VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

17.1.2013

Hyvärilän Jukka Kuhasella Koda Productions -yhtiössä henkilökohtainen sähköpostiosoite

Loma-Nurmes Oy haluaa siirtää selvityksen antamista opetusministeriölle 100 000 euron mediabussiavustuksesta

Loma-Nurmes Oy hakee mediabussihankinnalle valtionavustuksen käyttöajan pidentämistä, vaikka pakettiauto kameroineen on jo ajat sitten hankittu. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi lähes kaksi vuotta sitten 11.3.2011 Hyvärilän Nuoriso- ja matkailukeskukselle/ Nurmeksen kaupungin pyörittämälle Loma-Nurmes Oy:lle valtionavustuksena 100 000 euroa "mediabussin" hankintaan ja varustamiseen.

Opetusministeriö on maksanut välittömästi päätöksen jälkeen maaliskuussa 2011 puolet (50 000 euroa) ja loput 2.8.2011 Loma-Nurmes Oy:lle.

Myönnettyyn avustukseen sovelletaan valtion avustuslakia (688/2001). Avustuspäätöksessä todetaan, että selvitys avustuksen käytöstä olisi pitänyt antaa jo 30.4.2012 mennessä.

Nyt jostakin syystä 100 000 euron avustuksen ja hankintojen jälkeen Loma-Nurmes Oy ei ole toimittanut selvitystä ministeriölle. Ensin Loma-Nurmes Oy haki selvityksen määräaikaan pidennystä 31.12.2012 asti. Viimeisimpänä käänteenä Loma-Nurmes Oy on nyt hakenut selvitysajan määräajan mennessä umpeen ko. valtionavustuksen käyttöajan pidentämistä tämän vuoden loppuun, 31.12.2013 asti.

Tukirahat käytetty ajat sitten

Loma-Nurmes Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kuhasen opetusministeriölle laatimassa kustannusarviossa todetaan, että "hankinta on toteutettu lopullisesti elokuuhun 2011 mennessä". Ja viimeistään viime syksynä opetusministeriön 100 000 euron avustusosuus oli käytetty, "mediabussi esiteltiin lehdistöllekin  lokakuussa 2012.

Ylä-Karjalan (2.10.12, Anu Saarelainen) jutussa todeten, että kaikki "rahat Mediabussi-hankkeeseen nuorisokeskus on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä". Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, tässä Nurmeksen kaupungille tulevia kustannuksia kaunistelevassa jutussa. Jo hankkeen kustannusarviossakin puhutaan 150 000 euron hankinnasta, pelkästään ensimmäisen vuoden osalta. Karjalaisessa 10.10.12 puhutaankin oikein opetusministeriön tuesta. Nurmeksen kaupunki on jo hankintavaiheessa maksanut 40 - 50 000 euroa tästä "paketista".

Ministeriön avustus edellyttää suunnitelman noudattamista ja selvityksen antamista. Myös hankintalakia on noudatettava opetusministeriön tukemissa hankinnoissa, kun mm. "tavara- ja palveluhankinnat ylittävät 30 000 euroa" (opas avustusten hakemisesta). Yli 30 000 euron hankinnat on kilpailutettava. Jukka Kuhasen esittelemän suunnitelman mukaan yksi kamera on maksanut paperilla jo noin 40 000 euroa (Red One -kamera, 4K-täyssetti) ja auto 62 000 euroa.

Harkinnanvaraisten valtionavustusten myöntämiseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001), joka on yleislaki. Yleisavustusperusteen liitteinä selvitykseen vaadittaisiiin Loma-Nurmes Oy:n tuloslaskelma tulo- ja menolajeittain ja tase liitetietoineen, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus/ toiminnantarkastuskertomus sekä muut erikseen pyydetyt liitteet ja lomakkeet. Näiden selvitykseen liittyvien liitteiden toimittaminenko tuottaa nyt päänvaivaa Nurmeksen kaupungille ja Jukka Kuhasen porukalle?

