VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

31.5.2013

Kaupungin työntekijöistä revitään vimeinenkin, samalla palvelut heikkenevät

Nurmes säästää 2 miljoonaa euroa tuloksestaan kaupungin investointeihin - mm. maksuja korottamalla

Nurmeksen kaupunginkamreeri Jari Lampisen mukaan kyse ei muka ole säästöistä, kun kaupunki aikoo säästää 2 miljoonaa euroa kaupungin tuloksesta neljän vuoden aikana. Lampinen toteaa (Y-K 25.5.13), että kysymys ei oikeastaan ole säästöistä, sillä rahaa ei ole tarkoitus säästää investointeihin, ohjelmalla parannetaan tehokkuutta ja tuottavuutta". 

Eikö kysymys muka ole kaupungin säästöistä, kun tämän vuoden säästötavoite (0,5 milj. euroa) pitää sisällään mm. seuraavia ehdotuksia:

- jalkakäytävien talvikunnossapidon kustannuksia ollaan siirtämässä kiinteistönomistajille,

- vesi- ja viemärimaksuja aiotaan korotttaa,

- kiinteistöjä myydään,

- toimitila-asiamiehen palveluista luovutaan

- terveydenhuollon palvelumaksujen nostamista suunnitellaan,

- kotipalveluhenkilöstön työstä ollaan karsimassa esimerkiksi vanhusten kauppatavaroiden kerääminen kaupan hyllyiltä.

Nämäkö eivät ole säästöjä kaupungin taholta, ja samalla rahan ohjaamista muihin kuluihin kuten investointikuluihin mm. yrityksien tarpeisiin. Maksajiksi laitetaan asukkaat, esimerkiksi vesi- ja viemärimaksuja sekä palvelumaksuja korottamalla. Myös kiinteistöjenomistajille suunniteltu jalkakäytävien talvikunnossapidon siirtäminen kohdistuu vain taajama-alueen asukkaiden maksettavaksi, myös taloyhtiöissä, ei haja-asutusaluiden asukkaille.

Kunnallisveroprosentin korottaminen olisi huomattavasti tasapuolisempi kaupungin asukkaille, kaikki haja-asutusalueiden asukkaat eivät osallistu esimerkiksi jalkakäytävien talvikunnossapitoon, eivätkä kaupungin vesi- ja viemärimaksuihin.

Yhtiöitä ja Jukolan Osuuskauppaa halutaan tukea verorahoilla

Vasltuustoseminaarissa  sivistyslautakunnan pj. Yrjö Räsänen (sd.) esitti yhdeksi säästökohteeksi Sotkan kylpylän kuntakäytön korvauksesta luopumista. Jukolan Osuuskaupalle maksetaan välillistä yritystukea jokaisesta paikkakuntalaisen uintikerrasta, kymmeniätuhansia euroja vuosittain.

Valtuustoseminaari osoitti, kuinka tiukasti Nurmeksen kaupunki on sidottu Jukolan Osuuskakaupan toiminnan tukemiseen myös Sotka-kylpylän rahoituksen osalta. Pertti Ryynänen (kesk.) reagoi Yrjö Räsäsen esitykseen (em. lähde), että "jäähalli pitäisi mieltää kunnalliseksi liikuntapaikaksi, silloin ei voida vastaavasti uintiharrastuksen tukea vähentää".

Nurmeksen Jäähalli toimii osakeyhtiöpohjalta, keskustalainen Pertti Ryynänen on siis mieltämässä valikoiden osakeyhtiöt 'kunnallisiksi liikuntapaikoiksi', ja samalla tavalla hän näkee S-ketjun Jukolan Osuuskaupan omistaman kylpylänkin 'kunnallisena liikuntapaikkana', jota pitää tukea verorahoin?

Tällaisessa tilanteessa Jukolan Osuuskaupan hallintoneuvoston pj. Matti Timosen (kesk.) kommentti (Y-K 7.5.13) on suorastaan surkuhupainen vääristymä, joka on näköjään pinttynyt varsinkin keskustapuolueen edustajiin. Timonen totesi, että "jos Jukola ei olisi matkailussa, ala olisi luultavasti näivettynyt kaupungissa". - Todellisuudessa "käenpoikasen" ruokkiminen on johtanut koko matkailualan yritystoiminnan näivettymiseen Nurmeksen kaupungissa, yhden ehdoilla mennään ja vielä sitä verorahoilla tukien muodossa jos toisessa.

Omaishoidontukea ei nostettu, luonnollista poistumista odotettiin?

