VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

1.2.2013

päivitys 8.2.2013

Pertti Vainionpää riita-asian taustasta 3.3.12: "Sairausloma johtuu kaupunginhallituksen päätöksen aiheuttamasta järkytyksestä".

Nurmeksen kaupunginhallitus salaa kaupunginjohtaja Asko Saatsin 'kaupunginjohtajan katsauksessa' asioita esityslistoilta ja pöytäkirjoista

Tämäkö on sitä Nurmeksen kaupungin tiedottamisen avoimuutta, jota Nurmeksen kaupunginvaltuutetut keskustan Matti Kämäräisen ja Jussi Säämäsen sekä kaupunginjohtaja Asko Saatsin toimesta toitotettiin viime syksynä Huhmarissa pidetyn valtuustoseminaarin jälkeen? Muka tiedotus entistä avoimpaa kaupungin asioista.

Nurmeksen kaupunginhallitus on lisännyt esityslistoilleen 'kaupunginjohtajan katsauksen'. Tämä 'katsaus' tarkoittaa käytänössä mm. sitä, että tämän asiapykälän alla voidaan käsitellä salassa vaikka mitä asioita. Menettely on selvästi kuntalain tiedotusperiaatteiden vastainen.

Käytännössä tämä on johtanut siihen, että asioiden käsittelyä ja esityisesti valmistelua koskevia julkisuusperiaatteita ja kuntalain ohjeita kiertää erittäin törkeästi. Esimerkiksi viime syksynä Nurmeksen kaupunginhallitus käsitteli keskustan ns. Siwan kiinteistön myyntiä Jukolan Osuuskaupalle 3.9.12 salaisesti tämän asiapykälän, 'kaupunginjohtajan katsaus', alla. Myös keskustan asiamiespostiasia oli esillä. Kaupunginhallituksen pöytäkirjassa 17.12.12 todetaan, että "kaupunginhallitus käsitteli asiaan 4.9.12 kaupunginjohtajan katsauksessa" (huom: kaupunginhallitus kokoontui 3.9., ei 4.9.12).

Kiinteistötontin myyntiä koskeva tieto salattiin syyskuussa, se julkaistiin vasta lokakuussa 2012. Syyskuun salaseurassa olivat läsnä pj. Hannu Pääkkönen (sd.), Teemu Halonen (sd.), Terttu Komsa (kok.), Anu Lipponen (kesk.), Merja Makkonen (sd.), Jari Meriläinen (ps.), Vesa Pyykönen (kesk.), Pertti Ryynänen (kesk.), Lahja Mustonen (kesk.), Matti Kämäräinen (kesk,), Yrjö Räsänen (sd.), Jussi Säämänen (kesk.), kaupunginjohtaja Asko Saatsi ja kaupunginsihteeri Eeva Piironen. Tämä salaseura päätti asian salaamisesta myös kaupungin asukkailta.

Riita-asia Vainionpään kanssa?

Uusin tapaus on riita-asia ent. kaupunginjohtaja Pertti Vainionpään ja Nurmeksen kaupungin välisestä erimielisyydestä Vainionpään oikeudesta sairaslomaan vuosi sitten keväällä.

Nurmeksen kaupunginhallitus käsitteli asiaa lokakuussa 15.10.12. Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa savo-karjalan Lakiapu Oy/ Irja Hartikainen-Halijoen toimimaan kaupungin asiamiehenä riita-asiassa. Siihen asian julkinen käsittely sitten päättyikin. Nurmeksen kaupungin tuli antaa kirjallinen vastaus käräjäoikeudelle 30.10.12 mennessä.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeudesta saatujen tietojen mukaan eläkkeelle jäänyt kaupunginjohtaja Pertti Vainionpää on antanut kaupunginlausuntoon vastineen joulukuun puolivälissä. Ja nyt viimeksi Nurmeksen kaupungilta on pyydetty lausunto 4.2.13 mennessä Vainionpään vastineen osalta. Kaikki tämä on käsitelty julkisuudessa salassa kaupunginhallituksessa Nurmeksen 'kaupunginjohtajan katsauksessa'.

