VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

3.5.2010

Sanomalehti Karjalainen ei tue rehellistä yritystoimintaa

Bomban puhallus olikin kehittämistä Karjalaiselle

 

Julkisilla verovaroilla rakennetun Bomban ja Sotkan kylpylähotellin puhallus on sanomalehti Karjalaiselle kehittämistä, kun kohteet sai pilkkahinnalla S-ketju.

Se on maakuntalehden johdolle kehittämistä, kun S-ketju on myös Karjalaisen suurin ilmoittaja-asiakas.

Sanomalehti Karjalainen (24.4.2010, Esa Nevalainen) uutisoi Nurmeksen matkailuyritysten Euroopan komissiolle ja hallinto-oikeuteen tekemät valitukset Bomban ja Sotkan kaupoista otsikolla "Uhka koko alueeelle".

Nurmeksen kaupungin omaisuuden kähmintään puuttuminen ja päätöksistä valittaminen on siis kehityksen jarruttamista.

Tällä tavalla maakuntalehti Karjalainen pyrkii myös estämään alueen rehellisten pien- ja keskisuurten matkailuyritysten toiminnan, ja oikeuksia rehelliseen kilpailuun alueella. Karjalainen  ei arvosta myöskään perustuslaillista valitusoikeutta.

Karjalaisen juttu kertoo myös paljon muuta, siinä olevien virheiden lisäksi. Lehti ei mainitse edes oikeita päätöksestä valittaneita yrityksiä ja yrittäjiä. Tämä on tietoista sivullisten leimaamista, kun virallisia valitustahoja ei mainita.

Nimenä lehti nosti esiin vain matkailualan asiantuntijana toimineen Risto Boxbergin, joka on toiminut alueen matkailutoiminnan kehittäjänä vuosikymmeniä. Bomban alueella toimivat, valitukset tehneet, matkailuyritykset eivät ole ollut vailla mitään Nurmeksen kaupungin johdon sulle-mulle -tukia, kuten S-ketjun Jukolan Osuuskauppa. Rehellisen kehityksen esteinä matkailulle ovat toimineet vuosikymmenien aikana nimenomaan Nurmeksen kaupungin virka- ja luottamusmiesjohto. Asioita on haluttu sopia salaisesti. Heille kun ovat nousseet tärkeimmäksi näköjään vain mahdollisesti saatavat henkilökohtaiset edut, kuten Sotkan rakentamisen yhteydessä jopa kylpyläliput.

Lisäksi näillä alueella toimineilla matkailuyrityksillä on vuosikymmenien kokemus matkailuyrittämisestä, Jukolan osuuskaupalla sitä ei ollut yhtään ennen Bomban myyntiä sille 2004. Eipä siis ole mikään ihmekään, että nyt Jukolan osuuskauppa on julkisissa tiedotteissakin mm. Karjalaisen sivuilla todennut, että Bomba on ongelma Jukolan osuuskaupalle. Kun ei ole matkailualan osaamista.

Karjalaisen ja Ylä-Karjalan toimitukset voisivat kysyä myös, että missä on Nurmeksen päättäjien kohdalla moraali yleisten julkisten verorahojen käytön osalta? Kun palveluja karsimalla verorahoja ohjataan entistä enemmän kaupungin matkailuharrasteluun ja julkista omaisuutta myydään alehintaan. Nurmeksen kaupungin johtajilta sitä on enää turha kysyäkään, kun sitä ei ole.

Rehellinen ja tasapuolinen toiminta on Nurmekselle vierasta

Valittajien leimaamisen lisäksi maakuntalehti on osannut laittaa jopa kuvatekstiin S-ketjun Jukolan Osuuskaupan toimitusjohtaja Matti Konttisen ajatukset. Kuvatekstissä todetaan jo mahdollisten alueen kaavavalitusten osalta: "Valitukset Bomban alueen tulevasta, investoinnit mahdollistavasta kaavamuutoksesta hidastaisivat merkittävästi hanketta."

