VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

13.10.2010

Nurmeksen rapparit pyrkivät kertomaan omaa "totuuttaan"

 

Ylä-Karjala valehteli jälleen Bomba-kauppojen valitusasioiden uutisoinnissa 

 

Nurmeksen alueen vapaamuurareiden sulle-mulle -toiminnasta kertoo Bomban myyntipäätös S-ketjun Jukolan Osuuskaupalle. Hyvä esimerkki rappareiden toiminnasta on myös asian uutisointi ja totuuden vääristäminen kaikin mahdollisin keinoin paikallislehti Ylä-Karjalassa.

Lehden lukijoille pyritään välittämään vääristeltyä totuutta Nurmeksen kaupungin virka- ja luottamushenkilöjohtoa ja S-ketjun Jukolan Osuuskauppaa myötäille.

Uusin yritys tästä on Ylä-Karjalan päätoimittaja Pertti Meriläisen, vapaamuurariloossin jäsen, kirjoitus 23.9.2010 Nurmeksen kaupungin vastineesta Euroopan komissiolle Bomban ja Sotka-kylpylähotellia koskevan myyntipäätöksen valitukseen.

Meriläinen kirjoitti 23.9. mm. kaupungin viranhaltijoiden virkarikoksia koskevasta tutkintapyynnöstä, että "keskusrikospoliisi päätti helmikuussa kuulustelujen jälkeen, ettei Risto Boxbergin pyytämää esitutkintaa käynnistetä, koska talousrikosten tunnusmerkistö ei täyty".

Mistä Meriläinen on tämän tietonsa lehden sivuille vääntänyt? Se on täysin virheellistä tietoa, valetta, jonka hän pyrki välittämään totuuteta Ylä-Karjalan lukijoille. Virhettään tämä päätoimittaja Meriläinen ei korjannut oma-aloitteisesti.

 

Poliisi odottaa "konnien" ilmoittautumista?

Risto Boxberg kirjoitti lehteen vastineen Poliisi ei käynnistä tutkintaa (5.10.2010):

"Ylä-Karjalan uutinen 23.9 käsitteli Nurmeksen kaupungin vastinetta EU:n komissiolle niin sanotuista Bomba-kaupoista tehtyyn kanteluun. Tekstissä oli väliotsikko "Poliisi ei tutki", jonka alla kerrottiin, että "keskusrikospoliisi päätti helmikuussa kuulustelujen jälkeen, ettei Boxbergin pyytämää esitutkintaa käynnistetä, koska talousrikosten tunnusmerkistö ei täyty". Asiaa on syytä täsmentää."

"Tutkintapyyntöni koski sitä, että kaupungin päätösvaltainen edustaja oli läsnä Kiinteistö Oy Bomban yhtiökokouksessa, missä päätettiin yhtiön huomattavan suuren kiinteistöomaisuuden luovuttamisesta paikalliselle osuuskunnalle  (S-ketjun Jukolan Osuuskaupalle) ilman avointa tarjouskilpailua. Kaupunginvaltuuston asiassa tekemä päätös ei ollut tuolloin vielä lainvoimainen. Bomban hotelliravintolasta ja myöhemmin Sotkan kylpylähotellista sekä noin 13 hehtaarin kokoisesta, kaavoitetusta maa-alueesta kaupungille kertyi yhteensä noin 68 000 euroa. Mitään velkoja ei ostajalle siirtynyt maksettaviksi."

"Asiakirjoista ilmenee, että kaupan junailuun osallistui virkavastuulla toimineita luottamus- ja virkahenkilöitä. Pyysin keskusrikospoliisia tutkimaan, liittyykö asiaan virkarikoksia. Ylä-Karjalan mainitsemia kuulusteluja ei asiassa minun kuulusteluni lisäksi tiettävästi tehty."

"Tutkimattajättämispäätös perustui ensisijaisesti Kuopion hallinto-oikeuden päätökseen. Sen korkein hallinto-oikeus kumosi myöhemmin lainvastaisena."

"Muilta osin tutkimattajättämispäätös ansaitsee tulla julkaistuksi sellaisenaan. Se kuuluu näin: Ei ole tiedossa, että Nurmeksen kaupunki, Kiinteistö Oy Bomba tai Jukolan Osuuskauppa tai kunnallisvalituksen tehneet yhtiöt olisivat tehneet tutkintapyyntöjä asiassa poliisille. Tutkinta-pyynnössä esitettyihin tapahtumiin osalliset eivät sillä perusteella ole todenneet jonkin rikostunnus-merkistön täyttäviä tekoja ja tapahtumista on kulunut yli viisi vuotta. (Se on mahdollisten rikosten vanhenemisaika. Kirjoittajan huomautus). Talousrikoksia ovat tyypillisesti kirjanpitorikokset, verorikokset ja velallisen rikokset. Näiden rikosten tunnusmerkistöjä ei tutkintapyynnön ja Boxbergin kuulustelun perusteella ole syytä epäillä eikä niissä ole myöskään asioiden kulkuun olennaisesti liittyneet yhtiöt tai Nurmeksen kaupunki ilmoittaneet."

"Keskusrikospoliisin tutkimattajättämispäätöksestä voi tehdä johtopäätöksen, että jos konnat eivät itse esimerkiksi omantunnontuskissaan ilmoittaudu poliisille, tämän mielestä rikosta ei ole voinut tapahtua."

Nurmeksen rapparit, lue lisää ...

Pienen piirin matkailubisnestä Nurmeksessa, taustaa ...