VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

MIKSI YLÄ-KARJALA KAUNISTELEE KYRÖLÄN MRSA-SAIRAALABAKTEERITILANNETTA?

Nurmeksen paikallislehti Ylä-Karjala uutisoi elokuussa 7.8.2007 , että ”Sairaalabakteeri saatu kuriin Kyrölässä”.

Miksi Ylä-Karjala kaunistelee tilannetta, vaikka MRSA-sairaalabakteeri on elinikäinen tauti. Sairaalabakteeritartunta voi myös levitä. Onko tämä sitä Ylä-Karjalan Nurmesta koskevaa kaunistelevaa imagouutisointia?

Nurmeksen kaupungin sosiaalilautakunnan 7.8.2007 pöytäkirjassa todetaan selvästi MRSA-sairaalabakteerin vakavuus:

”MRSA (metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus) on ehkä tunnetuin sairaalabakteeri. Sairaalabakteeri tarkoittaa sellaista bakteeria, joka on antibiooteille tavanomaista vastustuskykyisempi, jota esiintyy sairaaloissa avohoitoa enemmän ja joka aiheuttaa huonokuntoisille sairaalapotilaille infektioita. MRSA-infektion saavat tavallisimmin sairaalapotilaat, jotka ovat iäkkäitä tai vaikeasti sairaita tai joilla on avoimia haavoja tai katetreja.”

”Kyrölän palvelukeskukseen tulleen asiakkaan virtsanäytteestä löytyi toukokuun 2007 lopussa MRSA-sairaalabakteeri. Löydöksen jälkeen tutkittiin huonetoverit ja uusien löytöjen perusteella kaikki Kyrölän palvelukeskuksen asukkaat, terveyskeskuksen pitkäaikaishoidettavat, Pielisen-Karjalan Dementiakodin asukkaat sekä useita kotona asuvia henkilöitä. Positiivisia tuloksia löytyi kaikkiaan 18. Lähimenneisyydessä kaikilla positiivisen näytteen antaneilla oli iso sairaanhoidollinen toimenpide tai pitkäaikainen hoitojakso sairaalalaitoksessa.”

”Henkilöstö on aktiivisesti ollut mukana miettimässä ratkaisuja MRSA-positiivisten asiakkaiden hoitamiseksi siten, että bakteerin leviäminen saataisiin estettyä.

"MRSA-positiivisten joukon kasvaessa todettiin, että epidemian leviämisen estämiseksi olisi tässä vaiheessa järkevintä muodostaa Kyrölän palvelukeskukseen oma yksikkö näiden asiakkaiden hoitamiseksi."

”Yksikön perustamisvaiheessa palkattiin lisähenkilöstöä lukuisien asukassiirtojen, tilojen uudelleen järjestelyn sekä tilojen desinfioinnin takia. Yksikössä on myös oltava omat apuvälineet, kuten pyörätuolit ja siirtojen apuvälineet. MRSA-bakteerin leviämisen estämiseksi (henkilökunta, omaiset, muut asiakkaat) on käytettävä muita yksiköitä runsaammin suojavaatteita ja desinfektioainetta. Yksikössä on normaaleja Kyrölän osastoja isompi henkilöstömiehitys, koska henkilöstön suojautuminen hidastaa toimenpiteiden suorittamiseksi.”

”Asukkaitten omaisille on tiedotettu asiasta kirjeitse ja MRSA-yksikön asukkaiden omaisilta tullaan keräämään asiakaspalautetta toiminnan kehittämiseksi.”

 

MRSA-TILANNE PAHENTUNUT

Kyrölän palvelukeskukseen perustettiin kesällä MRSA-yksikkö. Syyskuussa ilmenneiden uusien MRSA-asiakkaiden vuoksi on jouduttu siihen, että entisen 15-paikkaisen yksikön tilalla on nyt 28-paikkainen yksikkö. Tämä on käytännössä jaettu kahteen 14-paikkaiseen yksikköön.

Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa 25.10.2007, koska sosiaalilautakunta esitti lisäkustannusten kattamiseksi lisämäärärahoja. Suurempi MRSA-yksikkö loppuvuodelle 2007 aiheuttaa mm. lisähenkilöstön palkkaamisen tarvetta. MRSA:sta loppuvuodeksi aiheutuvat lisäkustannukset on arvioitu seuraavasti: henkilöstökulut 37.800,00 euroa, hoitotarvikkeet 5.000,00 euroa ja lääkkeet 3.000,00 euroa.