70 000 euron vuosittaiset käyttökulut

Loma-Nurmes Oy Jukka Kuhasen opetusministeriölle toimittaman kustannusarvion mukaan "kuvaus- ja äänikaluston hankintakustannukset olisivat olleet kaikkiaan noin 78 000 euroa ja autokaluston verollinen hankintakustannus enintään 62 000 euroa. Näin ollen kokonaishankintakustannukseksi hankkeessa muodostuisi yhteensä 150 000 euroa."

- Laskutoimitus osoittaa tästä kuitenkin vain 140 000 euroa, joten Hyvrärilässä ei hallita edes yhteenlaskua avustushakemuksissa.

- Hupaisinta on, että tällaiset avustushakemukset menevät läpi opetusministeriössä. Ilman korjaus- ja täsmennysvaatimuksia. 

Loma-Nurmes Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kuhasen kustannusarviossa arvioidaan lisäksi "vuotuisiksi käyttökustannuksiksi 70 000 euroa". Tästäkään paikallislehti Ylä-Karjala (em.) ei ole kertonut mitään, sama vaikenemisen sävel on ollut maakuntalehti Karjalaisessa (10.10.12, toim. Esa Nevalainen).

Lehdet ovat myös vaienneet siitä, että kysymys on "ikuisesta tukihankkeesta",ainakin Loma-Nurmes Oy:n Kuhasen mielestä. Vaikka Opetusministeriön jatkuvat tuet hankkeille ovat EU-lainsäädännönkin vastaisia, niissä on mm. tukemista rajoittava kolmen vuoden yläraja.

Loma-Nurmes Oy:n toimittamassa kustannusarviossa todetaan: "Hankkeen lopullinen toteuttaminen edellyttää Opetusministeriön sitoutumista tämän tasoisen vuotuisen toiminta-avustuksen (70 000 e) osoittamista mediabussitoimintaan vähintään kolmen ensimmäisen vuoden ajan ja sen jälkeenkin toiminnan toteuttaminen edellyttää toiminta-avustusta arviolta 70 prosenttia mediabussin vuotuisista käyttökustannuksista turvaamaan mediabussin toimintaedellytykset."

Näin hankkeita junaillaan opetusministeriön kanssa, vaikka jo Loma-Nurmes Oy:n/ Jukka Kuhasen suunnitelma on lainvastainen "iäisyyshankkeena". Opetusministeriö tietysti muuttaa lainvastaisen tukensa jatkossa osaksi vuosiavustusta, Hyvärilän nuorisokeskustoimintaan naamioituna. Näin todennäköisesti toimitaan opetusminsteriössä myös muiden joskus syntyneiden hankkeiden kohdalla, myös nuorisokeskuksiin liittyvissä rakennushankkeissa joissa matkailumajoitus- ja toimitiloja rakennetaan tukieuroilla ja niihin liittyviä kustannuksia sisällytetään opetusministeriön vuosiavustuksiin? Niin mm. Nurmeksen kaupungin kohteessa: Loma-Nurmes Oy/ Hyvärilän nuorisomatkailukeskuksessa.

Missä on palkattu henkilökunta?

Käyttökustannuksien osalta ministeriössä hyväksytyssä suunnitelmassa todetaan, että "mediabussiin palkataan kaksi media-alan ammattikoulutuksen saanutta henkilöä" (42 000 e/ vuosi). Missä nämä ovat, kun niitä ei ole ainakaan julkisesti haettu?

Sen sijaan julkisuudessa on manittu (Ylä-Karjala 2.10.12), että Jarmo Korhonen "on sitoutunut olemaan mukana laitteiston käyttöönottovaiheessa pari vuotta". Onko Jarmo Korhonen siis ne "kaksi media-alan ammattikoulutuksen saanutta henkilöä", jotka opetusministeriö on hyväksynyt hankerahoituksen yhteydessä? Lisäksi Ylä-Karjala (2.10.12) ei ole esitellyt Jarmo Korhosta yhtiönsä Koda Productions Oy:n toimitusjohtaja.

Opetusministeriön hyväksymässä suunnitelmassa todetaan, että kaikki pyöritetään Loma-Nurmes Oy:n kirjanpidon kautta: "Loma-Nurmes Oy/ Hyvärilän nuorisokeskus vastaa bussista sekä bussin henkilökunnan hankinnoista ja sitä kautta myös henkilökustannuksista. Kaikki em. liittyvät sopimukset mediabussiin liittyen solmitaan Hyvärilän nuorisokeskuksen kanssa." Kaikki siis pyöritellään Loma-Nurmes Oy:n kirjanpidossa.

