VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

Suomen Itsenäisyyspuolue:

Tiedotusvälineille 14.4.2010

Korruptoitunut hallitus jatkaa - tämä on sitä parlamentarismia

Pääministeri on toistuvasti jäänyt kiinni "muistamattomuudesta" asioissa, jotka hänen täytyy muistaa. Maan hallituksen ministereiden enemmistö on saanut vaalirahaa "maksettuun arvovalintavaikuttamiseen" keskittyneeltä Kehittyvien Maakuntien Suomi -yhdistykseltä. Pääministeri vakuuttaa, että ministereitä ei ole ostettu. Kuka sen vielä uskoo?

Pääministeri on vaihtumassa Vanhasen tehtyä ilmeiset johtopäätökset. Korruptoitunut hallitus kuitenkin jatkaa, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Se aikoo päättää vielä mm. ydinvoiman lisärakentamisesta.

Suomen poliittinen johto on viime vuosina korostanut parlamentarismin lisäämistä. Viimeksi sitä painotti ns. Taxellin komitea, joka perusteli esityksiään perustuslain muuttamisesta ja presidentin valtaoikeuksien leikkaamisesta parlamentarismin lisäämisellä.

Parlamentarismi tarkoittaa sitä, että hallitus nauttii eduskunnan enemmistön luottamusta. Tottahan hallitus nauttii eduskunnan luottamusta, kun nykyiset valtapuolueet ovat läpeensä korruptoituneet ja niiden ensisijainen tehtävä on oman aseman turvaaminen puoluetuen, muun puoluerahoituksen ja puoluekurin avulla.

Parlamentarismi on käyttökelpoinen iskusana, jolla luodaan mielikuvaa demokratian toteuttamisesta. Kun demokratia, kansanvalta on muuttunut näennäiseksi ja tyhjäksi fraasiksi, kelpaa parlamentarismi sen korvikkeeksi.

Presidentin valtaoikeuksin leikkaaminen ei suinkaan lisää demokratiaa, vaan monelta osin vähentää sitä, kun presidentti on suoralla kansanvaalilla valittu. Presidentiltä leikattua valtaa on siirtynyt korruptoituneille valtapuolueille.

Hyvä esimerkki tästä on se, että enää presidentti ei voi määrätä pidettäväksi uusia eduskuntavaaleja. Hallituksen hajottaminen on pääministerin käsissä. Nyt kun pääministeri ja hallitus ovat syvällä itse aiheuttamassaan korruptiosotkussa, olisi oikeus ja kohtuus, että ulkopuolinen, puolueettomampi taho voisi puhaltaa pelin poikki. Se olisi pitänyt tehdä jo ajat sitten.

Rakenteellinen korruptio Suomessa on huomattavasti syvempää ja laajempaa kuin tähän asti paljastunut vaalirahasotku osoittaa. Yksi johtopäätös on jo nyt mahdollista tehdä: Valtaa on siirrettävä kansalle. On otettava käyttöön sitovat kunnalliset ja valtiolliset kansanäänestykset, joita voidaan toteuttaa myös kansalaisaloitteiden pohjalta.

Myös puolueita tarvitaan. Niiden on joskus haluttu toimivan kansanvallan kanavina ja puolustavan kansaa taloudellista vallankäyttöä vastaan. Nämä tehtävät ovat edelleen ajankohtaisia. Jos ne halutaan hoitaa, on korruptoituneiden valtapuolueiden sijasta tuettava uusia korruptiosta vapaita puolueita. Valinta jää kansalaisille.

Antti Pesonen

Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja

p.0400-565 366