Valtuustoseminaarissa todettiin, että sosiaalitoimen "kuluista nipistäminen tänä vuonna vaikeaa, koska jo nyt tiedetään, että omaishoidontukeen tarvitaan lisää rahaa". Tilanne oli kuitenkin tiedossa heti tammikuussa, ei nyt toukokuussa. Myös sosiaalilautakunnan puheenjohtajana toimiva Leena Moilanen (kesk.) on ollut tilanteesta tietoinen jo vuodenvaihteessa, mutta mitään päätöksiä omaishoidontuen määrärahojen korottamiseksi ei ole saatu aikaan.

Viime vuonna päätettiin, että omaishoidontukeen varattuja määrärahoja ei nostettu yhtään tälle vuodelle. Heti vuodenvaihteessa uudet omaishoitajat jäivät ilman omaishoidontukea ja osa odottaa edelleenkin tukieuroja. Määrärahoista päätettäessä viime vuonna luottamushenkilöt  laskivat kaiken sen varaan, että luonnollinen poistuminen tai siirtyminen laitoshoitoon riittäisi. Mutta kun omaishoidossa olevia ihmisiä ei kuollutkaan tai siirtynyt laitoshoitoon.

Näin tyly oli Nurmeksen virkamiesjohdon ja valtuutettujen suhtautuminen viime vuonna omaishoitoon ja omaishoidontuen saajiin.

Liikuntakyvyttömät vanhukset maksamaan, että saavat ruokansa ostoskoriin

Valtuustoseminaarissa paljastui myös, että "sosiaalijohtaja Ritva Tikan mukaan kotipalveluhenkilöstön työstä ollaan karsimassa esimerkiksi vanhusten kauppatavaroiden kerääminen kaupan hyllyiltä" (em. lähde). Vanhus pistetään näköjään itse keräämään kauppatavaransa, vaikka kotipalveluhenkilö kaupassa muuten kävisikin.

Toinen vaihtoehto on, että tässäkin asiassa esimerkiksi liikuntakyvytön vanhus joutuu maksamaan kaupalle, että saa jollakin tavalla kaupasta ruokaa koriinsa, kauppa kerää maksua vastaan tavarat kaupan hyllyltä koriin ja kotipalveluhenkilö käy ne vain maksamassa ja hakemassa. Vanhus ja muut kauppa-apua tarvitsevat pistetään maksamaan.

Kaiken huipuksi em. lehdessä "Leena Moilanen (kesk.) pitää valtuustoseminaarin antia varsin hyvänä". Vaikka 'anti' on ollut kuin "hölmöläisten sukukokouksesta".

Ainoat valopilkut valtuustoseminaarissa olivat, että Yrjö Räsänen kyseenalaisti Jukolan Osuuskaupan kylpylän jatjuvan tukemisen verorahoilla ja että Jukka Mikkonen (ps.) kysyi, onko rakennusvalvonnasta opittu jotain Kirkkokadun koulun peruskorjauksen jälkeen.

Kirkkokadun koulussa sairastutaan

"Jo vähintään kuusi lasta menettänyt kenties loppuiäkseen terveytensä Kirkkokadun koululla. Ja lisää tulossa? Miten palautatte luottamuksen heti?" (Y-K 9.5.13)

"KKK:n oirekysely/ Tuula Putus: 20 pahasti oireilevaa oppilasta, tarkempi tutkimus tarpeen. Ihotestit ja vasta-ainetestit sekä keuhkojen toimintatutkimus! Valtuusto, vastuu on teidän." (em. lähde)

Sisäilmatalo Kärki Oy:n rakennusterveysasiantuntija Minna Laurisen mukaan "rakennusten sisäilma ei ole vielä hyväksyttävällä tasolla". Oirekyselyn tegnyt työterveyshuollon professori Tuula Putus totesi kysymykseen tuleeko lisää sairastuneita, että "kun kyseessä on monivuotinen ongelma, niin voi tulla".

Vanhempainpiirin puheenjohtaja Pasi Karjalainen on todennut, että "oirekyselyn perusteella voi tulla tarvetta usean oppilaan väistötiloille, tilaratkaisut ja opetussuunnitelmat pitää tehdä hyvissä ajoin, ettei viime syksyn soutaminen ja huopaaminen enää toistu".

Kivikoulun lisäksi myös vanhassa puukoulussa on selvästi sisäilmaongelmia viime talvena tehdyn kyselyn mukaan. Kouluja on tarkoitus jälleen kerran korjailla alkavan kesän aikana.