Entäpä jos lehti kantaisi huolta siitä, että kaavamuutos tehtäisiin rehellisesti ja avoimesti, kaikki toimijat ottamalla huomioon? Näin ei tulisi tarvetta kaavasta johtuviin valituksiin? 

Tämä voi olla kuitenkin mahdotonta. Nurmeksessa toimitaan S-ketjun ja Jukolan Osuuskaupan tahdon mukaan. Siitä on sovittu vuonna 2004 Bomban puhalluksen yhteydessä?

Lisäksi Karjalainen jätti kertomatta, että Bomban hotelliravintolan kaikkien rakennusten sekä  Sotka-kylpylähotellin lisäksi S-ketjun Jukolan osuuskaupalle myytiin samalla 12,5 hehtaarin rantakaava-alue. "12,5 hehtaarin" mainitseminen oli liian vaikeaa Karjalaiselle, kun jutun yhteydessä todetaan, että "Bomban läheisyydessä myydään 4,5 hehtaarin aluetta 1,3 miljoonalla eurolla". Hintaero on valtava.

Maakuntalehti Karjalainen ei halunnut siis kertoa Bomban ja Sotkan kauppahintaan sisältyvää hehtaarimäärää: "12,5 hehtaaria".

Se jo osoittaa alihintaisen kaupan. Bomban kauppahinta oli 2004 vain 420 000 euroa ja Sotka-kylpylähotellin myyntihinta yli 8 hehtaarin maa-alueen kanssa oli vain 842 000 euroa. 

Käytännössä Nurmeksen kaupungin kassaan kilahti päältä maksettujen saatavien jälkeen vain 68 000 euroa. Koko alue rakennuksineen myytiin siis sähköliittymien hinnalla. Se on todellinen Bomban puhallus kansainväliselle S-ketjulle.

Valmistelu erittäinen salainen

Bomban ja Sotkan kauppa S-ketjun Jukolan osuuskaupalle valmisteltiin salassa jopa Nurmeksen kaupunginvaltuutetuilta. Mukana on ollut myös S-ketjun maajohtajat hyväksymässä puhalluksen.

Paikallislehti Ylä-Karjalan entinen päätoimittaja Seppo Harju totesi jopa lehtensä pääkirjoituksessa joulukuussa 2003, että valmistelu on ollut salaista valtuutetuilta, valmistelujen sisällöstä ei ole kerrottu mitään edes kaupunginvaltuuston valtuutetuille. 

Kuitenkin jo kesällä 2003 Karjalaisen edesmennyt aluetoimittaja Veijo Honkanen tutkiessaan asiaa totesi salailusta, että neuvotteluja on käyty salaa Jukolan Osuuskaupan kanssa.

Koko revohka osoittaa, että Bomban ja Sotkan myyntiä valmisteltiin salassa, vain eräiden toimijoiden keskuudessa. Lisäksi julkinen omaisuus myytiin alehintaan. Toiminnan tavoitteena oli myös turvata Matkailukehitys Nordia Oy:n 1 194 000 euron saamiset kaupungin verorahoista.

Kaupunki kuluttaa nyt eräiden matkailuhankkeisiin

Lisäksi Nurmeksen kaupunki on sitoutunut entistä tiiviimmin Jukolan osuuskaupan kanssa käytyjen myyntineuvottelujen yhteydessä "panostamaan matkailuun entistä enemmän", kuten myös paikallislehti Ylä-Karjala kertoi puhalluksen jälkeen.

Ja kaupunki tukee mm. kaikkia hankkeita, joissa on sana ´matkailu´. Muut jäävät rannalle, vaikka kysymys olisi esimerkiksi vain 500 euron kuntaosuudesta, kuten Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön kehittämishankkeessa.

Bomban ja Sotkan kaupat ovat todellinen kaupungin julkisen omaisuuden puhallus. Osuvasti asian ilmaisi myös Ylä-Karjalan Jukka Räsänen 25.9.2008 todetessaan: "kun matkailukaupunki Jukolan osuuskaupalle myytiin". Ja puhallus jatkuu siis Jukolan osuuskaupan ohjeistuksen mukaan.

LUE LISÄÄ