VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

Ylä-Karjala painostaa matkailualalla

"Matkailuvenettä ei pidä keikuttaa”, todetaan Ylä-Karjalan 2.9.2008 pääkirjoituksessa

Lehti ei ole uutisoinut mitään Loma-Nurmes Oy:n epäselvyyksistä nuortenpajatoiminnassa

Sivistyslautakunta ja tarkastuslautakunta kyseenalaistavat Loma-Nurmes Oy:n vastuun Nuortenpaja Apajan toiminnasta. Epäselvyydet ovat olleet tiedossa keväästä 2008 lähtien, mutta paikallislehti on vaiennut asiasta, kun kyse on matkailutoiminnasta. Taisi tulla taas "levikkialueen" raja vastaan, kun sensuuri iski?

Nurmeksen sivistyslautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle, että kaupungin ja Loma-Nurmes Oy/ Nuorisokeskus Hyvärilän välinen ostopalvelusopimus nuortenpajatoiminnasta irtisanotaan 26.8.2008, jolloin sopimuskausi päättyy 28.2.2009. Sopimuksella on puolen vuoden irtisanomisaika.

Nurmeksen kaupungin tarkastuslautakunta on todennut, että Apajan toiminta ei ole täyttänyt sille kuuluvia odotuksia ja että paikkakunnalla harjoitetaan samaan kohderyhmään kohdistuvaa toimintaa mm. Honkalampisäätiön Kaski -hankkeen toimesta. Toiminnan kirjaamistavassa on sekavuutta ja tuesta huolimatta vain puolet nuorista on sijoittunut eteenpäin työhön tai koulutukseen. Pajalla oloaika on myös venynyt jopa kolmeen vuoteen.

Apajan talousarvion mukainen toimintataso on noussut seuraavasti: vuosi 2004; kustannukset 134 000 euroa, 2005; 183 346 euroa, 2006; 187 590 euroa, 2007; 185 100 euroa, 2008; 247 450 euroa. Kaupungin rahoitusosuus 2008 on ollut 72 100 euroa.

Sopimuksen mukaan kaupungin rahoitus kattaa peruspajatoiminnan sekä projektien omarahoitusosuudet. Peruspajatoiminnan lisäksi Nuortenpaja Apajalla voidaan tuottaa palveluita ja tuotteita sekä toteuttaa projekteja. Toiminnan tavoitteena on nuorten työ- ja koulutus valmiuksien paraneminen sekä elämänhallinnan kehittyminen.

Sivistyslautakunta esittää, että uuteen rahoitussopimukseen 1.3.2009-31.12.2010 lisätään ehdoksi, että Nuortenpaja Apajan toiminnan selkiyttämiseen kehitetään selkeä kirjaamistapa, josta selviää yksittäisen nuoren työmäärä : peruspajatoiminnassa pajalla, pajan ulkopuolella työpaikalla ja yksilövalmennuksessa, Etsivä Nuorisotyö - ISHL:n tai Euroopan Sosiaalirahaston - ERS:n projektin pajatoiminnassa tai työpaikkavalmennuksessa, ammattiopiston/peruskoulun erityisopetuksen pajatoiminnassa ja työvoimapoliittisessa koulutuksessa. Lautakunta korostaa, että päällekkäistä kirjausta ei sallittaisi uudessa sopimuksessa.

Lisäksi ehdoksi esitetään, että Nurmeksen kaupunki rahoittaa vain omille kuntalaisilleen suunnattua toimintaa ja päättää rahoituksesta talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Sivistysjohtaja esitti myös, että kaupunki rahoittaisi toimintaa pajalla/työvalmennuksessa tehtyjen todellisten toimintatuntien mukaan. Sopimus muutettaisiin jälkirahoitteiseksi ja siihen varataan 35 000 euroa vuoden 2009 talousarvioon. Päätösesityksestä tämä kohta kuitenkin poistettiin, kun muka ”asiantuntijana” oli kuultu Matti Pellikkaa, Loma-Nurmes Oy:n hallituksen jäsentä.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa 15.9.08. Kaupunginjohtaja Vainionpään esityksestä hallitus saattaa sivistyslautakunnan antaman selvityksen ja tehdyt toimenpiteet tarkastuslautakunnan tiedoksi.

