VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

13.11.08

Lampinen perustelee jätevesimaksun perusmaksua vesilaitoksen kokonaistuotolla, vaikka se voi olla asukkaiden laskusta jo yli puolet   

Perusmaksuja tuplataan, esim. omakotitalosta 67,28 euroon vuodessa

Vesi- ja jätevesitaksoja ollaan korottamassa törkeästi

vesimittari2008.jpgTekninen lautakunta päätti 11.11.08, että vuoden 2009 alusta vesimaksu nousee 0,10 euroa kuutiometriltä eli 0,82 euroon kuutiolta. Jätevesimaksu nousee 0,13 euroa eli 1,31 euroon kuutiometriltä. Yhteensä tämä tarkoittaa 2,13 euroa jokaisesta hanasta lasketusta kuutiometristä.

Lisäksi lautakunta esittää, että viemärilaitos saa oikeuden periä vesilaitoksen mukaista perusmaksua. Perusmaksun suuruus ilmoitetaan määräytyvän kiinteistön vesimittarin koon mukaan. Nyt vesilaitos perii esimerkkiomakotitalosta 33,64 euroa vuodessa, kuukausittain 2,80 euroa. Muutos tarkoittaa, että perusmaksujen osuus ainakin kaksinkertaistuisi 67,28 euroon vuodessa.

Jos asukas kuluttaisi hanavettä vain 30 kuutiometriä vuodessa, hän maksaisi siitä ensi vuonna 63,90 euroa. Uuden viemärilaitoksen perusmaksun jälkeen jo perusmaksut olisivat yhteensä siis 67,28 euroa, eli enemmän. (Jätevesimaksu jokaisesta kuutiometristä on suurempi kuin vesimaksu, joten jäteveden perusmaksukin voi nousta jopa vesimaksun perusmaksua suuremmaksi.)

Pöytäkirjan mukaan “asiantuntijana” kokousväki kuuli vesihuoltopäällikkö Kari Kanasta, joka on tehnyt myös korotusehdotukset lautakunnalle. Lautakunnan kokouksessa paikalla mm. Hannu Mikkilä (pj.), Taisto Hakkarainen (vpj.), Eetu Karjalainen, Markku Siira, Liisa Timonen, Riitta Pyykönen, Yrjö Räsänen (kh. ed.), Heikki Rautiainen.

Lopullisesti asiasta päättää valtuusto joulukuun 2008 kokouksessa, vaikka kaupunginjohtaja Pertti Vainionpää toteaa talousarvioesityksessään: “tekninen lautakunta päättää vesi- ja jätevesitaksojen tarkistamisen 1.1.2009 niin, että viemärilaitoksessa otetaan käyttöön perusmaksu ja vesi - ja viemärilaitoksen käyttömaksuja korotetaan“. Taksan korotuksella rahoitetaan muka lupaehtojen mukaiset investoinnit 2010.

Vesihuoltomaksuja on törkeää perustella sillä, että “maksut olisivat korotustenkin jälkeen noin 20 prosenttia valtakunnallisia keskiarvoja pienemmät” (Ylä-Karjala 13.11.08). Näin taksoja halutaan Nurmeksessakin hilata kohti valtakunnallisia keskiarvoja, vaikka kunnat eivät ole näissä asioissa vertailukelpoisia. Selviä eroja on myös ihmisten tulotasoissa ja muissa maksuissa. Esimerkiksi kiinteistöveroissa ja elinkustannuksissa jo elintarvikkeiden hintojen osalta on selviä eroja, myös matkakulut ovat haja-asutusalueella korkeammat. Ja Nurmes on näissä vertailuissa kalleimmassa päässä.

14.11.08

Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle 17.11.08, että valtuustolle esitettäisiin teknisen lautakunnan esittämiä vesi- ja jätevesimaksukorotuksia niin, että vesihuoltolaitoksen asiakasosuuskunnilta peritään 1.1.2009 alkaen vain vesi- ja jätevesimaksut ilman perusmaksuja.

Perusmaksukorotusten takia maksajiksi joutuvat kaupungin vedenjakelun piirissä olevat ja erityisesti tavalliset asukkaat, joiden vedenkulutus on vähäistä.

Kamreeri Lampinen perustelee korotuksia ja jäteveden perusmaksun käyttöönottamista vielä omilla kiemuroillaan: ”Nurmekselle soveltuva taksarakenne edellyttäisi että 25 % vesi- ja jäteveden kustannuksista katettaisiin perusmaksuilla ja 75 % kulutusmaksuilla. Nykyisen vesimaksun perusmaksun osuus vesilaitoksen kokonaistuotoista on 9,5 %. Esitetty muutos perusmaksun ottamisesta myös jäteveteen nostaa perusmaksuosuuden 15,1 %:iin. Muutos on siten oikean suuntainen.”

Lampinen tuo esille vain vesilaitoksen kokonaistuoton, mutta ei sitä, että tavalliselle kuluttajalle vesi- ja jätevesimaksujen perusmaksut ovat helposti jopa enemmän kuin vuoden kulutusmaksut.