VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

9.11.12


Viikon sitaatti, viikko 45: "Kirkkokadun koulun ongelmat on korjattava ja työrauha on palautettava."

Näin toteavat kirjoituksessaan koulun vs. rehtori Jukka Ikonen, vs. tekninen johtaja Pasi Parkkinen ja sivistysjohtaja Arto Sihvonen.

- Kirjoittajista Pasi Parkkinen on toimitilapäällikkönä vastannut suteen menneen noin 5 miljoonan euron kouluremontin suunnittelun hyväksymisestä ja remontin valvonnasta. Ja nyt hän inisee, että "koulun ongelmat on korjattava", kun hän itse myös vastaa koulun korjauksista. Ihan kuin hän vaatisi sitäkin jo muilta.

- Toinen "hyvä" on Arto Sihvonen, joka vähätteli julkisestikin Kirkkokadun koulun ongelmia. Arto Sihvonen totesi (Y-K 15.9.12), että "koulussa on 230 oppilasta, joista pieni osa oirehtii". Vaikka erikoislääkäri Tuula Putus IndoorAidista totesi sisäilmatutkimuskyselyn perusteella, että "yli puolella oppilaista on vakavaa oireilua", eli yli 115 oppilaalla jo keväällä 2012.

- Kolmas "hyvä" on Jukka Ikonen. Luulisi, että hänkin saisi työrauhan, kun koulu olisi ollut alunpitäin vuoden 2009-2010 remontin jälkeen kunnossa.

Myös näiden henkilöiden kirjoitus oli muka jonkinlainen oikaisu aikaisempaan Y-K:n 27.10.12 kirjoitukseen "Sisäilmaongelmat kuohuttivat Hyvärilässä". Tilaisuus oli tarkoitettu aivan muille kuin kaupungin virkamiehille "tiedotustilaisuudeksi". Heidän ns. oikaisut olisivat mahtuneet pariin lauseeseen. Lähes puolen sivun kirjoitus tavoite onkin aivan muu: työrauhan saaminen varmaan heille itselleen ja omien "häntien" nostaminen, kuten vanhassa sanonnassakin todetaan.

Myös Y-K:n tekstaripalstalle 8.11.12 oli hyväksytty pari kommenttikirjoitusta:

- "Tarkoittaako työrauhan palauttaminen sitä, että sisäilmaongelmista ei saa puhua?"

- "Missä on Nurmeksen terveydenhuollon eettinen vastuu lasten homehelvetissä?"

Lokakuun lopulla (27.10.12) Hengitysliiton aluesuunnittelija Helena Narkilahti totesi, että "homealtistuneiden moninaiset oireet ovat usein epämääräisiä, eikä niitä oteta riittävän vakavasti, vaikka yhteys sisäilman ongelmiin näyttäisikin selvältä".

"Sisäilman aiheuttamat terveyshaitat johtuvat altistumisesta mikrobeille eli esimerkiksi homeelle, niiden aineenvaihduntatuotteille tai toksiineille. Näihin reagoiminen on yksilöllistä, toiset sairastuvat lyhyenkin altistumisen jälkeen, toiset eivät reagoi millään tavalla pitkäaikaiseenkaan altistumiseen."

"Kokemus siitä, että sairastuneiden ääni jää kuulematta, on poikinut muutaman vuoden aikana useita homealtistuneiden vertaisryhmiä. Monet kokevat, että ne ovat ainoa tuen lähde sairastumisen tuomien ongelmien kanssa taistellessa, Helena Narkilahti kertoo."

"Hän pitää tärkeänä, että huomiota kiinnitettäisiin sisäilman takia sairastuneisiin ja heidän hyvinvointiinsa pelkkään rakentamiseen liittyvän ohjeistuksen sijaan."

Ja sitten nämä (Ikonen, Parkkinen ja Sihvonen) inisevät asemassaan vain, että työrauha heille on palautettava.

Kirkkokadun koulun sisäilmaongelmia käsiteltiin yleisötilaisuudessa lokakuussa (Y-K 27.10.12), ja "yleisön päästessä ääneen puheenvuorot saivat hyvin kiivaan sävyn, vanhempien hätä Kirkkokadun koulun tilanteesta tuli esille kaupungin toiminnan kritisoimisena voimakkain sanakääntein".

