VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

13.11.08  

Vastaava hammaslääkäri ja yksityishammaslääkäri, kaupunginhallituksen pj. Matti Kämäräinen (kesk.) yhtenä selvitysmiehenä, ilman tuloksia

Nurmes ja Valtimo jatkamassa hammaslääkäripäivystystä Joensuussa

Terveydenhuollon kuntayhtymän hallitukselle esitetään 20.11.08 kokoukseen, että hallitus päättäisi, että kuntayhtymä on mukana maakunnallisessa hammaslääkäripäivystysrenkaassa viikonloppujen ja arkipyhien osalta myös 1.1.2009 lukien toistaiseksi. Samalla esitetään, että hammashuollon henkilöstölle suoritetaan korvaukset heidän osallistuessaan Pohjois-Karjalan alueelliseen hammaslääkäripäivystykseen Joensuussa.

Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 28.8.2008 § 73 päättänyt, että kuntayhtymä liittyy maakunnalliseen hammaslääkäripäivystysrenkaaseen viikonloppujen ja arkipyhien osalta 1.9.2008 alkaen kuluvan vuoden loppuun saakka. Samassa yhteydessä kuntayhtymän hallitus päätti, että loppuvuoden 2008 aikana selvitetään kuinka jatkossa suun terveydenhuollon kiireelliset palvelut järjestetään lääninhallituksen edellyttämällä tavalla viikonloppuisin ja arkipyhinä.

Käsitellessään vuoden 2009 talousarvioesitystä ja vuosien 2009 - 2011 taloussuunnitelmaa 16.10.2008 § 86 kuntayhtymän hallitus päätti, että suun terveydenhuollon kiireelliset palvelut järjestetään suunnitelmakauden aikana valvontaviranomaisten vaatimusten mukaisesti. Samalla päätettiin selvittää yhteistyömahdollisuudet Lieksan terveyskeskuksen kanssa, ja samalla selvitetään mahdollisuudet työaikojen porrastamiseen.

Kuntayhtymän hallitukselle tehty esitys osoittaa, että mikään selvitystyö ei ole johtanut mihinkään. Päätösehdotuksessa todetaan, että ”jos edellä esitetyt toimenpiteet eivät johda toivottuun tulokseen pyritään saamaan kiireelliset suun terveydenhuollon palvelut erikoissairaanhoidon toimintana toteutettavaksi”.

Kuntayhtymä salaa liitteitä kaupungin verkkosivuilta

Terveydenhuollon kuntayhtymä salaa kaupungin verkkosivuilta kaikki hallituksen esityslista-asioiden liitteet. Tässä asiassa liitteen 4/hall 20.11.2008 (vastaavan hammaslääkäri Matti Kämäräisen asiaa koskeva selvitys) ja liitteen 5/hall 20.11.2008 (erillisen virka- ja työehtosopimus, jonka mukaan hammaslääkäreille maksetaan Joensuun keikoista).

Terveydenhuollon kuntayhtymän esityslistassa on tälläkin kertaa mainittu lukuisia liitteitä, joita ei kuitenkaan laiteta verkkosivuille vaikka ne olisivat käytettävissä. Muut hallintokunnat laittavat huomattavasti paremmin myös liitteet verkkosivuille luettavaksi.

Liitetiedostoja salaava käytäntö on ollut yleinen jo pitemmän aikaa. Näin halutaan salata tarkempia tietoja lukijoilta, varsinkin kun paikallislehtikin harjoittaa virkamiessensuuria kuntayhtymän asioista uutisoidessaan.