Opetusministeriön virkamiehet eivät vastaa kysymyksiin

Opetusministeriön ko. asiasta päättäneillä virkamiehillä on ollut viikko aikaa vastata kysymyksiin. Avustuspäätöksen ovat hyväksyneet kulttuuriasiainneuvos Immo Parviaisen esittelystä myös ylijohtaja Riitta Kaivosoja. Viimeksi maanantaina Parviainen sanoi vastaavansa parin päivän päästä, vastauksia ei ole kuitenkaan kuulunut (juttu päivitetään mahdollisten vastausten jälkeen).

Kysymykset:

1. Hyvärilä on hankkinut aikoinaan antamanne päätöksen perusteella 100 000 euron kameralaitteet/ mediabussin jo yli vuosi sitten, asiasta on myös uutisoitu. Selvitys hankinnasta piti antaa teille jo viime vuoden puolella. Mistä on nyt kyse, Hyvärilä hakee ko. valtionavustuksen käyttöajan pidentämistä?


2. Onko 100 000 euron hankinnassa noudatettu kilpailulainsäädännön velvoitteita? Jo yksittäinen kamerahankinta on ollut noin 40 000 euroa, autosta puhumattakaan?

3. Onko 2 työntekijää muka palkattu (mainittu suunnitelmassa), eivät ole olleet julkisessa haussa? Vai onko järjestelty "työpaikka" Jarmo Korhoselle/ Koda Prodactions Oy? Hän on lehtitietojenkin mukaan sitoutunut 2 vuodeksi.

4. Miksi opetusministeriö tukirahoillaan vääristää media-alan kilpailua ja vaikeuttaa alan yrittäjien toimintaa. Medialaitteita on vuokrattavissa asiantuntija-yrittäjien kera yksityisiltäkin yrittäjiltä. Hyväksymänne Hyrärilän suunnitelman mukaan tämä "mediabussi" yrittää kilpailla ja tehdä myös tulosta vuosittain?

5. Hankkeissa on 3 vuoden maksimiaikoja tukirahojen takia. Hyvärilän suunnitelman mukaan teiltä on haettu rahoitusta "iäisyysprojektiin", jatkuvaa avustusta myös tämän 100 000 euron tuen ja 3 vuodenkin jälkeen. Näinkö te toimitte (naamioitte jatkossa kilpailua vääristävät tuet nuorisokeskuksen muihin vuosiavustuksiin)?

Jatkot elokuvajuhlan pienelle piirille?

Nurmeksessa kaupungin verorahoilla pyöritetyt  ryyppyjuhlat elokuvajuhlien nimissä osoittautuivat "pienen piirin kekkereiksi". Kolmen vuoden aikana kaupunki maksoi ja takasi kaikki kulut tapahtumalle, jonka järjestelyjä hoito Loma-Nurmes Oy ja Koda Productions Oy.

Vuosien aikana ainakin Koda Productions -yhtiön henkilöstö sai täyden ylöspidon verorahoilla, kutsuvieraidensa kera. Yhtiön henkilöstöstä ainakin Jarmo Korhonen, Kai Lehtinen, Antti Virmavirta ja Heikki Rantanen  "loistivat" tapahtumissa.

Kun sukset alkoivat joka syksyisten tappiolukujen jälkeen mennä ristiin maksajan, Nurmeksen kaupungin kanssa, niin alkoi loan heitto kaupunkia kohtaan. Taustalla oli myös samaan revohkaan liittynyt elokuvahanke keväällä 2012. Siihen yritettiin hakea Nurmeksen kaupunkia päätukiaksi, lähes tuottamaan elokuvahanketta Karjalan korpien kaukopartiosta.

Nyt viime joulukuussa, vuoden 2013 talousarviopäätösten viimeisenä painostusaikana, myös paikallislehti Ylä-Karjala kantoi kortensa kekoon yrittäessään painostaa osaltaan Nurmeksen päättäjiä elokuvatapahtuman tukemiseksi myös jatkossa. Asia nostettiin sopivasti esille isolla jutulla juuri ennen vuoden 2013 talousarviopäätöksiä.

