VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

12.10.2012

Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Pentti Hyttinen pelkää joutuvansa tekemään töitä itse

Maakuntaliitto haluaa hallintohimmeliyhtiöitä, kuten Pikes, vain rengikseen hallintoa pyörittämään

Maakuntajohtaja Pentti Hyttisen mukaan "Pikes on luonut runsaasti myös omia työpaikkoja" (Y-K 4.10.12). Todellakin, Pikesin osalta siis 20 henkilön porukka syö jo palkkakuluinaan suurimman osan koko Pikesin rahapotista vuosittain. Ja samalla niistä rahoista, jotka olisi käytettävissä suoraan elinkeinoelämän ja yritysten tukemiseksi maakunnassa. Mutta Hyttisen mukaan  "elinkeinoyhtiöt ovat avainasemassa maakunnan kehittämisessä". Jos näin nyt kerta on, niin silloinhan Pohjois-Karjalan maakuntaliitto joutaisi lakkauttaa täysin turhana päällekkäisenä hallintohimmelinä, joka ei tee tehtäviään.

Maakuntaliiton kehittämispäällikkö Sami Laakkonen oikein korosti, että "kehittämisyhtiöt ovat maakuntaliiton tärkeitä yhteistyökumppaneita, sillä ne kokoavat yhteen seudullisia näkemyksiä".

- Siinäkö on näiden yhtiöiden, kuten Pikesinkin, tärkein tehtävä maakuntaliitolle. Kerätä näkemyksiä maakuntaliiton renkinä, kuntien ja valtion/ EU:n rahoittamana yhtiönä,  jotta maakuntaliiton virkailijoiden ei tarvitse tehdä mitään.

Hyttinen puolustaa vain moninkertaista hallintojärjestelmää; EU:n, valtion ja kuntien sulle-mulle -kerhojen lisäksi kööriin on niitattu maakuntahallinto ja maakuntaliitto, jotka haluavat pyörittää omia hallintohimmeleitään, kuten elinkeinoyhtiöitä renkinään. Tämä järjestely kuluttaa jopa yrityssektorille käytettävissä olevista rahoista yli puolet, pelkän moninkertaisen ja päällekkäisen hallinnon pyörittämiseen.

Tietysti Hyttinen vastustaa näiden elinkeinoyhtiöiden, kuten Pikes, lopettamista. Kun silloin ehkä hän ja he itse joutuisivat tekemään enemmän töitä maakuntaliitossa ja vähemmällä julkisella tuella, joka nyt pyöritellään moneen kertaan mm. kuntien verokirstujen kautta. Maakuntaliittojen hallintohimmeleitä alettiin vahvistaa EU-jäsenyyden myötä 1995, jo kansanäänestyksen alla maakuntaliitot organisoitiin levittämään propagandaa EU:sta niin, että kansanäänestyksessä jäsenyys sai niukan tuen.

Sen jälkeen maakuntaliitto on kehitellyt mitä erilaisempia hallintohimmeleitä projekteineen ja hankkeineen rengikseen, jotta itse ei vain tarvitsisi tehdä mitään kuntatasolla. Kuntien verorahoitus kyllä kelpaa näille hallintohimmeleille ja maakuntaliitolle itselleen. Tätä lähes tsaarinajan jäännettä pyöritetään poliittisesti valituilla maakuntahallituksella ja -valtuustolla.

Pentti Hyttinen inisee myös maakunnan verotulojen vähenemisestä ja valtionosuuksien leikkaamisesta, tekemättä itse mitään kuntien elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi ja yritystoiminnan tukemiseksi. Lisäksi hän ei halua mainita sitä tosiasiaa, että EU on leikkaamassa harvaanasutttujen alueiden tukia 35 prosenttiosuudesta 20 prosenttiin, koska sen pitäisi vaikuttaa myös näiden hallintohimmeleiden tarpeellisuuteen. Kun EU-rahoitus vähenee, niin luulisi hallintohimmeleidenkin suojatyöpaikkojen tarpeenkin pienenevän/ loppuvan.