VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

21.8.2012

Antti Pesonen: Vanhuspalvelulaki on niin kuin se luetaan

Hyvän hoidon vaatimukset eivät täyty suurimmassa osassa Suomen vanhustenhoidon laitoksia. Näin on todennut Valvira eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.

Valmisteilla olevasta vanhuspalvelulaista on odotettu parannusta ja jopa ratkaisua asiaan. Lakiesitystä tarkemmin tuntematta voi sanoa, että tässäkin tapauksessa laki on niin kuin se luetaan. Meneillään oleva kiistely hoitajamitoituksesta osoittaa, että edes ministereillä ei ole selvyyttä lain velvoitteista.

Vanhustenhoidon ongelmien aiheuttajiksi mainitaan mm. kuntien tiukka taloustilanne ja pula hoitajista. Molemmat syyt ovat todellisia, mutta syvemmältä löytyy vielä muuta. Koko yhteiskunnan tasolla kyse ei ole rahapulasta. Näemme, että rahaa löytyy siihen, mihin maan johtavat päättäjät sitä todella haluavat osoittaa.

Jotta kannattaisi puhua sivistys- ja hyvinvointivaltiosta, on vanhusten hoito saatava kuntoon. Kyse on valinnoista. Siitä mitä pidetään todella tärkeänä. Jos kaikkien vanhusten hyvä hoito halutaan toteuttaa, siihen löytyy riittävästi rahaa ja hoitajia. Sama pätee muidenkin peruspalvelujen toteuttamiseen.

Ratkaisun avaimet ovat valtiovallan käsissä. Elintärkeisiin peruspalveluihin on ohjattava riittävät varat. Tämä vaatii suunnanmuutosta politiikassa. Suomessa tehtävän työn ja tuotannon tuloksista on ohjattava peruspalveluihin nykyistä suurempi siivu. Tämä taas tarkoittaa irtautumista nykyisestä köyhyyttä ja eriarvoisuutta lisäävästä suuryritysten ja pankkien ohjaamasta politiikasta, jota toteutetaan EU:n kautta.

Nykyisellä menolla vanhusten hoito tuskin paranee vanhuspalvelulaista huolimatta. Palveluista vastuussa olevat kunnat ovat puun ja kuoren välissä.

Laitospainotteisesta vanhustenhoidosta ollaan siirtymässä kotona tapahtuvaan hoitoon. Siirtymävaiheeseen tarvittaisiin merkittäviä lisäsatsauksia. Nyt on vaarana, että osa vanhuksista on heitteillä sekä laitoksissa että kotona.

Edellytykset hyvien peruspalvelujen järjestämiseen ovat olemassa. Kansalaisten enemmistö haluaa kunnolliset kaikkia koskevat peruspalvelut. Rahaakin löytyy kun niin halutaan. Kyse on siis tahdosta. Nykytilanne on nykyisten ja aiempien päättäjien aikaansaannosta. Olisiko siis aika vaihtaa päättäjiä?

Politiikan suunnan muuttaminen riippuu lopulta kaikista kansalaisista. Herakleitoksen sanoin nekin jotka nukkuvat ovat vaikuttajia ja osallistuvat maailman tapahtumiin.

Antti Pesonen

Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja