VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

31.10.2012

Hannu Meriläinen (ps.): "Vaalilupaukset ja teot"

Hannu Meriläinen (ps.) toi erittäin hyvin kirjoituksessaan Vaalilupaukset ja teot (Y-K 27.10.12) esille Nurmeksen Keskustan kunnallisjärjestön ja Sosiaalidemokraattien ja apupuolueiden toiminnan Nurmeksen kaupunginvaltuustossa.

Nykyinen kaupunginvaltuutettu Hannu Meriläinen toteaa: "Keskustan Nurmeksen kunnallisjärjestö on julkaissut kuntavaaliohjelmansa. Ohjelmassa todetaan muun muassa: Perhepoliittisen vaihtoehdon lisäämiseksi edellytämme kotihoidon kuntalisän maksamista sekä keskusta ajaa lapsiperheiden hyvinvointia ja tukemista."

"Mitä tämä on tarkoittanut päätöksen teossa valtuustossa? Jo vuonna 2008 edellisellä valtuustokaudella teki Helena Makkonen kuntalaisaloitteen lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksamisesta. Hän perusteli aloitettaan vaihtoehdon tarjoamiseksi kunnallisen päivähoidon lisäksi sekä toimenpiteenä lapsiperheiden tukemiseksi. Kaupunginhallitus totesi sosiaalilautakunnan lausuntoon nojaten, ettei aloite anna aihetta enempiin jatkotoimiin."

"Vuonna 2009 tekivät sitoutumattomien ja perussuomalaisten ryhmät tällä valtuustokaudella samasta asiasta valtuustoaloitteen. Tuloksena oli taas vesiperä. Aloitetta on nostettu useasti esille ja äänestetty valtuustossa. Kannatusta ei ole tullut äänestyksissä oikealta eikä vasemmalta. On vedottu kaupungin tärkeämpiin rahanreikiin."

"Aloitetta on pompoteltu taktisesti johtavien poliitikkojen ja heidän käskyläisten toimesta jo yli viisi vuotta. Suuret puolueet apupuolueineen ovat vedonneet erilaisiin keinotekoisiin syihin voidakseen luikerrella pois kannattamasta aloitetta ja vesittää se."

"Tämä monista päättäjistä vähäpätöiseltä tuntuva aloite olisi toteutuessaan ollut suuri apu vähävaraisille tai työttömille perheille. Satsaus lapsiin olisi ollut myönteinen tekijä lisäämään Nurmeksen vetovoimaisuutta kasvuhakuisena ja lapsiystävällisenä kaupunkina. Tuen maksaminen olisi antanut positiivista imagoa ja kilpailukykyä paikkakunnalle."

"Luulevatko päättäjät, että lapsien synnyttäminen ja kasvattaminen on joillekin perheille bisnestä, jolla he liikaa rikastuisivat? Monet lapsiperheet ovat todella taloudellisesti ahtaalla eivätkä heidän lapsilisänsä ohjaudu suoraan rikkaiden tapaan korkeakorkoisille tileille."

"Nyt vaalien alla ollaan heräämässä farisealaisesti kodille ja lapsiperheille. Nyt tuntuu löytyvän perheille ystäviä ja edellytyksiä tuen maksamiselle, joita ei kaupungin kiristyvään taloudelliseen tilanteeseen vedoten muka aikaisemmin ollut."

"Mikäli valtuustoaloite tuen maksamisesta olisi tullut niin sanottujen suurten puolueiden taholta, se olisi saanut myönteisen vastaanoton. Näiden ryhmien kielteinen suhtautuminen tuen maksamiseen kertoo sen tosiasian, että heikkoimmin toimeentulevat kuntalaiset jäävät usein toiseksi jaettaessa rahaa ja palveluja kaupunkilaisille."

"Vaatikaa äänestäjät valituiksi tulleilta ehdokkailta heidän lupaamansa lupaukset."


HANNU MERILÄINEN

kaupunginvaltuutettu (ps.)

Nurmes