Vanhukset halutaan kyliltä kaupungin vuokra-asuntoihin

Osakeyhtiöitä ja yrityksiä kyllä tuetaan verorahoilla, mutta ei ihmisten asumista taajaman ulkopuolella, kun esim. Petäiskylän vanhustentaloyhdistyksestä on kyse.

Nurmeksen kaupunginhallitus hylkäsi 20.5.13 Pesäiskylän vanhustentaloyhdistyksen takausanomuksen ja kehotti yhdistystä lopettamaan toimintansa. Ainoastaan Jaana Meriläinen (ps.) oli eri mieltä ja jätti eriävän mielipiteen päätökseen.

Nurmeksen tavoite on selvästi saada Petäiskylän vanhustentalossa asuvat asukkaat kaupungin omiin vuokra-asuntoihin ja Kyrölän tyhjiin huoneisiin. Päätöstäkin on perusteltu kaupungin omilla tyhjillä vuokra-asunnoilla.

Petäiskylän vanhustentaloyhdistyksen pj. Kari Kärnä toteaa hyvin (Y-K 23.5.13) "rakennuksen ja asuntojen olevan hyvässä kunnossa ja asukkaiden olevan entisiä petäiskyläläisiä, jotka eivät halua muuttaa muualle, kesäkuussa taloon muuttaa uusi vuokralainen, kun vielä kuudeskin asunto menisi, rahatilanne kohenisi jo selvästi".

Kärnä luottaa neuvotteluihin Valtionkonttorin kanssa, hänelle on sanottu, ettei asukkailla ole hätää. Yhdistys on tällä hetkellä vapaaehtoisessa velkasaneerauksessa, mutta maksamatta on vuodesta 2008 lähtien kaikkiaan 34 000 euroa.

Miksi Nurmeksen kaupunki ei halua tukea kylien toimintaa, kun pelkästä takauksesta olisi kysymys kunnan asukkaiden asuntoasiassa? Kyllä rahaa käytetään joutavien hankkeiden rahoituksiin ja jopa eräiden yrittäjien hankkeiden takauksiin.

Muutama vuosi sitten kaupunki ei myöntänyt avustusta eikä lainaa Petäiskylän vanhustentaloyhdistyksen kaivon puhdistamiseen. Kysymys oli muutamasta tuhannesta eurosta. Yksityinen henkilö rahoitti kaivon puhdistamisen.  Samaan aikaan kaupunki tuki maitolaiturin rakentamista Lipinlahden tienvarteen, kun keskustalaiset verorahojen rahakistunvartijat niin halusivat kaupunginhallituksessa.

Kaupungin henkilöstö erittäin tiukilla

Samaan aikaan, kun kaupunki suunnittelee näitä säästökohteita ja maksujen korottamisia, henkilöstö on ajettu erittäin tiukille. Sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä sivistystoimen puolella, mutta myös teknisessä toimessa henkilöstömäärä on niin minimissä, että pienikin yllättävä muutos tai uusi tehtävä pistää "pakan sekaisin". Teknisen toimen puolella esim. tietojenkäsittelyongelman takia huhtikuun puolivälissä oli heti lähes 30 lupahakemusta käsittelemättä, sosiaalipalvelujen puolella ylitetään esim. tukihakemuksien käsittelymääräaikoja.

Nurmeksen kaupungin johtavat virka- ja luottamushenkilöt voisivat helposti parantaa henkilöstönsä työhyvinvointia, esim. palkkaamalla pysyvää työvoimaa tarpeeksi asioiden hoitamista varten. Poliitikotkin ovat tietoisia esim. vanhusten palveluissa olevan liian vähän henkilökuntaa, liian vähän hoitajia esim. vuodeosastoilla ja Kyrölässä, liian vähän työntekijöitä lasten- ja nuorten palveluissa, sosiaalitoimessa, teknisessä toimessa jne. Mutta mitään ei haluta korjata, kun ne ovat mm. kaupunginkamreeri Jari Lampisen säästökohteina.

Samaan aikaan kun työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista ei ajatella, muutamien uusien työntekijöiden palkkaamiseksi lautakuntien ja terveydenhuollon kuntayhtymän palvelukseen, niin samaan aikaan rahaa kyllä löytyy epäolennaisiin ja vähemmän tärkeisiin hankkeisiin. Kaupungin työntekijöistä revitään vimeinenkin selkärangasta, samalla palvelut heikkenevät.