Ylä-Karjalassa (13.12.12) em. yhtiöporukka sai vapaasti heittää herjaa, että mm. "kaupungin pitkäjänteisyys on loppunut" (Koda-yhtiön Heikki Rantanen). Rantasen kommentti "Pielinen on suuri järvi, ja vettä riittää muuallakin" kertoo hyvin vain Rantasen 'rannoille pääsy' -tarpeesta verorahoilla.

Nurmeksen elokuvatapahtumaa on ollut helppo hoitaa mm. osana Koda Productions Oy:n pr-toimintana, kun kaikki kulut on maksettu verorahoista. Silti tapahtuma ei pystynyt pysymään vuosittain edes budjeteissaan, viime syksynäkin budjetti ylitettiin vielä ainakin 9000 eurolla.

Koda Productions -yhtiön toimintaa elokuvatapahtuman ruokintalaudalla kuvastaa hyvin myös toimitusjohtaja Jarmo Korhosen kommentointi: "Jos Koda lähtisi juhlia tuottamaan, olisi ne ajateltava täysin liiketalouden kannalta" (13.12.12). Lisäksi Korhonen toteaa, että "meillä ja kaupungilla on eri lähtökohdat juhliin. Minkä takia ottaisin harteilleni yhtiön kautta Nurmeksen mainostamisen". He siis vain haluavat pyörittää jotakin jossakin kunnassa verorahoilla, ilman mitään omaa tuotantoriskiä.

Näin siis toimiittiin eri lähtökohdista reilun kolmen vuoden ajan, verorahoilla. Lisäksi jokainen yritys/ toimija kaupungissa yhteistyötä tehdessään, vääjäämättä mainostaa paikkakuntaa, tässä tapauksessa Nurmesta. Jos joitakin kontakteja Nurmeksessa järjestettäviin tapahtumiin liittyy. Ei tämän luulisi olevan ihmeellistä Korhoselle/ Kodalle, tapahtumahan oli Nurmeksessa?

Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsi on nostanut esille myös järjestäjien osalta myös alkoholin käytön yleisötapahtumissa: "alkoholinkäyttöön on puututtava, sitä ei voi sallia työaikana ollenkaan, tästä en tingi, Saatsi painottaa (em. lähde). Tapahtumien juontajat ovat olleet jopa aivan tööt ryyppyreissullaan.

Koda Productions Oy näyttää olevan "monessa mukana". Nettisivujensa mukaan Nurmeksen kosteassa elokuvatapahtumassa on on tainnut käydä lähes koko yhtiön henkilöstä kavereineen. Varmasti yhtiölle aika kiva pr- ja kontaktitilaisuus, jonka kulut Nurmeksen kaupunki on maksanut kolmena vuotena peräkkäin? Yhtiön toimitusjohtaja Jarmo Korhoselle sen sijaan ei käy näköjään mitenkään paikkakunnan mainostamisen tapahtuman yhteydessä: "Minkä takia ottaisin harteilleni yhtiön kautta Nurmeksen mainostamisen" (em. lähde).

Lisäksi tämän yhtiön yhteystiedoista löytyy Jukka Kuhanen, yhtiön henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen kera (kohta se varmaan poistetaan). Eräät Loma-Nurmes Oy:n työntekijät istuvat siis kahdella jakkaralla, tässäkin asiassa verorahoja kalasteltaessa.

Vedätysyritykset jatkuvat

PielisPlussan 16.1.13 jutussa loistivat jälleen Koda Productions Oy:n puuhamiehet, näyttelijä Kai Lehtinen ja Loma-Nurmes Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kuhanen.

Kai Lehtisen haastattelut osoittavat, että mitkään muutkaan Pohjois-Karjalan kunnat eivät ole kiinnostuneet elokuvatapahtumasta verorahoilla: "uudesta juhlapaikkakunnasta en kuitenkaan voi vielä tässä vaiheessa sanoa mitään". Juttu paljastaa, että neuvotteluja on nyt taas käyty Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa verorahojen upottamisesta pohjattomaan suohon.

