VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

25.1.2012

Miksi Suomen valtakunnalliset tiedotusvälineet Yleisradion johdolla eivät uutisoi perustuslain ja kokoontumislain vastaista toimintaa?

Sauli Niinistön johtama eduskunnan kansliatoimikunta pyrki estämään mielenosoitukset eduskuntatalon edessä

Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnalle tehdyn oikaisuvaatimuksen mukaan eduskunnan puheenjohtaja, kokoomuslainen Sauli Niinistö, yritti eduskunnan kansliatoimikunnan johtajana saamaan eduskunnan edessä järjestettävät mielenositukset omaan poliittiseen päätösvaltaansa.

Tiedotusvälineille 19.1.2012 jaetun Itsenäisyyspuolueen tiedotteen mukaan Helsingin kaupunki on vuokrannut 1.12.2011 alkaen eduskunnalle kaupungin omistamat alueet eduskuntatalon edustalta ja sivustalta. Eduskunnan kansliatoimikunta on tehnyt aloitteen vuokraamisesta huhtikuussa 2010.

Suomen valtakunnan korruptoituneet ja poliittista sensuuria harjoittavat tiedotusvälineen Yleisradion johdolla eivät ole asiaa uutisoineet. 

Itsenäisyyspuolue on tehnyt Helsingin kaupungin päätöksestä oikaisuvaatimuksen, koska syy alueen vuokraukseen näyttää olevan kokoontumisvapauden rajoittaminen.

Tästä tarkoituksesta kertoo selkeästi eduskunnan vastaus Itsenäisyyspuolueen Uudenmaan piirin puheenjohtajalle v. 2010.

Yli vuosi ennen kuin vuokrasopimus edes tuli voimaan, eduskunta vastasi Itsenäisyyspuolueelle:

"Hei, eduskunnan kansliatoimikunta on tehnyt päätöksen eduskunnan edustan vuokraamisesta Helsingin kaupungilta eduskunnan hallintaan. Kesällä tuo alue oli vielä kaupungin hallinnassa.

Eli nyt eduskunta myöntää itse luvat mielenosoituksiin sekä kaikkiin eduskunnan edustalla järjestettäviin tapahtumiin. Itsenäisyyspäivälle lupaa ei myönnetty.

t. Lasse Jartti"

Oikaisuvaatimus käsittelyssä

Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnan päätöksestä (§ 569 / 2011) on tehty oikaisuvaatimus.

Itsenäisyyspuolue vaatii maanvuokrauspäätöksen kumoamista. Kaupunki voi antaa eduskunnalle luvan käyttää kaupungin aluetta eduskuntatalon korjausten aikana korvauksetta tai korvausta vastaan. 

Valituksessa todetaan, että oleellista on Helsingin kaupungin säilyminen Eduskuntatalon edustan alueen haltijana. Tällöin estyy entisen puhemies Sauli Niinistön johtaman eduskunnan kansliatoimikunnan pyrkimys saada mielenosoitusten järjestäminen eduskunnan edessä poliittiseen päätösvaltaan. Se ei kuitenkaan aiheuteta mitään haittaa eduskunnan rakennustöille.

Itsenäisyyspuolueen Uudenmaan piiri pyrki järjestämään mielenosoituksen eduskuntatalon edessä vuoden 2010 itsenäisyyspäivänä.

Eduskunta kielsi mielenosoituksen vedoten siihen, että on tehty maanvuokrasopimus Helsingin kaupungin kanssa ja nyt eduskunta päättää (ilman poliisilaitoksen mukanaoloa) mielenosoituksista.

Maanomistajalla on oikeus kieltää mielenosoitukset, mikäli mielenosoituksesta on odotettavissa kohtuutonta haittaa. Sellaisen haitan pelosta ei tietenkään ollut todellisuudessa kysymys.

Kun kävi esille, että eduskunnasta oli valehdeltu maanvuokrasopimuksen jo olevan voimassa, niin lopulta eduskunnankin oli viime hetkellä myönnyttävä ja annettava kyseinen lupa sen jälkeen, kun korkeat poliisiviranomaisetkin olivat kertoneet näkemyksensä asiassa.

Jos maanvuokrasopimus olisi ollut jo tuolloin voimassa, niin poliisiviranomaisten mielipiteellä ei olisi ollut merkitystä.

Kiistan jälkeen Itsenäisyyspuolue vetosi Helsingin kaupunkiin 23.1.2011 allekirjoitetulla kirjelmällä, jotta neuvoteltua maanvuokrasopimusta ei allekirjoitettaisi.