Törkeästi toimii myös nykyinen uusi kaupunginhallitus, kaupungin vastine käräjäoikeudelle on ollut esillä viimeistään 21.1.13: pj. Matti Kämäräinen (kesk.), Liisa Honkanen (sd.), Jukka Juntunen (kok.), Anu Lipponen (kesk.), Merja Makkonen (sd.), Jaana Meriläinen (ps.), Hannu Mikkilä (kesk.), Anneli Ollilainen (kesk.), Jouni Hiltunen (sd.), Hannu Pääkkönen (sd.), Vesa Pyykönen (kesk.), Pertti Ryynänen (kesk.), Asko Saatsi ja Eeva Piironen. Seuraavan kerran Nurmeksen kaupunginhallitus kokoontuu 4.2.13. 'kaupunginjohtajan katsaus' -asiapykän kera ja sisällöstä ei pöytäkirjoissa kerrota mitään.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa ei ole asian osalta sovittu päätöksenantoajankohtaa.

Edunvalvontamuistio

Tammi-helmikuun vaihteessa Lieksan päättäjiä on puhuttanut Nurmeksen kaupungin "salainen kirje", joka on Asko Saatsin mukaan sote-uudistusta koskeva edunvalvontamuistio (Y-K 7.2.13).

Saatsi toteaa, että "se on meidän käytännön sovelluksemme sote-palveluihin. Siinä on listattu palvelut, jotka Nurmeksessa tulisi säilyä, ja toisaalta ne, joista voimme antaa periksi".

"Lieksan kaupunki sekä Ylä-Karjala pyysivät muistiota nähtäväksi viime viikolla ilman menestystä. Saatsin mukaan edunvalvontamuistio ei ole julkisuuslain tarkoittama asiakirja eikä sitä sen vuoksi anneta pyydettäessäkään. Lieksan kaupunginjohtaja Esko Lehto katsoo, että kuntien käytännön ja julkisuuslainsäädännön mukaan viranomaisen toiselle viranomaiselle antamat kirjelmät ovat julkisia, ellei ole laissa sanottua poikkeamisperustetta."

Kuntaliiton lakimies Ida Staffansin mukaan "mikäli asiakirja on laadittu kunnan toimesta tai toimeksiannosta, siihen voidaan soveltaa julkisuuslakia, sellainen asiakirja on julkinen, ellei sisältö ole luokiteltu perustellusti salaiseksi". Jos kunnan toimesta tehty asiakirja on tarkoitettu sisäiseen työskentelyy tai kysymys on esimerkiksi muistiinpanoista, se ei ole välttämättä julkinen.

Saatsin mukaan kysymys on "meidän käytännön sovelluksesta sote-palveluihin", eli kysymys on Nurmeksen ja asukkaiden palvelujen järjestämisestä. Sellainen lausunto ei ole tarkoitettu sisäiseen työskentelyyn tai pelkkä muistiinpano. Lisäksi muistiinpanojakin käytetään jopa kuntalaisia ja asukkaita vastaan näin isoissa sote-asioissa, ja nekin ovat asianosaisille eli kaupungin asukkaille kuuluvia eli samalla julkisia asiakirjoja. Tässä jopa kuntaliiton Staffans yrittää löytää porsaanreikää kaupungin salailupolitiikan tukemiseksi, kuntien virkamieskoneistoa hän vain kuntaliitossa edustaakin.

Ylä-Karjalan jutussa todetaan lopuksi hyvin, että jos kunta kieltäytyy antamasta joitakin papereita, sillä on velvollisuus antaa kirjalliset perustelut päätöksestään. Päätöksestä voi valittaa hallintotuomioistuimeen. Tässä asiassa myös Ylä-Karjala lehden toimitus voisi terävöityä ja tehdä valituksen hallintooikeuteen.

LUE LISÄÄ