VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

Nurmekseen ei kannata muuttaa - ei ainakaan eläkeläisten

Valtuutetut ovat leikanneet kuntapalveluja niin lapsiperheiltä kuin eläkeläisiltäkin 

Ylä-Karjalan (14.6.2008) pääkirjoituksen mukaan "Nurmeksen valtuusto on selvinnyt työstään kunnialla". Lehti oikein kehuu valtuutettujen päätöksiä viimeisen neljän vuoden ajalta.

On siinä todella kunniaa niitetty, kun valtuusto myi ainakin 10 miljoonan euron Bomba-Sotka -matkailukiinteistöomaisuuden reilulla 1,2 miljoonalla eurolla lehden suurimmalle ilmoittaja-asiakkaalleen, Jukolan Osuuskaupalle.

Samaan aikaan mm. sosiaali- ja terveyspalveluja on Nurmeksessa leikattu reilusti. Ja erilaisia sosiaali- ja terveyspalvelumaksuja nostettu, vaikka niistä ei jää mitään hyötyä kunnalle. Leikkaukset ovat kohdistuneet erityisesti niihin, jotka joutuvat käyttämään paikallisia palveluja eniten, eli lapsiperheet, vanhukset, sairaat ja vähävaraiset.

Lopetettu on mm. lämpimän aterian toimittaminen viikonloppuisin ja arkipyhinä sitä tarvitseville kotona asuville, poistettu erityisesti lapsiperheisiin kohdistuva harkinnanvarainen toimeentulotuki, lopetettu kylien kiertävä iltapäiväkerhotoiminta ja kaikki kyläkoulut.

Eikä kaupunki maksa myöskään lasten kotihoidon kuntalisää, vaikka puheissa yrittää saada alueelle lapsiperheitä. Omaishoidon tukeen ei haluttu osoittaa lisämäärärahoja välittömästi, kun rahat loppui keväällä 2007, ja lakisääteisiä omaishoitajan vapaita ei järjestetä. Lisäksi myös esimerkiksi kuntouttavan iltapäiväkerhotoiminnan maksuja sekä muita sosiaali- ja terveyspalvelumaksuja on nostettu kuntapäätöksillä. Tätä valtaa ovat käyttäneet erityisesti paikkakunnan keskustalaiset vaikuttajat Matti Kämäräisen (hallituksen pj.) johdolla sekä demarit ja kokoomuslaiset.

Vanhusten kohtelu myös laitoksissa on johtavien hoitajien ja lääkäreiden toimesta erittäin törkeää. Asiaan palataan toisessa yhteydessä. 

Viimeiset neljä vuotta myös Laamilan koulussa jatkettiin opetusta, vaikka jo vuonna 2004 suositeltiin viranomaisten tarkastuksen perusteella opetuksen lopettamista koulun homeongelmien takia. Myös Kyrölän palvelukeskuksen kosteus- ja homeongelmat ovat olleet vuosia tiedossa, mutta vasta nyt ollaan käynnistetty remontin suunnittelu. Vanhukset ja työntekijät kärsivät kosteus- ja homeongelmien aiheuttamista oireista ja sairauksista.

Valtuutetut ovat Ylä-Karjala -lehden mukaan varmasti “selvinneet kunnialla”, vaikka Kirkkokadun koulun oppilaat eivät tällä hetkellä saa taitoaineissa opetussuunnitelman mukaista opetusta (Y-K 26.8.2008), rahaa ei muka ole ollut aikaisemmin mm. teknisen opetuksen tiloissa 10000-20000 euron purunpoistoremonttiin. Nämäkin rahat on tarvittu matkailuratkaisuihin ja S-ketjun Jukolan Osuuskaupan ratkaisujen tukemiseen.

Nurmeksen kauppalan alueen vesi- ja viemärijohtoverkosto on todettu erittäin huonoksi ja ne olisi jo vuosia sitten tarvinneet saneerauksen. Vanhan putkiston vettä ei kannattaisi juoda, käytettävien kemikaalienkaan takia. Korjauksia on viivytelty, vaikka vesi- ja viemärijohdot vuotavat.

Lisäksi terveydenhuollon kuntayhtymä siirsi Nurmeksen ja Valtimon hammaslääkäripäivystyksen viikonloppujen ja ja arkipyhien osalta Joensuuhun, kun rahaa ei haluta käyttää hammaslääkäreiden palkkaamiseen eikä heitä haluta velvoittaa vuorotyöhön em. ajankohtina peruspalvelujen turvaamiseksi paikkakunnalla.

Kaikki nämä kertovat Nurmeksen talouden ja palvelujen erittäin huonosta hoidosta, palvelujen järjestäminen on päättäjille sivuseikka. Pääasiana on vain kustannusten säästäminen, kun talouspäätöksiä on tehty pää pensaassa, myyden mm. verovaroin rakennettua matkailuomaisuutta pilkkahinnalla ja investoimalla ensisijaisesti  kaupungin matkailukohteisiin, kuten viime vuosina Hyvärilään.

Ja paikallinen aviisi, Ylä-Karjalan toimitus, huutaa apua vain laajasta kuntaliitoksesta ja Paras-hankkeesta. Hetkellisten porkkanarahojen toivossa pitäisi laittaa köyhät kunnat yhteen, vaikka tuloksena olisi vain isompi köyhä. Pääkirjoituksessa 17.6.2008 lehti vaatii laajempaa yhteistyötä alueelle.

Paikallislehden katse kunnan perustehtävistä ja peruspalvelujen hoitamisesta on irronnut kokonaan jo horisontin yläpuolelle. Lehti ei halua herättää mitään keskustelua kunnan perustehtävistä ja kuntapalvelujen ensisijaisuudesta, kun muuta ei nähdäkään kuin Paras-hankeneuvottelujen käynnistämä palveluja heikentävä kuntaliitoskeskustelu tai kepulaisten alueelle ajama byrokraattinen isäntäkuntamalli. Lehti ei uskalla heittää mitään arvostelua Nurmeksen tekemistä talouspäätöksistä ja palvelujen heikentämisestä viimeisen neljän vuoden aikana.