Epämääräisessä tilanteessa vetoomusta täydennnettiin vielä 14.2.2011 sähköpostitse (ap.kaupunginjohtajille Penttilä ja Sauri sekä kirjaamoon) pyytäen pöytäkirjanotetta oikaisuvaattimusta varten, mikäli myönteinen päätös vuokrauksesta olisi juuri tehty tai myönteinen päätös tultaisiin tekemään.

Pöytäkirjanotetta pyydettiin ennakkoon tulevasta päätöksestä. Kiinteistölautakunnan päätös venyi aivan vuoden lopulle eikä päätös ollut yksimielinen, vaan se tehtiin äänestyksen jälkeen luvuin 6-3. Itsenäisyyspuolueen edustajat olivat pyytäneet lausunnon myös kaupungin Hallintokeskuksen Oikeuspalvelulta, minkä tuo yksikkö oli antanut 10.3.2011.

Itsenäisyyspuolue sai ap.kaup.joht. Hannu Penttilän ja kaupunginsihteeri Timo Härmälän allekirjoittaman ja 11.1.2012 päivätyn kirjeen ja kiinteistölautakunnan päätökseen liittyvät asiakirjat vasta tammikuussa 2012.

Mukana oli siis puolueen pyytämä pöytäkirja, mutta ei osoitusta oikaisuvaatimuksen tekemiseen. Pöytäkirjanotteesta näkyy, että "asianosaisille" pöytäkirja oli lähetetty jo ennen joulua. Itsenäisyyspuoluetta ei siis oltu katsottu asianosaisiksi, tai sitten kyseessä on vain tekninen kömmähdys.

Itsenäisyyspuolue katsoo olevamme keskeisesti asianosainen, mikä käy esille aikaisemmin lähettämästämme vetoomuksesta, jossa oli myös kopio eduskunnan kansliatoimikunnan edustajan vastaus haluumme järjestää eduskuntatalolla mielenosoitus.

Samaa asianosaisuutta osoittaa Itsenäisyyspuolueen vetoomuksen täydennys sekä se, että kaupungin oikeuspavelut oli antanut 2,5 sivuisen lausunnon otsikolla "Lausunto koskien Itsenäisyyspuolueen tekemää vetoomusta Helsingin kaupungille luopua maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta".

Itsenäisyyspuolue katsoo, että heillä on edelleen täysi oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen, vaikka pöytäkirjan nähtävilläolosta onkin kulunut yli kaksi viikkoa.

Itsenäisyyspuolueen mukaan toisen maata voidaan käyttää rakentamisen apuna ilman maanvuokrausta ja näinhän yleensä tapahtuukin. Kun eduskunnan kansliatoimikunta halusi Sauli Niinistön johdolla nimenomaan hallintaoikeuden koko maahan, kyseessä oli poliitikkojen turhautuminen muutamaan sitkeään mielenosoitukseen, jolla vastustettiin erityisesti muutoksia vesilakiin ja veden kansainvälistä kaupallistamistakin.

Helsingin kaupungilta nyt tammikuussa saadussa Penttilän ja Härmälän allekirjoittamassa kirjeessä eduskunnan pyrkimys vallankäyttöön tulee esille epäsuorasti lauseessa: "Myös eduskuntatalon edustalla sijaitsevan alueen hallinta nähtiin muun muassa lupamenettelyjen yksinkertaistamiseksi tarkoituksenmukaisimmaksi siirtää niin ikään eduskunnan hallintaan". Sama asia on kirjattuna myös esittelijän päätöstä johdattelevana tekstinä kiinteistölautakunnan pöytäkirjaan (sivut 10-11).

Itsenäisyyspuolue katsoo, että erityisesti eduskuntatalon edustan eli mielenosoitusalueen vuokraamiseen ei pöytäkirjan mukaan oikeastaan muuta syytä olekaan.

Tämä syy "lupamenettelyn yksinkertaistaminen" on Itsenäisyyspuolueen mukaan kestämätön peruste, koska "lupamenettelyn" perimmäisenä tarkoituksena on mielenosoitusten kontrollointi ja estäminen, mistä meillä on jo esittää konkreettinen tapaus (vetoomuksemme 23.1.2011 lopussa oleva liite) ja juuri tähän maanvuokraukseen liittyvä.

Itsenäsyyspuolue katsoo, että Eduskuntatalon edustan vuokrauksella kaupunki tietoisesti haluaa antaa mahdollisuuden mielenosoitusten rajoittamiseen, mikä on perustuslain ja kokoontumislain vastaista. Helsingin päättäjillä on siis täysi syy pelätä, että mielenosoituksia tultaisiin kohtelemaan maanvuokrauksen jälkeen toisin kuin aikaisemmin.

LUE MYÖS Itsenäisyyspuolueen tiedote asiasta 25.1.2012.