VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

2.11.2012

Tarvitaanko Pikes Oy:n organisaatiota elinkeinotoiminnan kehittämiseen?

Valtimon kunnanjohtaja Pentti Kemppinen osoitti hienoa neuvottelutaitoa Pikesin kiistassa. Hänen kompromissiesitys, jonka mukaan Valtimo luopuu yhdestä osakkeesta Lieksan päätäntävallan hyväksi on menossa läpi eri kuntien luottamuselimissä. Nurmeksesta näitä "sillanrakentajia" ei löytynyt, vaikka yksi, valtuuston puheenjohtaja Matti Kämäräinen (kesk.) yrittääkin itselleen nöyristellä kaiken kunnian kaikenmaailman sillanrakennustyömaista.

Lieksan kaupunki on myös hyväksynyt Pikesin toimintaan liittyvät muutokset. Ilman Lieksan kriittistä tarkastelua (itsestäänselvyyksien kyseenalaistamista) Pikesin toiminta olisi jatkunut entiseltä pohjalta, he olisivat maksaneet suhteessa enemmän Pikes Oy:n toiminnasta ja myös päätösvalta olisi ollut pienempi. Näin asioita pitääkin hoitaa eteenpäin, kyseenalaistamalla vanhoja käytäntöjä, joita kunnissa ja kuntien kesken on joskus sovittu.

Samalla voi kuitenkin kysyä, tarvitaanko Pikes Oy:n kaltaista organisaatiota, hallintoa, pyörittämään ja kehittämään elinkeinotoimintaa Ylä-Karjalan kunnissa, tai missään? Pikesin työntekijämäärä on noin 20 henkilöä. Kuitenkin sen keskeisin tehtävä on yritysneuvonta ja yritysten ohjaaminen tarvittaessa erilaisten palvelujen piiriin. Kuten Lieksassa asian keskustelun alla on todettu, he pitävät tärkeimpänä paikallista yritysneuvontaa, toimipistettä jonka puoleen yrittäjät voivat kääntyä. Tarvitaanko siihen hallintohimmeliä, lähes miljoonan euron kiinteillä kuluilla. Se raha ei ohjaudu mitenkään yrittäjille ja yritystoiminnan kehittämiseen, vaan hallinnon pyörittämiseen Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon alueella.

Useissa kunnissa elinkeinotoiminnan kehittäminen on ratkaistu paikallisilla elinkeinotoimistoilla. Sieltä saa paikallisen tietotaidon ja yritysneuvonnan, ja neuvonta on ajantasalla. Ei tarvitse kuin käydä Pikes Oy:n nettisivuilla, niin sieltä löytyy vanhaa tietoa.

 

Pikes Oy:n uusi sopimus

 

Pikesin kohdalla merkittävimmiksi muutoksiksi on sopimusmuutoksessa todettu (Asko Saatsi): 

- Yksi Valtimon kunnan omistama PIKES:in osake mitätöidään ja Lieksa ja Nurmes maksavat yhteisesti 3 000 euroa Valtimon kunnalle.

- Maksuosuudet PIKES Oy:lle määräytyvät omistusosuuden ja asukasluvun keskiarvon mukaan (Lieksan vuosimaksu laskee nykyiseen verrattuna n. 21 000 €/v, Nurmeksen vuosimaksu nousee n. 13 500 €/v ja Valtimon vuosimaksu nousee n. 7 500 e/v).

- Lieksa saa PIKES Oy:n hallitukseen yhden lisäpaikan. 

- Koulutuksen edunvalvonta-asiat poistetaan PIKES:in yhtiöjärjestyksen 2§:stä. 

- Kuntajohtajat eivät enää ole läsnä hallituksen kokouksissa. 

- PIKES:in toimisto jatkaa Lieksassa oman kyltin alla (poistuu yhteispalvelupisteestä) 

- Toimitilojen kylteissä voidaan käyttää nimiä PIKES Lieksa, PIKES Nurmes ja PIKES Valtimo. 

- Osakassopimuksen sanamuodoista poistetaan turhat yhtiön perustamisvaiheeseen viittaavat tekstit (koska nyt on kyseessä osakassopi muksen päivitys).

Saatsin mukaan neuvoteltu sopimusratkaisu palauttaa työrauhan PIKES Oy:lle, eikä nosta Nurmeksen maksamia vuosimaksuja kohtuuttomasti, eikä anna millekään kunnalle yli 50 %:n omistusosuutta yhtiöstä. Tästä syystä ratkaisu on Saatsin mukaan myös Nurmeksen kaupungin kannalta suositeltava kompromissi. Lieksan lisäksi myös Valtimo on hyväksynyt muutokset. Nurmeksen kaupunginhallitus käsittelee asiaa 5.11.2012.

Nurmeksen kulurakenne uuteen tarkasteluun

 

Tätä tervettä ja kuntia eteenpäin vievää ajattelua pitäisi kehittää myös Nurmeksessa, eikä vain roikkua vanhoissa raameissa. Nurmeksessa tämä tarkoittaisi uutta ajattelua ja varsinkin kaupungin menojen ja kulurakenteen uutta tarkastelua. Rahojen kohdentamista sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä opetustoimeen/ sivistystoimeen.

Ei ole oikein, että Nurmeksen kaupungin asukkaiden palveluja ja etuja leikataan, jotta veroeuroja voidaan syytää entistä enemmän kaupungin harjoittamaan matkailuharrasteluun Jukolan Osuuskaupan kanssa sovittujen sopimusten mukaan. Bomban ja Sotka-kylpylän myynnin yhteydessä (Jukolan Osuuskaupalle) on päätetty hyvin monista asioista, joilla Nurmeksen kaupunki on "vedetty löysään hirteen". Se on pakottanut kaupungin sijoittamaan matkailuun entistä enemmän verorahoja viime vuosina.

Tätä todistaa myös yleinen keskustelu siitä, että Nurmeksen peruspalveluihin ei panosteta siitä syystä, että verorahoille on muuta käyttöä. Viimeksi Hannu Meriläinen (ps.) toi tämän hyvin esille miten kuntalaisten palveluja ja etuja ei arvosteta, mielipidekirjoituksessaan viikko sitten kuntavaalien alla Ylä-Karjalassa otsikolla "Vaalilupaukset ja teot".