Samalla Vainionpää esitti sivistyslautakunnasta poiketen, että sopimusta ei katkaista välittömästi, vaan että Nuortenpaja-toiminnan jatko tultaisiin selvittämään kuluvan vuoden aikana. Kapunginhallitus hyväksyi tämän esityksen Vainionpään tekemällä muutoksella, että "Nuortenpaja-toiminnan jatko tullaan selvittämään ja sopimaan erikseen uudesta sopimuksesta vielä kuluvan vuoden aikana".

Epäkohdat ovat olleet sivistyslautakunnan tiedossa jos alkuvuodesta lähtien. Tarkastuslautakunta on saattanut asian kaupunginhallituksen tiedoksi 19.6.2008 ja pyytänyt kaupunginhallitusta antamaan selvityksen pajatoiminnasta ja mahdollisista vaihtoehtoisista toteutustavoista jo 30.8.2008 mennessä.


Bomban ja Sotkan osto pilkkahinnalla on kaukana SOK:n osuustoimintaliikkeen yhteiskuntavastuusta

Ylä-Karjalan 2.9.2008 (Jaakko Pikkarainen) jutussa SOK:n pääjohtaja Arto Hiltunen toteaa, että  “Jukolan Osuuskaupan Bomban ostossa oli kyse yhteiskuntavastuun kannosta”.

Todellista yhteiskuntavastuuta Jukolan Osuuskaupallta olisi ollut maksaa Bombasta ja Sotkasta kaupungin kirstuun käypä markkina-arvo kuntapalvelujen kehittämiseksi. Bomban ja Sotkan todellinen markkina-arvo olisi ollut ainakin 10 miljoonaa euroa. Julkisin verovaroin rakennettu matkailuomaisuutta siirtyi Jukolan Osuuskaupalle reilulla 1 miljoonalla eurolla. Se on kaukana varsinkin osuustoimintaliikkeen yhteiskuntavastuusta.

Lisäksi em. jutussa todetaan Hiltusen suulla, että “erilaisuus on Bomban vahvuus”. Onko se erilaisuutta, kun jokaisesta S-ketjun hotellista löytyy samat pizzeriat ja muut palvelut, samat kyltit seinistä ja jopa kalusteet ovat samanlaisia. Ihme kun ei ole ABC-asemaa Bomballa takaamassa tätä erilaisuutta, erilaisuutta ehkä muihin yrittäjien pitämiin huoltoasemiin.


Ylä-Karjala totesi mm. 2.9.2008 pääkirjoituksessaan oman julkaisuperiaatteensa matkailuasioissa. Se lehden sitoutumattomuudesta sekä objektiivisesta ja tasapuolisesta toimitustyöstä juttujen osalta.

Uhkaileeko ja pelotteleeko Ylä-Karjala Bomban ja Sotkan myynnistä valittaneita yrittäjiä ja myyntipäätöksiä arvostelevia?

Ylä-Karjalan pääkirjoituksessa 2.9.2008 todetaan, että "matkailuvenettä ei pidä keikuttaa". Lisäksi todetaan, että “venettä keikuttavat saattavat itse kastua ensimmäisenä”.

Mitä Ylä-Karjala tällä tarkoittaa ja haluaa viestittää lukijoille? Uhkailua, painostamista, pelottelua? Onko Ylä-Karjalan toimituksella jotakin kokemusta joidenkin toimijoiden harjoittamasta painostamisesta matkailuasioiden uutisoinnin osalta? Tarkoittaako tämä sitä, että jossakin ns. veneessä istuvat paikalliset toimijat ryhtyvät joihinkin toimenpiteisiin arvostelevia tahoja tai henkilöitä kohtaan? Tätäkö se on, että kun jotkut esimerkiksi vastustivat Jukolan ja kaupungin johdon ajaman golf-kentän laajentamista, niin heidät savustettiin ulos? Sen se ainakin kertoo, että paikallislehdessä ei hyväksytä avoimesti edes arvostelevaa keskustelua matkailuasioista, sehän pääkirjoituksen mukaan keikuttaisi jotakin upoksissa olevaa jollaa.