"Kaupunkia syytetään salailusta ja tiedon pimittämisestä, toive oli, että sisäilmatilanteesta tiedotettaisiin niitä varten luodulla nettisivulla, mutta toive ei ole toteutunut, vanhempaintoimikunnan edustaja Tuula Jehkonen totesi."

"Vanhemmat kokevat, etteivät ole tulleet kuulluiksi ja vaativat jotakin tahoa vastuuseen tapahtuneista virheistä."

"Monissa puheenvuoroissa oltiin sitä mieltä, että koulu pitäisi sulkea välittömästi ja siirtää oppilaat muihin tiloihin."

Suhtautuminen vakavaan terveysongelmaan on ollut erittäin törkeää niin viranomaisilta kuin kaupungin luottamushenkilöiltä. Lokakuun tilaisuudessa olivat ensi vuoden valtuustosta tippuneet Kaija Kokkonen (kesk.) ja Timo Pelkonen (kesk.). Myös Yrjö Räsänen (sdp) oli paikalla hokemassa jotakin valtuustoseminaarin periaatteellista linjausta, että koulu laitetaan kuntoon. Todeten lisäksi kuitenkin, että "toteutuksesta vastaavat sitten lautakunnat ja virkamiehet". Vaikka sen piti olla sivistyslautakunnankin keväällä tehdyn päätöksen mukaan kunnossa elokuussa 2012 koulujen alkaessa, muuten sinne ei muka mennä. Kuitenkin koulu oli syksyllä korjaamatta ja oppilaat joutuivat sinne menemään.

Lisäksi Timo Pelkonen totesi nyt 27.10.12, että "korjaustöitä ei voida suorittaa oppilaiden ollessa koulussa". Mutta kuitenkin niitä on nyt tehty ja tehdään, jopa sillä seurauksella, että väistötiloihin on kulkeutunut pölyä, joka on lisännyt homealtistuneiden oireilua.

Keväällä esimerkiksi koulun nuoret kysyivät paikallislehden sivuilla koulun turvallisuudesta syyslukukauden alkaessa. Toimitilapäällikkö oikein vakuutti, että koulu olisi syksyllä koulun alkaessa turvallinen. Tilanne on kuitenkin aivan toinen, koulua remontoidaan parhaillaan, kesäloma-aikana sitä ei saatu tehtyä.

Jukka Ikonen, Pasi Parkkinen ja Arto Sihvonen vähättelevät myös nyt syksyllä tehtyjen remonttien vaikutusta sisäilmaan em. kirjoituksessaan puhumalla vain "työrauhastaan".

Lokakuussa (Y-K 27.10.12) siis todettiin, että "uutta ongelmaa on aiheuttanut kivikoulussa meneillään oleva remontti, sillä opettajien ja oppilaiden mukana väistötiloihin kulkeutuu pölyä, joka on lisännyt homealtistuneiden oireilua".

Oppilaat ja henkilökuntaa ihmettelee myös heidän syyllistämistä: "Välillä tuntuu, että luvataan paljon, mutta todellisuudessa mitään ei tapahdu, vanhemmat sanovat ja lisäävät olevansa välillä hyvinkin väsyneitä asioiden jatkuvaan käsittelyyn, palavereihin ja lääkäreissä käynteihin ja tiedon etsimiseen. Tuntuu, että meitä enemmän syyllistetään kuin kuunnellaan. Tosiasia kuitenkin on, että kesäisin ja lomilla oireet vähenevät jopa niin, ettei lääkkeitä tarvita lainkaan."

Tätäkin Ikonen, Parkkinen ja Sihvonen yrittivät kirjoituksellaan kaunistella ja muuttaa joksikin muuksi, "pelkkään rakentamiseen liittyväksi", kuten jo Helena Narkilahti tilaisuudessa varoitti.

Ikosen, Parkkisen ja Sihvosen paikallislehden kirjoitukseen (27.10.12) liittyvät muka "korjaukset/ oikeaa tietoa" on heiltä siis aivan muuta. Yleisötilaisuuden selvän viestin ("Sisäilmaongelmat kuohuttivat Hyvärilässä, homealtistuneiden vertaisryhmät lisääntyneet, sairastuneille toivotaan lisää huomiota") kääntämistä joksikin muuksi, eli kuten tekstarissa todettiin: "Tarkoittaako työrauhan palauttaminen sitä, että sisäilmaongelmista ei saa puhua?"