VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

15.12.08

Nurmes ei halua omaishoitajia työterveyshuoltoon, kun se maksaisi vähän

Kaupunginhallitus hylkäsi Ylä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n aloitteen omaishoitajien pääsystä työterveyshuollon piiriin

Nurmeksen kaupunginhallitus päätti 15.12.08 kaupunginjohtaja Pertti Vainionpään esityksestä, että ”kaupunki ei voi järjestää omaishoitajille kaupungin työterveyshuollon palveluja, koska omaishoitajat eivät ole työsuhteessa kaupunkiin”.

Perustelu on sinänsä jo virheellinen ja valheellinen. Kunta voi ottaa omaishoitajat työterveyshuollon piiriin, jos haluaisi. Niin on ollut mm. Nivalassa, kuten päätösesitystiedoissakin todetaan.

Perusteluissa viitataan myös työterveyslain lakisääteisiin velvoitteisiin asian hämärtämiseksi. Vaikka omaishoitajat eivät kuulu kaupungin työ- ja virkasuhteisiin henkilöihin, niin mikään ei estäisi näiden palvelujen tarjoamista myös heille. Omaishoitajat tekevät kuitenkin työtänsä yleensä kotona ja käytännössä 24 tuntia vuorokaudessa. Heille nopeiden ja kattavien terveyspalvelujen tarjoaminen myös ennalta estäisi tilanteita, joissa hoidettava joutuu jopa laitoshoitoon omaishoitajan sairastuessa. Myös omaishoitajien ennaltaehkäisevä terveydenhoito korostuisi työterveydenhuoltoon kuuluvina.

Nurmeksen kaupunki ei kuitenkaan halua vapaaehtoisesti välittää omaishoitajien jaksamisesta ja terveydestä pätkääkään. Kysymys kaupunginjohtajalle ja Matti Kämäräisen (kesk.) vetämälle kaupunginhallitukselle on vain siitä, että omaishoitajien palvelut eivät saisi maksaa kaupungille mitään.

Päätöksen esittelyperusteluissa todetaan, että ”kaupunki ei saisi järjestämästään työterveyshuollosta Kela-korvausta, koska kaupunki ei ole työnantaja-asemassa”. Tässä on syy, miksi omaishoitajiin halutaan suhtautua Nurmeksessa mahdollisimman tylysti.

Verorahoja osoitetaan kyllä samanaikaisesti mm. omiin palkkiokorotuksiin ja erilaisiin matkailukohteisiin, mutta ei siihen, että omaishoitajat saisivat työterveyshuollon terveyspalveluja.

Päätösesitys osoittaa jälleen, kuinka kokouspalkkioita ja kulukorvauksia vuosittain kaupungin verokirstusta ainakin 5000 euron edestä kuittaava kaupunginjohtaja Pertti Vainionpää ja kaupungin keskushallinto kiemurtelee vastaan, kun rahaa esitetään perustellusti kuntalaisten palvelujen kehittämiseen.

Kaunistellakseen asiaa kaupunginhallituksen päätöksessä todetaan, että ”sosiaalitoimen tulee omaishoidosta vastaavana viranomaisena selvittää hoito- ja palvelusuunnitelman teon/tarkistuksen yhteydessä omaishoitajan tarvitsemat tukipalvelut ja mahdollisuuksiensa mukaan järjestää tarvittavia tukipalveluja”.

Näissä omaishoitajien tukipalveluissa kysymys on kuitenkin muusta kuin henkilökohtaisista terveyspalveluista, joita työterveyshuollossa tarjotaan lähinnä kaupungin työ- ja virkasuhteisille.

Ylä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry korosti 14.10.2008 tekemässään aloitteessaan: "On tärkeää, että pyritään turvaamaan omaishoitajan kyky tehdä työtään mahdollisimman hyväkuntoisena. Tämä toteutuu parhaiten ennaltaehkäisevän toiminnan avulla. Työterveyshuollon piiriin pääsy olisi kaupungilta osoitus omaishoitajien työn arvostuksesta ja siitä, että kaupunki haluaa huolehtia heidän terveydestään."

Kaupunginhallituksen kokouksen päätöksenteossa ”loistivat” Matti Kämäräinen (pj., kesk.), Merja Makkonen (sd), Lahja Mustonen (kesk.), Seija Puoskari (kesk.), Vesa Pyykönen (kesk.), Hannu Pääkkönen (sd.), Yrjö Räsänen (sd), Terttu Siira (kok.) ja Jorma Pikkarainen (varaj., sd). Paikalla olivat myös Kyösti Haverinen (kv 1. vpj, kesk,), Pertti Ryynänen (kv 2. vpj, kesk.), Pertti Vainionpää (kj) ja Eeva Piironen (ks).