Nurmeksen kaupunginjohtajan Asko Saatsin kommentit todistavat, että maakuntaliitto olisi ollut tukemassa Nurmeksen tapahtumaa 20 000 veroeurolla, Nurmeksen 15 000 euron lisäksi. Taloudellista vastuuta olisi siis kantanut myös Koda Productions Oy. Mutta eihän se tuki riitä tälle porukalle. Tapahtuma tuotti tappiota "kolmen vuoden aikana yhteensä 105 000 euroa kaupungin tuki mukaan luettuna", toteaa Asko Saatsi. "Yhtiön miehet" haluaisivat vain eläteiksi verorahoilla, ilman mitään tapahtuman talousvastuuta.

Kuhasen "poskettomat leuat" käy jälleen

Loma-Nurmes Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kuhasen veistelyt PielisPlus-lehden sivuilla ovat jo oma lukunsa. Kuhanen yrittää vielä viritellä ja kaupata yhtiön hankkeita, kahta elokuvahanketta ja tv-sarjaa, pohjustuksena väitteilleen, että "seudullisesti nämä yhteensä noin kolmen miljoonan euron suuruiset tuotannot olisivat jättäneet Nurmeksen alueelle seuraavan kahden vuoden aikana noin miljoonan euron suuruisen tulovirran".

Ei voi kuin jo ihmetellä, miksi näistä kolmesta tuotannosta ei jo tapella kuntien välillä? Luulisi, että ne olisi jo revitty yhtiön käsistä ja niistä käytäisiin huutokauppaa, että kuka ne saisi!? Van hiljasta on. Kuhasen väitteet miljoonan euron tulovirrasta on taas täysin hatusta vedetty kusetusyritys lukijoita, asukkaita ja Nurmeksen päättäjiä ja maakuntaa kohtaan.

Lisäksi viime vuonna Nurmes yritettiin saada yhden elokuvan maksumieheksi. Kun Kai Lehtinen ja tämä surullisen kuuluisa tuotantoyhtiö Koda Productions Oy yritti kaupata yhtä elokuvahanketta Nurmeksen kaupungille, Kai Lehtisen Kaukopartiota. Maksamaan kaikkia kuluja, kuten joulumusiikkitaltioinnin osalta taphtui muutamia vuosia sitten.

Viime keväänä kaupunginjohtajana jo toiminut Asko Saatsi suhtautui hyvin tuohon Lehtisen ja kumppaneiden esittelemään elokuvahankkeeseen. Hän lupasi kaupungin tukea vain niin, että kaupunki ostaisi yhden kutsuvierasnäytöksen liput. Se siitä ja elokuvan tyrkyttäjät hävisivät jonnekin, kunnen Kuhanen nousi taas pinnalle asian tiimoilta.

Kuhanen kehtaa vielä todeta, että tällä "tuotantoyhtiöllä oli vireillä kaksi elokuvahanketta ja tv-sarja, jotka nyt suuntautuvat pois Nurmeksesta". Voisi tehdä Kuhasellekin hyvää ottaa sama suunta. Tavoittaahan hänet jo Koda Productions Oy:n henkilökohtaisen sähköpostiosoitteenkin kautta. Nuo hankkeet oli suunniteltu täysin vain Nurmeksen verorahojen varaan, niin niitä yritettiin viime keväänä kaupata ja ujuttaa elokuvatapahtuman siivellä.

Asko Saatsi toteaa em. jutussa, että "elokuvajuhlat kaatuivat siihen, että Nurmeksen kaupunki ei enää halunnut kantaa juhlista taloudellista vastuuta, eikä antaa Jukka Kuhasen ja Loma-Nurmeksen työpanosta juhlien järjestämiseen". Antaako Nurmeksen kaupunki Jukka Kuhasen osallistua työpanoksellaan Koda Prodactions Oy:n toimintaan? Yhtiön yhteystiedoista hänet löytää ja niihinkin touhuihin hän siis käyttää edelleen aikaansa mm. Korhosen, Rantasen ja Lehtisen lisäksi, yrityksen hyväksi.

Missä muuten 140 000 euron mediabussi menee? Onko sekin hankittu näitä suunniteltuja Kai Lehtisen ja hänen yhtiökumppaneiden elokuvafilmatisointeja varten?