu vielä 173 480 euroa.

Pikesin listalla on jo 20 henkilöä. Kohta varmasti enemmän kuin kaupungin keskushallinnon listoilla, kun virkamiestenkin valmistelu- ja suunnittelutehtäviä siirretään hankkeiden nimissä Pikesin projekteiksi.

Pikesin ja hankerahoituksen turvaamisen rinnalla Nurmes leikkaa åalvelujaan. Esimerkiksi noin 100 oppilaan Lehtovaaran ala-aste lakkautetaan tänä keväänä, oppilaat keskitetään jo kahteen kouluun. Kaikki kyläkoulut on lakkautettu jo aikaisempina vuosina. Myös muita palveluja karsitaan ja minimoidaan, ja erilaisia maksuja on korotettu ja korotetaan. 

Muut kohteet tyrmätään

Välillä hankkeen tukeminen on todella pienestäkin kiinni, kun hanke ei liity mitenkään kaupungissa vain matkailuun hurahtaneiden päättäjien "hankehöyryihin": Nurmeksen kaupunginhallitus mm. päätti 6.4.2010, että kaupunki ei osallistu Itä-Suomen yliopiston alaisen sosiaalityön kehittämishankkeeseen. Kaupungin rahoitusosuus olisi ollut vain 500 euroa.

Seuraavassa kokouksessa (19.4.10) rahaa kyllä esitettiin johonkin maakuntahallituksen virittelemään reittihankkeeseen, kun sillä on vain jonkinlainen yhteys Nurmeksen kaupungin päättäjien matkailuharrasteluun.

Samalla kaupunki ei pidä huolta edes asukkaittensa vuokrataloyhtiöistä. Saramon vanhusten vuokrataloyhtiöltä evättiin parin tonnin tuki. 

Maakuntaliitto hankeajattelun takana

Maakuntaliitoissa ohjaillaan hankerahoituksia hyvin voimakkaasti, asemaa on entisestään vahvistettu. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton myötävaikutuksella Pikesistä on tullut lähinnä matkailualan projektitehdas,  jonka tuotoksista hyvin harvoilla on edes käytännön yhteyttä yritysten ja yrittäjien luovaan kehittämistoimintaan.

Hyvä esimerkki on ns. Eetu-hanke, jonka 657 000 euron kustannusarviolla pyöritetään lähinnä Pikesin palkkalistoilla olevia työntekijöitä, henkilöstömenoiksi on todettu ainakin 274 300 euroa. Ja suunnitelmien ja erilaisten tutkimuspalvelujen ostoihin on varattu 251 700 euroa. Rahoitus ei kohdistu ollenkaan yrittäjiin, vain hallinnon pyörittämiseen.

Eetu-hankkeen tavoitteena on muka luoda 80 uutta kolhoosityöpaikkaa. Perustamalla mm. jokin etätyökeskus eli kolhoosi. Kaikki lisäkulutkin maksetaan verovaroin, myös tähän tarkoitukseen suunnitellun kolhoosikeskuksen ylläpitokulut.

Useissa kunnissa esim. kaupunginjohtaja saa parempaa tulosta aikaiseksi uusien yritysten perustamisten osalta. Nurmeksessa Pikesistä on tehty toimija, johtavat virkamiehet junailevat takana.

Kuten edesmenneessä Neuvostoliitossa, kolhoosien määrä korvasi laadun. Niin myös Nurmeksessa Pikesin myötä. Hankkeilla pidetään illuusiota yllä jatkuvasta kehittymisestä. Raameilla ja ohjeistuksella tyrehdytetään viimeinenkin luovuus. 

EU-hankkeiden tavoitteet ovat osoittautuneet vain määrällisiksi. Nurmeksessakin tulokset mitataan paperipinoina ja numeroina. Papereihin ynnätään mm. kaikki yhteydenotot Pikesiin, EU:n ohjeistuksen mukaan nekin ovat hanketuloksia, jos yritys on kysellyt vaikka tyhjiä liiketoimintatiloja Pikesin kautta.